Discourse upon the family in the pages of „Przegląd Powszechny” in the Second Polish Republic
 
More details
Hide details
1
Katedra Oświaty i Wychowania, Instytut Nauk o Wychowaniu Wydział Pedagogiczny, Akademia Ignatianum w Krakowie, ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków
 
 
Submission date: 2015-02-20
 
 
Final revision date: 2015-10-12
 
 
Acceptance date: 2015-10-12
 
 
Publication date: 2015-12-30
 
 
Corresponding author
Beata Topij-Stempińska   

Katedra Oświaty i Wychowania, Instytut Nauk o Wychowaniu Wydział Pedagogiczny, Akademia Ignatianum w Krakowie, ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2015;12(2):139-154
 
KEYWORDS
ABSTRACT
"Przegląd Powszechny” was founded in 1884 by a Polish Jesuit Marian Morawski. This monthly periodical aimed at promoting the knowledge of Catholic principles among intellectuals and to reflect upon the current issues concerning social, academic, or literary life. Extensive articles in the fields of literature, history, philosophy, theology, religious studies, social ethics were published. Regular columns referred to the contemporary national, social, cultural and religious issues as well as book reviews. One of the social issues raised in the periodical was the problems concerning the contemporary family. The authors drew attention to the role of the family in educating; they addressed issues concerning pro-family education. They provided interpretation for the “legal aspect of the issue” regarding divorce or abortion. Through their contributions, they also wanted to sensitize the readers to the situation of Polish children in the family, or the necessity of health education for the Polish family. They participated in events connected with family issues and through reports informed society e.g. about the initiatives undertaken within this scope. Among those who explored family issues in “Przegląd Powszechny” was Stanisław Podoleński SJ. According to Janina Kostkiewicz, he was characterized by “involvement, long-standing and continuing, in the issues once focused on”. He displayed the knowledge of “initiatives undertaken in the issues examined through adequate organizations, associations, authorities of various levels”. In the Second Polish Republic, “Przegląd Powszechny” was one of the periodicals where the discourse upon the condition of the Polish family, its problems and dilemmas was undertaken.
 
REFERENCES (32)
1.
Draus J., Orędownik idei unijnej i prekursor ekumenizmu. O życiu i działalności ks. Jana Urbana SJ (1874–1940), [w:] S. Cieślak, B. Topij-Stempińska (red.), Społeczeństwo, kultura, wychowanie w poglądach polskich jezuitów okresu II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo WAM, Akademia Ignatianum, Kraków 2012.
 
2.
Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564–1995, http://jezuici.krakow.pl/cgi-b... [dostęp: 14.04.2014].
 
3.
Fiedorczyk P., Z dziejów polskiego prawa rodzinnego w XX wieku, [w:] F. Lempa, S. Tafaro (red.), Rodzina i społeczeństwo wczoraj i dziś, Temida 2, Białystok 2006.
 
4.
Jakubiak K., Kierunki, metody i wyniki badań nad rodziną jako środowiskiem wychowawczym w II Rzeczypospolitej, [w:] A.W. Janke (red.), Wychowanie rodzinne w teorii i praktyce. Rozwój pedagogicznej orientacji familiologiczej, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2008.
 
5.
Jakubowski Z., „Przegląd Powszechny” 1884–1885, Akademia Nauk Społecznych, Warszawa 1987.
 
6.
Kicowska A., Prasa jako źródło w badaniach historyczno-edukacyjnych (wybrane problemy), [w:] T. Jałmużna, I. Michalska, G. Michalski (red.), Konteksty i metody w badaniach historyczno-pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2004.
 
7.
Kostkiewicz J., Wychowanie prorodzinne w myśli społeczno-pedagogicznej ks. Stanisława Podoleńskiego SJ (1887–1945), [w:] S. Cieślak, B. Topij-Stempińska (red.), Społeczeństwo, kultura, wychowanie w poglądach polskich jezuitów okresu II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo WAM, Akademia Ignatianum, Kraków 2012.
 
