The family in patriotic education of young learners living in the United Kingdom as an example of foreign country (in 1945–1989)
 
More details
Hide details
1
Instytut Nauk Pedagogicznych, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego 114/118, 97-300 Piotrków Trybunalski, Polska
 
 
Submission date: 2016-07-01
 
 
Final revision date: 2016-12-31
 
 
Acceptance date: 2016-12-31
 
 
Publication date: 2016-12-31
 
 
Corresponding author
Olga Zamecka-Zalas   

Instytut Nauk Pedagogicznych, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego 114/118, 97-300 Piotrków Trybunalski, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2016;14(2):231-249
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article deals with the role of the family in thepatriotic education of young learners living in a foreign country. The essential role of the family was to develop the national identity, to make the children feel proud of their country and to prevent them having a sense of social inferiority. Patriotic education was to instil love to an unknown country – Poland and a national identity in young learners, but mainly to give new perspectives on spiritual life. Some forms and methods in patriotic education were described in this article, e.g. teaching children about national traditions, monuments and church or state celebrations, reminding about the necessity of cultivating holiday customs and traditions and about the central role of the mother in the family. Apart from that Polish folklore played a vital role in educating children abroad, e.g. folk music, dance, songs and handicrafts or national costumes. The children had to learn to love their country as well as to live in a Polish family with all it customs, traditions and language to feel as Polish citizens still living in a foreign country. The article puts stress on the significance of cooperation between parents and Polish schools in educating children in Britain. The main aim of the close cooperation was to develop children and their personalities. Some forms and ways of interactions analysed in this paper were based on such articles in: „Wiadomości Nauczycielskie”, „Dziennik Polski” or „Dziennik Żołnierza”.
 
REFERENCES (48)
1.
Bielatowicz I., Pojęcie ojczyzny u dziecka polskiego na emigracji, „Wychowanie Ojczyste” 1970, nr 1/82.
 
2.
Bogusławska A., Dzieci dwujęzyczne, „Wychowanie Ojczyste” 1958, nr 2/15.
 
3.
Bulicz M., Nauczanie języka polskiego w szkole przedmiotów ojczystych, „Wychowanie Ojczyste” 1966, nr 1/26.
 
4.
Chwastyk-Kowalczyk J., Obraz edukacji Polaków na obczyźnie na łamach czasopism emigracyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2014.
 
5.
Czapliński C., Nasz rodowód, cz. I, „Wiadomości Nauczycielskie” 1970, nr 44.
 
6.
Czapliński C., Polskie szkoły ojczyste w W. Brytanii, „Wiadomości Nauczycielskie” 1971, nr 47.
 
7.
Czapliński C., Szkoła ojczysta a sprawa wychowania młodzieży, „Wiadomości Nauczycielskie” 1973, nr 50.
 
8.
Czułowski A., Będziem Polakami, „Wychowanie Ojczyste” 1976, nr 1/105.
 
9.
Czułowski A., Dziecko i ulica „Wychowanie Ojczyste” 1975, nr 2/102.
 
10.
Czułowski A., Uspołecznienie dziecka, „Wychowanie Ojczyste” 1977, nr 2/3/110.
 
11.
Dmowska H., Sprzyjające i niesprzyjające okoliczności pracy wychowawczej, „Wychowanie Ojczyste” 1956, nr 4.
 
12.
Duszowa M., Specyficzny charakter szkoły ojczystej, „Wychowanie Ojczyste” 1956, nr 4.
 
13.
Duszowa M., Współpraca z domem w ramach wychowania i nauczania, „Wychowanie Ojczyste” 1961, nr 1/32.
 
14.
Dyskusja o dzieciach i rodzicach. Jak bronić się przed wynarodowieniem, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1954, nr 161.
 
15.
„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1950, nr 8 IX.
 
