Music in family therapy
 
More details
Hide details
1
Department of Pre-school and Early School Education, Institute of Pedagogy, Faculty of Social Sciences, University of Zielona Gora [Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Zielonogórski], Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra, Poland.
 
 
Submission date: 2021-12-08
 
 
Final revision date: 2022-03-08
 
 
Acceptance date: 2022-03-08
 
 
Publication date: 2022-03-31
 
 
Corresponding author
Lidia Kataryńczuk-Mania   

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Zielonogórski, Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2022;26(1):79-90
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction. In a modern family, an important element of functioning may be the multifaceted use of music, especially in the therapy of family members. Such a task can be fulfi lled by elements of home music therapy in therapeutic work with the family. The article shows the specifi city of the impact of music therapy in family relationships, as well as family diffi culties. Aim. The aim of the article is to present the value of music and its applications in family therapy. Materials and methods. The work presents the specifi city of music therapy work in selected family problems. The method of individual cases was used in various family situations. Results. Thanks to the cooperation of the music therapist and families, therapeutic effects of music are possible.
 
REFERENCES (21)
1.
Cesarz, H. (2003). Muzykoterapeuta dźwiękiem mówiący, czyli kilka refleksji na temat komunikacji za pomocą instrumentu. Muzykoterapia Polska, 2(6), 7-12.
 
2.
Cesarz, H. (2017). Wartości muzykoterapii stosowanej u osób z niepełnosprawnością. W: L. Kataryńczuk-Mania (red.), Z zagadnień terapii artystycznej, logopedycznej i pedagogicznej (ss. 27-49). Zielona Góra – Skarbona: Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów.
 
3.
Colman, A.M. (2009). Słownik psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
4.
Cylulko, P. (2002). Terapeutyczno-diagnostyczne aspekty improwizacji na dziecięcych instrumentach perkusyjnych. W: L. Kataryńczuk-Mania (red.), Wybrane elementy terapii w procesie edukacji artystycznej (ss. 75-84). Zielona Góra: Redakcja Wydawnictw Humanistyczno-Społecznych UZ.
 
5.
Cylulko, P., Gładyszewska-Cylulko, J. (red.) (2014). Muzykoterapia – stałość i zmiana. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego.
 
6.
Galińska, E. (1990). Z zagadnień muzykoterapii. W: M. Manturzewska, H. Kotarska (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii muzyki (ss. 217-240). Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 
7.
Gurman, A.S., Kniskern, D.P., Pinsof, W.M. (1986). Research on the process and outcome of marital and family therapy [Badania nad przebiegiem i rezultatami terapii małżeńskiej i rodzinnej]. W: S.L. Garfield, A.E. Bargin (red.), Handbook of psychotherapy and behavior change [Podręcznik psychoterapii i zmiany zachowania] (ss. 565-624). New York: Wiley.
 
8.
Hamel, P.M. (1995). Przez muzykę do samego siebie. Wrocław: Sartorius.
 
9.
Juszczyk, S. (2013). Badania jakościowe w naukach społecznych: Szkice metodologiczne. Katowice: Wydawnictwo UŚ.
 
10.
Kaczmarek, S. (2020). Zastosowanie muzykoterapii aktywnej w chorobach psychosomatycznych. Łódź: Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów.
 
11.
Kataryńczuk-Mania, L. (2020). Wybrane refleksje na temat znaczenia muzykoterapii w życiu człowieka. W: E. Kumik (red.), Muzyka w duecie z edukacją (ss. 95-111). Łódź: Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów. Katedra Edukacji Muzycznej.
 
12.
Kataryńczuk-Mania L. (2022). Edukacja muzyczna dzieci z perspektywy pedagogicznej i profilaktyczno-terapeutycznej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
13.
Kronenberger, M. (2003). Muzykoterapia: Podstawy teoretyczne do zastosowania muzykoterapii w profilaktyce stresu. Szczecin: Wydawnictwo Mediatour.
 
14.
Konieczna-Nowak, L. (2013). Wprowadzenie do muzykoterapii. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
15.
Krzaczkowska, B., Borecka-Biernat, D. (2020), Praca terapeutyczna z rodziną w aspekcie psychologii pozytywnej = Therapeutic work with family based on positive psychology. W: Z. Janiszewska-Nieścioruk (red.), Problematyczność inkluzji społecznej i edukacyjnej osób z niepełnosprawnościami i o szczególnych potrzebach (ss. 71-90). Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza UZ.
 
16.
Metera, A. (2002). Muzykoterapia: Muzyka w medycynie i edukacji. Leszno: Wydawnictwo Centrum Technik Nauki Metronom.
 
17.
Natanson, T. (1979). Wstęp do nauki o muzykoterapii. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 
18.
Reber, A.S. (2000). Słownik psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
19.
Stachyra, K. (red.) (2012). Modele, metody i podejścia w muzykoterapii. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 
20.
Stachyra, K. (red.) (2014). Podstawy muzykoterapii. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 
21.
Szulc, W. (2005). Muzykoterapia jako przedmiot badań i edukacji. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top