The family and its problems in andragogical magazines of the late fifties and early sixties of the twentieth century
 
More details
Hide details
1
Zakład Edukacji Ustawicznej, Instytut Nauk Pedagogicznych, Wydział Historyczno-Pedagogiczny, Uniwersytet Opolski, ul. Oleska 48, 45-052 Opole, Polska
 
 
Submission date: 2016-07-01
 
 
Final revision date: 2016-12-31
 
 
Acceptance date: 2016-12-31
 
 
Publication date: 2016-12-31
 
 
Corresponding author
Joanna Janik-Komar   

Zakład Edukacji Ustawicznej, Instytut Nauk Pedagogicznych, Wydział Historyczno-Pedagogiczny, Uniwersytet Opolski, ul. Oleska 48, 45-052 Opole, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2016;14(2):251-262
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The text deals with the family problems and its support for their solutions based on articles published in andragogical magazines of the late fifties and early sixties of the twentieth century. These issues are extremely interesting, since they relate to the family life culture, marriage preparation and family life education. Preparing for marriage is of great importance for the future of its operation. Its absence has an effect on family problems and marital conflicts later in life. Parenting universities provided support for families in solving their problems, primarily in dealing with behavioral problems, but also provided knowledge from other areas of life.
 
REFERENCES (20)
1.
Aleksander Z., O porozumiewaniu i uczeniu się od siebie pokoleń rodzinnych – ujęcie socjolingwistyczne, „Rocznik Andragogiczny” 2013.
 
2.
Chmielińska I., Motywy korzystania z usług uniwersytetów dla rodziców, „Oświata Dorosłych” 1961, nr 2.
 
3.
Chmielińska I., Uniwersytety dla rodziców w województwie warszawskim, „Oświata Dorosłych” 1959, nr 1.
 
4.
Grzegorzewska I., Czy zachowania rodziców wobec dzieci są niezmienne? Uwarunkowania stabilności i zmienności sprawowania funkcji rodzicielskich, „Edukacja Dorosłych” 2012, nr 1.
 
5.
Harwas E., Kilka tez do dyskusji nad działalnością uniwersytetów dla rodziców, „Oświata Dorosłych” 1962, nr 2.
 
6.
Kaniok P.E., Przedmałżeńska kohabitacja a jakość relacji małżeńskich, „Edukacja Dorosłych” 2012, nr 1.
 
7.
Korzon A., Telewizyjny uniwersytet dla rodziców, „Oświata Dorosłych” 1961, nr 4.
 
8.
Kozubska A., Pełnienie roli rodzica jako przestrzeń uczenia się dorosłych, „Rocznik Andragogiczny” 2015.
 
9.
Kurek E.I., Obszary zmian w życiu młodych rodziców, „Edukacja Dorosłych” 2011, nr 2.
 
10.
Łopatkowa M., O dziecku pegeerowskim, „Kultura i Ty” 1965, nr 12.
 
11.
Pryszmont-Ciesielska M., Macierzyństwo w perspektywie kobiet podejmujących aktywność naukowo-dydaktyczną – trzy autonarracje, „Edukacja Dorosłych” 2011, nr 2.
 
12.
Przecławski K., Niektóre problemy XX wieku (II). Czy kryzys rodzinny?, „Kultura i Życie” 1960, nr 5.
 
13.
Przecławski, Niektóre problemy XX wieku (III). Jak można pomóc współczesnej rodzinie?, „Kultura i Życie” 1960, nr 6.
 
14.
Stawecki Z., Czynnik światopoglądowy w życiu rodziny, „Kultura i Życie” 1960, nr 7.
 
15.
Towpasz S., Kultura życia rodzinnego (2) Wychowanie ludzi do małżeństwa, „Kultura i Życie” 1959, nr 11.
 
16.
Towpasz S., Kultura życia rodzinnego (3). Pożycie w rodzinie, „Kultura i Życie” 1959, nr 12.
 
17.
Towpasz S., Kultura życia rodzinnego, „Kultura i Życie” 1959 nr 10.
 
18.
Twopasz S., Rodzinny Sayoi vivre, „Kultura i Życie” 1960, nr 3.
 
19.
Wojciechowska Z., Macierzyństwo – czynnik wykluczenia na współczesnym rynku pracy czy szansa dla nowych rozwiązań w kobiecej karierze?, „Edukacja Dorosłych” 2012 nr 1.
 
20.
Żyta A., Małżeństwa i rodzicielstwo osób z niepełnosprawnością intelektualną – wyzwania współczesności, „Edukacja Dorosłych” 2013, nr 2.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top