The impact of the music therapy process on the functioning of a family of a child with special educational needs
 
More details
Hide details
1
Faculty of Humanities and Social Sciences, Institute of Pedagogy, University of Bielsko-Biala [Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczno-Społeczny, Akademia Techniczno-Humanistyczna], Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biala, Poland
 
 
Submission date: 2021-10-19
 
 
Final revision date: 2021-11-30
 
 
Acceptance date: 2021-11-30
 
 
Publication date: 2021-12-22
 
 
Corresponding author
Karolina Kantyka-Dziwisz   

Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczno-Społeczny, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2021;24(1):273-283
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction. Music therapy is one of the forms of therapeutic interaction with children with special educational needs. More and more often, classes that use the therapeutic qualities of music are offered in special education institutions. Therefore, cooperation is established between therapists, students and their parents. Both during group and individual classes. Aim. The aim of this article is to present the impact of the music therapy process on the functioning of family with disabled child. Materials and methods. Qualitative research, method of individual cases, research tools: interview in the form of conversation, observation. Results. The article presents the results of the conducted research exploration. It presents the statements of caregivers of a disabled child and the results of music therapy classes conducted. Conclusions. We can notice that the introduction of music therapy interventions brought positive results, and thus increased the quality of life of the family of a children with a disability. Both in terms of functioning at home and outside.
 
REFERENCES (7)
1.
House, J. S. (1981). Work stress and social support. Reading, MA: Addison-Wesley.
 
2.
Jutrzyna, E. (2005). Wybrane aspekty edukacji i rehabilitacji niepełnosprawnych przez muzykę. Warszawa: Polski Związek Niewidomych Zakład Nagrań i Wydawnictw.
 
3.
Lewandowska, K. (2001). Muzykoterapia dziecięca: Zbiór rozpraw z psychologii muzycznej dziecka i muzykoterapii dziecięcej. Gdańsk: [nakł. autora].
 
4.
Natanson, T. (1979). Wstęp do nauki o muzykoterapii. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 
5.
Poraj, G. (2012). Rola muzykoterapii w profilaktyce i terapii dzieci przejawiających zachowania agresywne. W: J. Uchyła-Zroski (red.), Wartości w muzyce: Muzyka w środowisku społecznym (t.4, ss. 406-427). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 
6.
Szulc, W. (2005). Muzykoterapia jako przedmiot badań i edukacji. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie.
 
7.
Tarczoń, R. (2008). Terapia muzyczna jako droga ku wartościom. W: J. Uchyła-Zroski (red.), Wartości w muzyce: Studium monograficzne (t. 1, ss. 151-160). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top