Help and support perspective in parental kidnapping in the light of particular mediation procedures
 
More details
Hide details
1
Instytut Pedagogiki i Psychologii, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce, Polska
 
 
Submission date: 2018-09-25
 
 
Final revision date: 2018-09-27
 
 
Acceptance date: 2018-09-27
 
 
Publication date: 2019-06-30
 
 
Corresponding author
Monika Wojtkowiak   

Instytut Pedagogiki i Psychologii, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2019;20(1):41-58
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The project refers to the issue of parental child abductions as a phenomena that is the part of contemporary reality and the result of ongoing changes. A distinction between definitions of ravishment and parental abduction of a child was made, as well as several difficulties regarding this problem and its various determinants were presented. The fact that the aforementioned phenomenon may be identified with parenthood crisis but also with an insufficient maturity or pedagogic awareness of parents was the main focus. Therefore, the question that arises concerns the opportunity to prevent the risk of occurrence of these types of problems on a larger scale. Aim: The purpose of this article is to present abductions as an element of crisis and indicate possible methods of support. Methods: Various means of assistance and support available in Polish and international law were analyzed, as well. Theoretical analysis of needs within the range of increasing support for families facing the described problem was of the main focus. Excerpts of parents’ statements who face such a situation shall be examples of the described problem. Results: This refers both to advisory services addressed to individual members of a family, as well as taking actions aiming at the improvement of communication and childcare in cases of single parenthood. Particular attention was paid to mediation in the event of parental abduction, as the optimum type of support which improves communication and is of huge potential in cases of preventing abductions in the future. Conclusions: The conclusions refer to the suggestion of improving assistance and preventive procedures in cases of the described problem.
 
REFERENCES (25)
1.
Biel, Ł., Jopek-Bosiacka, A., Wasilewska, K. (2015). Mediacje w sprawach cywilnych w Polsce – analiza terminologii polskiej i angielskiej. Lingua Legis, 23.
 
2.
Buczkowski, K. (2014). Uprowadzenie lub zatrzymanie małoletniego wbrew woli osoby powołanej do opieki: Analiza orzeczeń sądowych w sprawach o przestępstwo z art. 211 k.k. Prawo w Działaniu: Sprawy Karne, 19.
 
3.
Dąbrowska, A., Wojtkowiak, M. (2018). Uprowadzenia i porwania rodzicielskie: Wybrane konteksty kryzysów rodziny i próby ich rozwiązywania. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 5.
 
4.
Dajnowicz-Piesiecka, D. (2016). Porwania rodzicielskie w świetle polskiego orzecznictwa karnego w ujęciu prawnym i kryminologicznym (na podstawie badań aktowych). Dziecko Krzywdzone: Teoria, badania, praktyka, 15(4).
 
5.
Cross-border parental child abduction in the European Union: Study for the LIBE Committee, European Parliament (2015). Policy Department C: Citizens’ Rights and Constitutional Affairs. Bruksela. Pobrane 19.01.2018 z: http://www.europarl.europa.eu/....
 
6.
Górska, K. (2018). Porwanie dziecka przez jednego z rodziców. Pobrane 23.03.2018 z: http://karolinagorska.pl/porwa....
 
7.
Jędrejek, G. (2017). Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy: Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
 
8.
Kodeks etyki mediatora (2006). Warszawa: Polskie Centrum Mediacji.
 
9.
Konwencja Haska dot. uprowadzenia dziecka. Ministerstwo Sprawiedliwości. Pobrane 19.01.2018 z: https://arch-bip.ms.gov.pl/pl/....
 
10.
Kuraś, J. (2016). Prawa dzieci w postępowaniach transgranicznych. Rzeczpospolita, 29.12.2016. Pobrane 19.02.2018 z: https://www.rp.pl/Rodzina/3122....
 
11.
Mediator Parlamentu Europejskiego ds. rodzicielskiego uprowadzenia dziecka za granicę. Vademecum. Pobrane 09.01.2018 z: http://www.europarl.europa.eu/....
 
12.
Mozgawa, M., Kulik, M., Szczekala, A. (2013). Przestępstwo uprowadzenia lub zatrzymania małoletniego lub osoby nieporadnej – art. 211 k.k. (ze szczególnym uwzględnieniem tzw. uprowadzeń rodzicielskich). W: M. Mozgawa (red.), Prawo w działaniu. Warszawa: Wolters Kluwer.
 
13.
Nowosielska, K. (2013). Porwania dzieci: Porwania rodzicielskie bezkarne. Rzeczpospolita, 30.03.2013. Pobrane 09.01.2018 z: http://www.rp.pl/artykul/99520....
 
14.
Parental Child Agduction Within The EU (2014). European Partiamentary Research Service Blog, 12.08.2014. Pobrane 15.03.2018 z: https://epthinktank.eu/2014/08....
 
15.
Porwania rodzicielskie. Fundacja Itaka – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych. Pobrane 12.02.2018 z: www.itaka.org.pl/dzialalnosc/kampanie-spoleczne/porwania-rodzicielskie/.
 
16.
Porwania rodzicielskie: Sytuacja prawna w Polsce. Itaka – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych. Pobrane 03.01.2018 z: http://porwaniarodzicielskie.p....
 
17.
Przybyła-Basista, H. Mediacje rodzinne – wybrane zagadnienia. S. 2. Pobrane 02.01.2018 z: https://docplayer.pl/7211143-M....
 
18.
Rosenberg , J.D. (1992). In defense of mediation. Family and Conciliation Courts Review, 30(4), 422-467. DOI: 10.1111/j.174-1617.1992.tb00272.x.
 
19.
Selvaag, A.M. (2013). Mekling i bartnebortføringssaker. Oslo: Novae Res. Pobrane 15.03.2018 z: www.regjeringen.no/contentassets/2512e22b818c497291370b875c66fea8/mekling-i-barnebortfoeringssaker.pdf.
 
20.
Smyczyński, T. (1999). Prawo rodzinne i opiekuńcze. Warszawa: C.H.Beck.
 
21.
Świętochowska, E. (2018). Recepta na porwania rodzicielskie: Sądy okręgowe przejmują spory transgraniczne. GazetaPrawna.pl [portal], 28.08.2018. Pobrane 09.01.2018 z: http://prawo.gazetaprawna.pl/a....
 
22.
Uprowadzenia rodzicielskie na terenie Polski. Pobrane 06.01.2018 z: http://singleparents.pl/uprowa....
 
23.
Zagórska, K. (2013). Mediacje transgraniczne w sprawach rodzinnych. W: M. Tabernacka (red.), Mediacje ponad podziałami. Wrocław: Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa.
 
24.
Zarządzenie nr 124 Komendanta Głównego Policji z dnia 4.06.2012 r. w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich. Pobrane 19.02.2018 z: http://www.infor.pl/akt-prawny....
 
25.
Zys, A. Władza rodzicielska. Pobrane 02.02.2018 z: http://adwokat-rodzinne.pl/new....
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top