Family in the life of distinguished scholars. The example of Kazimierz Twardowski (1866–1938)
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Gagarina 11, 87-100 Toruń, Polska
 
 
Submission date: 2012-01-01
 
 
Final revision date: 2012-06-30
 
 
Acceptance date: 2012-06-30
 
 
Publication date: 2012-06-30
 
 
Corresponding author
Władysława Szulakiewicz   

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Gagarina 11, 87-100 Toruń, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2012;5(1):179-191
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Kazimierz Twardowski is considered to be the creator of the Lvov-Warsaw philosophical school. Literature depicts him as an eminent scholar, teacher, organiser of scientific life. Th e subject of dissertation in this paper is an attempt to answer the following questions: What man was Kazimierz Twardowski like in everyday family life? What place did family occupy in his life? Th is sketch was prepared on the basis of Kazimierz Twardowski’s Diaries and an interview and conversations with his grandson professor Andrzej Tomczak, as well as the correspondence of K. Twardowski with his student Tadeusz Czeżowski
 
REFERENCES (28)
1.
Bajer M., Sednem całego splotu wątków tradycji było przekonanie o potrzebie uczenia się i kształcenia przez całe życie – por. źródło: forumakad.pl/archiwum/2001/03/artykuly/20-rody_uczone.htm [dostęp: 20.06. 2012].
 
2.
Borzym S., Filozofi a polska 1900–1950, Wrocław 1991.
 
3.
Brożek A., Kazimierz Twardowski w Wiedniu, Warszawa 2010.
 
4.
Czerny J., Kazimierz Twardowski – współtwórca brentanowskiego programu filozofii, Wrocław 1990.
 
5.
Filozofia i muzyka (Kazimierz Twardowski) wybrał i oprac. J.J. Jadacki, Warszawa 2005.
 
6.
Holland H., Legenda o Kazimierzu Twardowskim, Warszawa 1953.
 
7.
Jadczak R., Człowiek szukający etyki, Filozofia moralna Kazimierza Twardowskiego, Toruń 1993.
 
8.
Jadczak R., Kazimierz Twardowski. Twórca szkoły lwowsko-warszawskiej, Toruń 1991. Jadczak R., Mistrz i jego uczniowie, Warszawa 1997.
 
9.
Jadczak R., Wstęp, [w:] K. Twardowski, Wybór pism psychologicznych i pedagogicznych, wybór i oprac. R. Jadczak, Warszawa 1992.
 
10.
Twardowski, K., O zadaniach etyki naukowej, Wykładów z etyki, cz. III, do druku przygotowała I. Dąmbska, „Etyka”, t. 12, 1973.
 
11.
Twardowski, K., Dzienniki, do druku przygotował, wprowadzeniem i przypisami opatrzył R. Jadczak, t. 1–2, Warszawa Toruń 1997.
 
12.
Okoń W., Wizerunki sławnych pedagogów polskich, Warszawa 1993.
 
13.
Paczkowska-Łagowska E., Psychika i poznanie, Epistemologia Kazimierza Twardowskiego, Warszawa 1980.
 
14.
Psychologia w szkole lwowsko-warszawskiej, wybór i oprac. T. Rzepa, Warszawa 1997.
 
15.
Rzepa T., Kazimierz Twardowski, [w:] Słownik psychologów polskich, Poznań 1992.
 
16.
Rzepa T., Psychologiczny portret Kazimierza Twardowskiego, [w:] R. Jadczak, Mistrz i jego uczniowie, Warszawa 1997.
 
17.
Szmyd K., Twórcy nauk o wychowaniu w środowisku akademickim Lwowa (1860–1939), Rzeszów 2003.
 
18.
Szulakiewicz W., Działalność wychowawcza szkoły ludowej w ujęciu Kazimierza Twardowskiego, [w:] A. Meissner (red.), Chłopi – Naród – Kultura, t. 4, Rzeszów 1996.
 
19.
Szulakiewicz W., Istota i zakres dydaktyki ogólnej w Szkole Kazimierza Twardowskiego (Kazimierz Twardowski – Kazimierz Sośnicki – Bogdan Nawroczyński), [w:] D. Drynda (red.), Inspiracje dla współczesnej edukacji w dydaktyce Drugiej Rzeczypospolitej, Katowice 2000.
 
20.
Szulakiewicz, Działalność oświatowa i myśl pedagogiczna Kazimierza Twardowskiego, [w:] D. Drynda, D. Ekiert-Grabowska W., Łuszczuk W. (red.), Historyczne źródła wybranych ofert edukacyjnych w Polsce współczesnej, Katowice 1996.
 
21.
Śródka A., Uczeni polscy XIX–XX stulecia, t. IV, Warszawa 1998.
 
22.
Tomczak A., Kazimierz Ajdukiewicz we wspomnieniach rodzinnych, [w:] J. Pelc (red.), Sens, prawda, wartość, Warszawa 2006.
 
23.
Tomczak A., Wspomnienia małego wnuka o jego wielkim Dziadku,, „Głos uczelni” 1997, nr 9.
 
24.
Twardowski K., O cnotach w ogólności, „AUNC-Filozofia” 1993, nr 15.
 
25.
Twardowski K., Wybór pism psychologicznych i pedagogicznych, wybór i opracowanie R. Jadczak, Warszawa 1992.
 
26.
Twardowski K., Zasadnicze pojęcia dydaktyki i logiki do użytku seminariów nauczycielskich i nauki prywatnej, Lwów 1901. Woleński J., Filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska, Warszawa 1985.
 
27.
Woleński J., Szkoła Lwowsko-Warszawska w polemikach, Warszawa 1997.
 
28.
Zawirski Z., Kazimierz Twardowski (1866–1938), Kraków 1938.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top