The picture of the Polish family in the lower-secondary school textbooks on Education for Family Life between the years 1999-2007
 
More details
Hide details
1
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, Lwówecka 18, 58-503 Jelenia Góra, Polska
 
 
Submission date: 2011-04-01
 
 
Final revision date: 2011-06-30
 
 
Acceptance date: 2011-06-30
 
 
Publication date: 2011-06-30
 
 
Corresponding author
Mariola Szybalska   

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, Lwówecka 18, 58-503 Jelenia Góra, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2011;2(2):181-213
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The analysis of structure and content of the Family Life Education manuals aims at making the readers familiar with the concept of a contemporary Polish family which was presented in the curriculum content of the subject Family Life Education from 1998-2007.
 
REFERENCES (7)
1.
Dz.U.1999 Nr 6, poz. 756.
 
2.
Kramarz M., Być kobietą, być mężczyzna. Jak przygotować dziecko do pełnienia ról związanych z płcią? http://www.vulcan.com.pl//.
 
3.
Markiewicz H., Romanowski A., Skrzydlate słowa. Warszawa 2007.
 
4.
Materiał na konferencję prasową w dn. 23 X 2007 r. GUS Departament Badań Demograficznych. Sytuacja demograficzna w Polsce, http//www.stat.gov.pl//.
 
5.
Sikorska M., Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko. O nowym układzie sił w polskich rodzinach, Warszawa 2009.
 
6.
Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. 1991 nr 95, poz. 425 z późniejszymi zmianami).
 
7.
Żeromski S., Przedwiośnie, Warszawa 2002.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top