8.
Opiela S., Zaistnienie, „Przegląd Powszechny” 2004/12, http://www.przegladpowszechny.... [dostęp: 13.02.2015].
 
9.
Paczkowski A., Prasa polska w latach 1918–1939, [w:] J. Łojek (red.), Historia prasy polskiej, PWN, Warszawa 1980.
 
10.
Paluszkiewicz F., Od „Kuriera Polskiego” do stulecia „Przeglądu Powszechnego”, „Przegląd Powszechny” 1984, t. 749.
 
11.
Podoleński S., Czy zmierzch kobiety?, „Przegląd Powszechny” 1925, t. 168.
 
12.
Podoleński S., Dlaczego chcą nam narzucić rozwody? Dokończenie, „Przegląd Powszechny” 1931, t. 190.
 
13.
Podoleński S., Dlaczego chcą nam narzucić rozwody?, „Przegląd Powszechny” 1931, t. 190.
 
14.
Podoleński S., O duszę młodzieży, „Przegląd Powszechny” 1925, t. 167.
 
15.
Podoleński S., O poszanowanie kobiety, „Przegląd Powszechny” 1929, t. 181.
 
16.
Podoleński S., O życie nienarodzonych, „Przegląd Powszechny” 1932, t. 196.
 
17.
Podoleński S., O życie nienarodzonych. Dokończenie, „Przegląd Powszechny” 1932, t. 196.
 
18.
Podoleński S., Opieka społeczna nad dzieckiem i młodzieżą w Polsce, „Przegląd Powszechny” 1931, t. 191.
 
19.
Podoleński S., Prawo rozwodowe a szczęście małżeńskie, „Przegląd Powszechny” 1920, t. 145–146.
 
20.
Podoleński S., Prawo rozwodowe a szczęście małżeńskie, dokończenie, „Przegląd Powszechny” 1920, t. 145–146.
 
21.
Podoleński S., Psychika dzisiejszej młodzieży, „Przegląd Powszechny” 1930, t. 185.
 
22.
Podoleński S., W kwestii nowego prawa małżeńskiego w Polsce, „Przegląd Powszechny” 1927, t. 174.
 
23.
Podoleński S., W sprawie kodyfikacji prawa małżeńskiego w Polsce, „Przegląd Powszechny” 1926, t. 169.
 
24.
Podoleński S., Z niedoli polskiego dziecka, „Przegląd Powszechny” 1925, t. 165.
 
25.
Podoleński S., Zagrożone dzieci, „Przegląd Powszechny” 1926, t. 169.
 
26.
Rodzina. Pamiętnik I Katolickiego studium o rodzinie w Poznaniu w dniach 2–6 września 1935, Poznań 1936.
 
27.
Serafin M., Przegląd Powszechny w latach 1884–1989. Przyczynek do dziejów polskiego czasopiśmiennictwa katolickiego, „Zeszyty Prasoznawcze” 2008, nr 3–4(195–196).
 
28.
Urban J., O zdrowie moralne w naszych rodzinach, „Przegląd Powszechny” 1922, t. 153–154.
 
29.
Urban J., Przeciwko projektom rozwodowym, „Przegląd Powszechny” 1929, t. 183.
 
30.
Urban J., Przeciwko zarazie moralnej, „Przegląd Powszechny” 1919, t. 143–144.
 
31.
Urban J., Sprawozdanie z ruchu religijnego, naukowego i społecznego, „Przegląd Powszechny” 1926, t. 169.
 
32.
Zakrzewska A., Rodzina a wychowanie do odpowiedzialności społecznej w ujęciu przedstawicieli pedagogiki katolickiej okresu międzywojennego, [w:] J.M. Garbula, A. Zakrzewska, W. Szewczuk (red.), Świat rodziny. Perspektywa interdyscyplinarna wobec trwania i zmiany, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top