The Order of the Smile and the awareness of children’s rights in the social space
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Pedagogy, Faculty of Pedagogy and Psychology, Jan Kochanowski University in Kielce [Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach], Krakowska 11, 25-001 Kielce, Poland
 
 
Submission date: 2020-01-01
 
 
Final revision date: 2020-06-30
 
 
Acceptance date: 2020-06-30
 
 
Publication date: 2020-06-30
 
 
Corresponding author
Paulina Forma   

Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Krakowska 11, 25-001 Kielce, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2020;22(1):163-172
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction. As the inspiring author of the Order of the Smile, Janusz Korczak, wrote, “there are no children – there are people, but with a different scale of concepts, a different amount of experience, different drives, and a different game of feeling. Remember we don’t know them”. Preventing and counteracting the violation of children’s rights is one of the challenges faced by modern educators. This phenomenon does not lose its relevance. On the contrary – it intensifies, constantly revealing new aspects of it. This is indicated by the results of research, including works by Bruno Hołyst (1991, 2000, 2011), Bronisław Urban (2000), Janusz Surzykiewicz (2000, 2004), Grażyna Miłkowska-Olejniczak (1999), and Marek Michalak (2020), confirming the need to educate the society in the field of children’s rights awareness. Objective. The text aims to promote the topic of social issues and demonstrate the need for dialogue on the idea of the “Order of the Smile”, embedded in the theoretical pedagogy of Janusz Korczak. Materials and methods. The article reviews the subject literature which takes into account the pedagogical importance of the issue of children’s rights. As part of the work on the text, the analytical-synthetic method was used, which allowed presentation of the context of the functioning of the “Order of the Smile” in the social space. Results. Important contemporary issues, taking into account a number of pedagogical, educational, and social aspects, may be an inspiration for researchers, especially in the field of social pedagogy, psychology, sociology, as well as other fields and scientific disciplines.
 
REFERENCES (15)
1.
Archer, M.S. (2013). Człowieczeństwo: Problem sprawstwa. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 
2.
Czyż, E. (1992). Dziecko i jego prawa. Warszawa: Biblioteka Komitetu Ochrony Praw Dziecka MEN.
 
3.
Deklaracja Praw Dziecka Przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Ligi Narodów w 1924 roku (Deklaracja Genewska). Pobrane 30.10.2021 z: https://unicef.pl/content/down....
 
4.
Hołyst, B. (2011). Wiktymologia. Warszawa: LexisNexis.
 
5.
Kątna, M. (1993). Komitet Ochrony Praw Dziecka wczoraj, dzisiaj i jutro. W: J. Bińczycka (red.), Prawa dziecka – deklaracje i rzeczywistość (ss. 201-216). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
6.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Pobrane 30.10.2021 z: https://www.sejm.gov.pl/prawo/....
 
7.
Korczak, J. (2012). Prawo dziecka do szacunku. Warszawa: Rzecznik Praw Dziecka.
 
8.
Kropiwnicki, J., Gruszka, J. (1998). Prawa człowieka: Prawa dziecka. Jelenia Góra: Wydawnictwo Nauczycielskie.
 
9.
Michalak, M. (2020). Order Uśmiechu – wspólny świat dzieci i dorosłych. Warszawa: Międzynarodowa Kapituła Orderu Uśmiechu.
 
10.
Miłkowska-Olejniczak, G. (1999). Przejawy i uwarunkowania zachowań agresywnych uczniów w szkole. Forum Oświatowe, 1/2, 132-150.
 
11.
Ostrowska, K. (2004). Nagroda [hasło]. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku: Tom 3, M-O. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 
12.
Surzykiewicz, J. (2000). Agresja i przemoc w szkole: Uwarunkowania socjoekologiczne. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.
 
13.
Surzykiewicz, J. (2004). Profilaktyka czy odkrycie na nowo funkcji wychowawczej szkoły?: Rozwiązania modelowe w oparciu o badania własne i literaturę niemiecką. W: K. Ostrowska, J. Tatarowicz (red.), Zanim w szkole będzie źle: Profilaktyka zagrożeń (ss. 149-195). Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.
 
14.
Urban, B. (2000). Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
15.
Wikipedia [portal] (2021). Order Uśmiechu. Pobrane 28.02.2024 z: https://pl.wikipedia.org/wiki/....
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top