Music as a source of aesthetic experiences in the family environment– research report
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Pedagogy, University of Technology and Humanities [Instytut Pedagogiki, Akademia Techniczno-Humanistyczna], Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biala, Poland
 
 
Submission date: 2022-09-01
 
 
Final revision date: 2022-12-08
 
 
Acceptance date: 2022-12-08
 
 
Publication date: 2022-12-31
 
 
Corresponding author
Rafał Majzner   

Instytut Pedagogiki, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2022;29(4):131-146
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction. Music is a fi eld of art that can be a source of deep emotions and aesthetic experiences of people who, according to Ingarden, have exceptional competences. The selection of a musical work, the distinction between valuable and less valuable music, familiarization with various music genres, the possibility of focusing on a given piece of music, and fi nally, openness to it, should be developed from childhood. In the family environment, a child can experiment, consolidate their openness and spontaneity, learn about new musical genres, which in turn shapes their personality and approach to music as a recipient. Aim. The aim of the research was to determine how parents understand the concept of aesthetic experience, to show the forms of contact with music and musical genres which, in their opinion, evoke an aesthetic experience in family members. The research presented in the article is an attempt to answer the following questions: What is the role of music in evoking aesthetic experiences in the opinion of parents? What forms of contact with music are preferred in evoking aesthetic experiences in family members? Materials and methods. The conducted research was quantitative. The diagnostic survey method was used. The research tool was an original questionnaire containing open-ended questions. Results. The article presents the results of the conducted research exploration. It presents parents’ statements about the place of music in family life, forms of family contact with music, ways of understanding the concept of aesthetic experience by parents, and the factors determining aesthetic experiences under the infl uence of music. Conclusion. Based on the research, it can be concluded that parents highly value the place of music in their family’s life, but they are unable to prepare their children for a full reception of music. The respondents also understand that music can evoke emotional experiences; however, as a factor of causing them, they indicate their own attitude to the music they listen to and identify the possibility of an aesthetic experience with the music they like, and which depends on their taste.
 
REFERENCES (18)
1.
Grusiewicz, M. (2017). Zapomniane przeżycie estetyczne. W: B. Pazur (red.), Non omnis moriar: Na tropach piękna (ss. 27–43). Lublin: Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia.
 
2.
Ingarden, R. (2005). Wybór pism estetycznych. Kraków: Universitas.
 
3.
Ingarden, R. (1966). Studia z estetyki (t. 2). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
4.
Kamińska, B. (1997). Kompetencje wokalne dzieci i młodzieży – ich poziom rozwój i uwarunkowania. Warszawa: Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina.
 
5.
Klimas-Kuchtowa, E. (2008). Jestem z muzyką jak z najbliższym przyjacielem... W: M. Grusiewicz, R. Gozdecka (red.), Współczesne oblicza edukacji muzycznej (ss. 111–124). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 
6.
Klimas-Kuchtowa, E. (2004). Jeszcze słowo o miejscu muzyki w życiu młodzieży. Wychowanie Muzyczne w Szkole, 5 (3), 265–270.
 
7.
Kukołowicz, T. (2019). Jakie są gusta muzyczne polskich nastolatków?: Mamy wyniki badań! Pobrane z: https://www.nck.pl/en/badania/....
 
8.
Lewańska, A. (1999). O naturze i interpretacji utworu muzycznego. Sztuka i Filozofia, 16, 179–193.
 
9.
Manturzewska, M. (2002). Jaka jest nasza młodzież? W: A. Białkowski, B. Smoleńska-Zielińska (red.), Bliżej muzyki, bliżej człowieka (ss. 219–230). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 
10.
Natanson, T. (1979). Wstęp do nauki o muzykoterapii. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 
11.
Parkita, E. (2013). Muzyczna aktywność percepcyjna dzieci w wieku przedszkolnym. Studia Pedagogiczne: Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne, 22, 145–161.
 
12.
Przychodzińska, M. (2016). Edukacyjne aspekty wielości zjawisk współczesnej kultury muzycznej: Postulowane treści – muzyka wielkiej tradycji europejskiej. Wychowanie Muzyczne, 3, 4–14.
 
13.
Tomaszewski, M. (2012). Odczytywanie dzieła muzycznego: Od kategorii elementarnych do fundamentalnych i transcendentnych. Teoria Muzyki, 1, 7–50.
 
14.
Trojanowska-Kaczmarska, A. (1971). Dziecko i twórczość. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwa PAN.
 
15.
Suświłło, M. (2001). Psychopedagogiczne uwarunkowania wczesnej edukacji muzycznej. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 
16.
Szuścik, U. (2002). Perspektywa psychologiczna w edukacji plastycznej dziecka. W: W. Korzeniowska (red.), Przemiany w naukach o wychowaniu - idee, koncepcje, rzeczywistość edukacyjna : II konferencja naukowa z cyklu: Przemiany edukacyjne w Polsce i na świecie a modele wychowania : praca zbiorowa (ss. 307–320). Kraków: Impuls.
 
17.
Szyszkowska, M.A. (2020). Dzieło muzyczne w estetyce Romana Ingardena. Filozofuj!, 3 (33), 75.
 
18.
Żurowski, S. (2008). W poszukiwaniu definicji muzyki. Ling Varia, 1 (5), 17–25.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top