Protection of maternity and infant care in the Second Republic of Poland in the light of chosen trade magazines
 
More details
Hide details
1
Zakład Historii Wychowania i Nauk Pomocniczych Pedagogiki, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, Uniwersytet Zielonogórski, Al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra, Polska
 
 
Submission date: 2018-02-14
 
 
Final revision date: 2018-06-17
 
 
Acceptance date: 2018-06-17
 
 
Publication date: 2018-12-31
 
 
Corresponding author
Edyta Bartkowiak   

Zakład Historii Wychowania i Nauk Pomocniczych Pedagogiki, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, Uniwersytet Zielonogórski, Al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2018;18(2):155-174
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aim: The examination of the topic of the protection of the mother and child in the interwar period, taking into consideration,particularly,undesired and difficult maternity and threats to childhood on the basis of trade magazines “Child care”, “Children’s life” and “Life of the young people”. Methods: Analysis of documents and printed sources. Results: The presentation of assumptions and the most important forms of temporary and institutional care of maternity and infants in the Second Polish Republic. Conclusion: The analysis of projects and practices of the protection of infants and maternity presented in the trade magazines enlightens the existence of propositions of concrete solutions for abandoned children and lonely maternity in the interwar period. The authors of this conception popularized not only the problems and challenges of the protection of maternity but also the knowledge about childcare itself. They helped to develop the background enabling the start of concrete actions. They promoted some less known but desired forms of social care like for example stations of mother and child care. Presented activities shaped the foundations of custodial pedagogy as well, especially as far as the conceptions and methodology are concerned.
 
REFERENCES (31)
1.
Barański R., Zadania i obowiązki pielęgniarki na stacji Opieki nad Matką i Dzieckiem, „Opieka nad Dzieckiem” 1927, nr 5.
 
2.
Bartkowiak E., Formacje zakonne wobec problemu porzucania dzieci w Polsce w latach 1918–1939, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2009.
 
3.
Garlicka Z., Opieka nad macierzyństwem, „Opieka nad Dzieckiem” 1923, nr 3.
 
4.
Gromski M., Dzisiejsza Stacja Opieki nad niemowlętami w Polsce, „Opieka nad Dzieckiem” 1924, nr 3–4.
 
5.
Gromski M., O potrzebie pomocy państwowej dla organizacji otwartej opieki nad matką i niemowlęciem, „Opieka nad Dzieckiem” 1923, nr 7–8.
 
6.
Gromski M., Sprawozdanie Wydziału Higieniczno-Lekarskiego P.A.K.P.D. za 1924 rok, „Opieka nad Dzieckiem” 1925, nr 7–8.
 
7.
Jamrożek M., Matyjas B., Rodzina zastępcza, [w:] E. Różycka (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 5, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2006.
 
8.
Kolankiewicz M., Porzuceni i powierzeni trosce. Dom Małych Dzieci, Biblioteka Pracownika Socjalnego, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2002.
 
9.
Krakowski B., Stan opieki nad dziećmi w Polsce i najpilniejsze potrzeby w tej dziedzinie, „Opieka nad Dzieckiem” 1925, nr 7–8.
 
10.
Kronika krajowa, „Opieka nad Dzieckiem” 1930, nr 11–12.
 
11.
Króliński K., Podręczny leksykon Pedagogiczny, nakładem Wydawnictwa „Przyjaciel Szkoły”, Poznań 1935.
 
12.
Krótki rys działalności pierwszej miejskiej Stacji Opieki nad Dzieckiem i Matką w Częstochowie, „Opieka nad Dzieckiem” 1931, nr 5.
 
13.
Matki odznaczone na Stacjach Opieki nad Matką i Dzieckiem, „Opieka nad Dzieckiem” 1931, nr 2.
 
14.
Ognisko dla matek w Lublinie, „Opieka nad Dzieckiem” 1923, nr 4, s. 194.
 
15.
Pirożyński M., Szczęch W., Rocznik Statystyczny Kościoła katolickiego w Polsce, Towarzystwo Wiedzy Chrześcijańskiej, Lublin 1938.
 
16.
Poradnia dla matek i niemowląt w Tarnopolu, „Opieka nad Dzieckiem” 1923, nr 3.
 
17.
Poradnia dla Matek w Zniesieniu, „Opieka nad Dzieckiem” 1923, nr 3.
 
18.
Program kursów dla pielęgniarek żłobków fabrycznych, „Opieka nad Dzieckiem” 1927, nr 5.
 
19.
Radlińska F., Pedagogika społeczna, Wrocław – Warszawa – Kraków, Wydawnictwo im. Ossolińskich, Wrocław 1961.
 
20.
Raś D., Rodziny ubogie i przestępczość od XVI do XX wieku, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011.
 
21.
Regulamin Stacji opieki nad matka i dzieckiem w Poznaniu, „Opieka nad Dzieckiem” 1931, nr 9.
 
22.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej w sprawie praw i obowiązków kobiet karmiących obce niemowlęta, Dziennik Ustaw 1924, nr 94, poz. 876.
 
23.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej w sprawie urządzenia i utrzymania żłobków w zakładach pracy, Dziennik Ustaw 1927, nr 32, poz. 293.
 
24.
Rysiówna J., Z działalności Przychodni dla Matki i Dziecka, „Życie Młodych” 1938, nr 11.
 
25.
Sprawozdanie Poradni dla matek w Cieszynie za rok 1926, „Opieka nad Dzieckiem” 1927, nr 5.
 
26.
Ustawa o obowiązkowym ubezpieczeniu na wypadek choroby, Dziennik Ustaw 1920, nr 44, poz. 272.
 
27.
Ustawa o opiece społecznej, Dziennik Ustaw 1923, nr 92, poz. 726.
 
28.
Ustawa w przedmiocie pracy młodocianych i kobiet, Dziennik Ustaw 1924, nr 65, poz. 636.
 
29.
Zawadzka J., Przyczynki do spraw opieki nad dzieckiem robotniczym, „Opieka nad Dzieckiem” 1930, nr 11–12.
 
30.
Zjazd Przedstawicieli Stacji Opieki nad niemowlętami, „Opieka nad Dzieckiem” 1924, nr 3–4.
 
31.
Żłobki warszawskie, „Opieka nad Dzieckiem” 1923, nr 3.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top