16.
Goławski M., Wychowanie ojczyste na emigracji, „Wychowanie Ojczyste” 1955, nr 3–4.
 
17.
Gołąb J., Wychowanie religijne na emigracji, „Wychowanie Ojczyste” 1970, nr 4/85.
 
18.
Jasieńczyk-Krajewski L.R., Bezdroża rozdźwięku pokoleń, „Wychowanie Ojczyste”1975, nr 2/102. KAZET, Katastrofa oświaty. Konferencja oświatowa w Londynie, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1945, nr 263.
 
19.
Komitet dla polskich spraw oświatowych, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1947, nr 81.
 
20.
Korcz, O naukę dla młodzieży polskiej. Od „jósz” do normalnej matury, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza 1947, nr 179.
 
21.
Książka dla rodziców o wychowaniu dzieci, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1954, nr 51.
 
22.
Maj S., Wyjątki z artykułu kol s. Maja w „Jednodniówce” z okazji 20-lecia szkoły przedmiotów ojczystych w Edynburgu, w czerwcu 1968 r., „Wiadomości Nauczycielskie” 1973, nr 50.
 
23.
Maj S., Organizacja nauki polskiej na emigracji, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1947, nr 78.
 
24.
Małachowska M., Wychowanie ojczyste w domu, „Wychowanie Ojczyste” 1955, nr 1.
 
25.
Mazan R., Kilka słów do rodziców, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1971, nr 57.
 
26.
Mękarska J., Walka o środowisko wychowawcze, „Orzeł Biały” 1948, nr 18 (304).
 
27.
M.M, Wybór szkoły prawem i obowiązkiem rodziców polskich w Wielkiej Brytanii,.
 
28.
„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”1954, nr 131.
 
29.
Pałucha P., Statut ZNPZ i rzeczywistość, „Wiadomości Nauczycielskie” 1969, nr 42.
 
30.
Płonka I., Szkoły przedmiotów ojczystych, „Wiadomości Nauczycielskie” 1974, nr 53.
 
31.
Podhorodecka A., Szkoła i rodzice, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1971, nr 214.
 
32.
Podhorodecka A., W służbie oświacie 50 lat Polskiej Macierzy Szkolnej 1953–2003, Wydawca: Polska Macierz Szkolna, Londyn 2003.
 
33.
Potocki, Język i charakter narodowy, „Wiadomości Nauczycielskie” 1970, nr 44.
 
34.
Projekt reformy szkolnictwa polskiego „ Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1947, nr 86.
 
35.
Radzik T., Szkolnictwo polskie w Wielkiej Brytanii po drugiej wojnie światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin 1991.
 
36.
Radzik T., Szkolnictwo polonijne w Wielkiej Brytanii po II wojnie światowej, [w:] A. Koprukowniak (red.), Szkolnictwo polonijne w XX wieku. Studia i rozprawy, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1986.
 
37.
Radzik T., Z dziejów społeczności polskiej w wielkiej Brytanii po drugiej wojnie światowej (1945–1990), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1991.
 
38.
Rezolucje XII Zjazdu, „Wiadomości Nauczycielskie” 1974, nr 53.
 
39.
Sidziura J., „Polska”, nie „Polska”, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1948, nr 163.
 
40.
„Słowo Ojczyste” 1986, nr 4–5/144–145.
 
41.
Tkatschuk I., Cudze chwalicie..., „Słowo Ojczyste” 1987, nr 2/150.
 
42.
Tongl. L., Organizacja i program szkoły ojczystej, „Wiadomości Nauczycielskie” 1971, nr 47.
 
43.
Wędrowski C., Listopadowy numer „Razem Młodzi Przyjaciele”, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1972, nr 284.
 
44.
Wędrowski C., „Razem Młodzi Przyjaciele”, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1971, nr 171.
 
45.
W.H., Harcerze i szkoła w Bristolu, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1972, nr 83.
 
46.
Wychowanie ojczyste. Co już zrobiono i co trzeba zaraz zrobić?, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1954, nr 154.
 
47.
Zasady organizacji szkolnictwa polskiego formułuje Komitet dla Spraw Oświaty Polaków w Wielkiej Brytanii, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1947, nr 97.
 
48.
Ze Zjazdu nauczycieli – 15.02.45, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1945, nr 44.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top