Courses in the Polish language organized in Opole Silesia in the first half of the 20th century
 
More details
Hide details
1
Zakład Myśli Pedagogicznej i Polityki Oświatowej, Instytut Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Opolski, Oleska 48, 45-052 Opole, Polska
 
 
Publication date: 2019-12-31
 
 
Corresponding author
Eleonora Sapia-Drewniak   

Zakład Myśli Pedagogicznej i Polityki Oświatowej, Instytut Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Opolski, Oleska 48, 45-052 Opole, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2019;21(2):55-64
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aim. The purpose of this study is to explore and present the role of Polish language courses implemented in Opole Silesia during the period of its belonging to the German state in the interwar years, and after the end of World War II until 1948. Their purpose was to compensate for the lack of opportunities to study in a school with Polish language instruction until 1945, and to oppose the Germanization of the Silesian population and awaken a sense of belonging to the Polish nation. Methods. Analysis of archival materials. Conclusions. Analysing the available archival materials, it can be concluded that in the interwar years Polish language courses were organised by Polish social and educational organisations functioning in the region. This form of educational work was addressed to children, young people, and adults. Only a handful of the Silesian population took part in them. The reason was the fear of economic harassment from German employers. In the post-war years, the Opole region became part of the Polish state, whose authorities strove to ensure that the local population mastered the Polish language as quickly as possible in terms of reading, writing, and communication. These were the basic conditions for participation in social and economic life in the new reality. This form of filling educational gaps, however, was not appreciated by the native population, as evidenced by the low attendance.
 
REFERENCES (8)
1.
Kędryna, S. (1968). Oświata dorosłych w województwie katowickim po II wojnie światowej. Katowice: Wydawnictwo „Śląsk”.
 
2.
Madajczyk, P. (1996). Przyłączenie Śląska Opolskiego do Polski 1945–1948. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
 
3.
Mazurek, S. (1969). Z dziejów polskiego ruchu kobiecego na Górnym Śląsku w latach 1900–1907. Opole: Instytut Śląski.
 
4.
Musioł, T. (1962). Polskie szkolnictwo prywatne na Śląsku Opolskim w latach 1930–1939. Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 
5.
Musioł, T. (1964). Szkolnictwo polskie w rejencji opolskiej 1919–1939. Katowice: Wydawnictwo Śląsk.
 
6.
Pawlik, B. (1970). Problemy repolonizacji i narodowej integracji miejscowej ludności powiatu prudnickiego w pierwszych latach po wyzwoleniu (1945–1947). Opole: Instytut Śląski.
 
7.
Sapia-Drewniak, E. (1991). Polska oświata pozaszkolna w rejencji opolskiej w latach 1922–1939. Opole: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.
 
8.
Sapia-Drewniak, E. (2011). Stefania Mazurek: Biografia pedagogiczna. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top