The difficulties of, and the threats to, the Polish family in the 1960s in questionnaires published in „The Life of Warsaw”
 
More details
Hide details
1
Katedra Historii Wychowania i Pedeutologii, Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki, Pomorska 46/48, 91-408 Lodź, Polska
 
 
Submission date: 2016-07-01
 
 
Final revision date: 2016-12-31
 
 
Acceptance date: 2016-12-31
 
 
Publication date: 2016-12-31
 
 
Corresponding author
Małgorzata Krakowiak   

Katedra Historii Wychowania i Pedeutologii, Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki, Pomorska 46/48, 91-408 Lodź, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2016;14(2):263-278
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents the picture of a family, based on the analysis of questionnaires devised by the Author. The surveys were sent between 1962–1969 to the editorial office of the „Life of Warsaw”. They appeared periodically. The first of them was entitled „What is you family like?”. The main purpose was to get the knowledge about transformations of contemporary families and social-economic changes which shaped the model of a family. The next two surveys „Young couples” and „Husband and Wife” aimed to discover relationships and marital problems which were appearing in the 1960s. Another questionnaire „Parents, children, parents” was expected to make the diagnosis of ideological conflicts, behavioral problems, as well as relations between parents and children and related problems. The last survey „When they both work” showed a picture of the ordinary family life in which the husband and wife worked professionally. It should be emphasized that the questionnaire did not have the form of detailed surveys. They had an opened-question form which resulted in the collection of multipage descriptions of personal histories. The analysis of materials published in „The Life of Warsaw” enabled the Author to obtain a common characteristic and certain problems of families in the 1960’s. The responses to questionnaires can be regarded as a historical voice of the people living in The Polish People’s Republic
 
REFERENCES (15)
1.
Adamski F., Modele małżeństwa i rodziny w kulturze masowej, „Studia Socjologiczne”1968, nr 2.
 
2.
Grabowiecka M., Nieporozumienia młodych małżeństw, „Psychologia Wychowania” 1962, nr 4.
 
3.
Kassyk H., Struktury społeczno-zawodowe rodzin płockich, „Biuletyn IGS”, 1965, nr 3/4.
 
4.
Kłoskowska A., Rodzina w Polsce Ludowe, [w:] A. Sarapata (red.), Przemiany społeczne w Polsce Ludowej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1965.
 
5.
Korotyński H., Nie beznamiętnie, nie bezszelestnie, „Zeszyty Prasoznawcze” 1985, nr 1.
 
6.
Luszniewicz A., Warunki bytu rodzin pracowników kolejowych w Polsce, Wydawnictwo Związkowe CRZZ, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1961.
 
7.
Nowakowski S., Narodziny miasta, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1967.
 
8.
Parzyńska M., Tarłowska I., Jak jesteś, rodzino?, Wydawnictwo „Iskry”, Warszawa 1963.
 
9.
Parzyńska M., Siedem dni tygodnia, Wydawnictwo „Iskry”, Warszawa 1965.
 
10.
Parzyńska M., Portret współczesnej rodziny w ankietach, „Problemy Rodziny” 1976, nr 1.
 
11.
Parzyńska M., Horodecka J., Młodzi po ślubie, Wydawnictwo „Iskry”, Warszawa 1966.
 
12.
Parzyńska M., Horodecka J., Rodzice, dzieci, rodzice, Wydawnictwo „Iskry”, Warszawa 1967.
 
13.
Parzyńska M., Horodecka J., Mąż i żona, Wydawnictwo „Iskry”, Warszawa 1968.
 
14.
Tyszka Z., Zmiany w strukturze rodziny robotniczej, „Studia Socjologiczne” 1967, nr 4.
 
15.
Tyszka Z., Przeobrażenia społeczne rodziny związane z uprzemysłowieniem i urbanizacją, „Rocznik Socjologii Wsi” 1965, t. 2. „Życie Warszawy” 1967, 1969, 1970.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top