Popularization of knowledge on the development specifications of adolescence in the family environment
 
More details
Hide details
1
Department of sociopedagogical problems of Youth, Faculty of Educational Studies, Adam Mickiewicz University in Poznan [Zakład Socjopedagogicznych Problemów Młodzieży, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu], Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznan, Poland
 
 
Submission date: 2021-12-06
 
 
Final revision date: 2021-12-21
 
 
Acceptance date: 2021-12-21
 
 
Publication date: 2021-12-22
 
 
Corresponding author
Paulina Peret-Drążewska   

Zakład Socjopedagogicznych Problemów Młodzieży, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2021;24(1):301-311
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction. The period of adolescence is a time of changes taking place on many dimensions of the functioning of young people. One of them is transformations in functioning in the family environment, which results from the need to realign parent-adolescent relationships. This task is mainly on the side of adults. Therefore, it seems important in this respect to know the psychosocial mechanisms and developmental tasks of the adolescence period. Aim. The aim of the article is to draw attention to the need to popularize knowledge about the developmental specifi city of adolescence in the family environment. Materials and methods. The paper presents theoretical considerations around the psychosocial characteristics of the period of youth and an analysis of the need to popularize knowledge about the developmental specifi city of adolescence in the family environment. Results. The need for awareness of the importance of this issue among educators, highlighted in the article, may be a contribution to further scientifi c and research exploration and practical animal activities to aid the development of relations between the teenager and the parent.
 
REFERENCES (11)
1.
Bakiera, L. (2009). Czy dorastanie musi być trudne?. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
2.
Brzezińska, A. (2004). Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
3.
Erikson, E. (2004). Tożsamość a cykl życia. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 
4.
Juul, J. (2014). Nastolatki: Kiedy kończy się wychowanie?. Podkowa Leśna: Wydawnictwo MiND.
 
5.
Kaczmarzyk, M. (2017). Szkoła neuronów: O nastolatkach, kompromisach i wychowaniu. Słupsk: Wydawnictwo Dobra Literatura.
 
6.
Lipska, A., Zagórska, W. (2011). „Stająca się dorosłość” w ujęciu Jeffreya J. Arnetta jako rozbudowana faza liminalna rytuału przejścia. Psychologia Rozwojowa, 16(1), 9-21. DOI: 10.4467/20843879PR.11.001.0174.
 
7.
Obuchowska, I. (2004). Adolescencja. W: B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka (ss. 163-201). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
8.
Oleniacz, M. (2005). Przeżywanie młodości: Obraz fenomenu w badaniach biografi cznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
9.
Siegel, D. J. (2016). Burza w mózgu nastolatka: Potencjał okresu dorastania. Podkowa Leśna: Wydawnictwo MiND.
 
10.
Siegel, D.J., Bryson, T.P. (2020). Potęga obecności: Jak obecność rodziców wpływa na to, kim stają się nasze dzieci, i kształtuje rozwój ich mózgów. Warszawa: Mamania.
 
11.
Staroń, P. (2020). Szkoła bohaterek i bohaterów, czyli jak radzić sobie z życiem. Warszawa: Wydawnictwo Agora.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top