The Parents – partners or enemies of education in Poland?
 
More details
Hide details
1
Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ul. Narutowicza 12
 
 
Submission date: 2016-01-01
 
 
Final revision date: 2016-06-30
 
 
Acceptance date: 2016-06-30
 
 
Publication date: 2016-06-30
 
 
Corresponding author
Małgorzata Chojak   

Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ul. Narutowicza 12
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2016;13(1):293-310
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In recent years the educational system in Poland has been subject to numerous reforms, heated discussions and more or less credible examinations and reports. Apart from politicians, scientists, teachers and psychologists, parents also contributed. Unfortunately their arguments aren’t often taken into consideration, and protests are meeting exclusively with the criticism. They don’t have the needed know-how or experience after all. Research conducted by me has shown that, in fact, parents had the greatest cognitive impact on the development of children before they began to learn at school. It is their active or passive attitude that essentially shapes the level of school readiness in the sphere still considered by many to be the most significant in the school and life career of man. Apart from the fact that, most importantly – these are parents having legal responsibility for their children, they should have the final word on the question of bringing up and educating them
 
REFERENCES (23)
1.
Aronson E., Wilson T.D., Alert R.M., Psychologia społeczna: serce i umysł, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1997.
 
2.
Baker L., Mackler K., Sonnenschein S., Serpell R., Parents’ interactions with their first– grade children during storybook reading and relations with subsequent home reading activity and reading achievement, „Journal of School Psychology” 2001, nr 39(5).
 
3.
Bradshaw J., Zrozumieć rodzinę, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1989.
 
4.
Brągiel J., Rodzinne i osobowościowe uwarunkowania sukcesu szkolnego dziecka z rodziny rozwiedzionej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1994.
 
5.
Brzezińska A., Gotowość dzieci w wieku przedszkolnym do czytania i pisania, Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 1987.
 
6.
Brzozowski P., Postawy wychowawcze rodziców a agresywność dzieci, [w:] K. Pospiszyl (red.), Z badań nad postawami rodzicielskimi, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lubin 1988.
 
7.
Chojak M., The Level of the School Readiness of Children Finishing the Preschool Education but Attitudes of Parents Towards Their Education, [w:] K. Denek, A. Kamińska, W. Kojs, P. Oleśniewicz (red.), Education of Tomorrow. Challenges and Present Condition, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2010.
 
8.
Fontana D., Psychologia dla nauczycieli, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1998.
 
9.
Gębska G., Szymańska M., Środowiskowe uwarunkowania gotowości szkolnej dzieci, [w:].
 
10.
Z. Ratajek, M. Kwaśniewska (red.), Edukacja elementarna w zreformowanym systemie szkolnym. Z doświadczeń nauczycieli, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2004.
 
11.
Gottfried A.E., Fleming J.S., Gottfried A.W., Role of cognitively stimulating home environment in children’s academic intrinsic motivation: a longitudinal study, „Child Development” 1998, nr 69(5).
 
12.
Gryniuk I., Tuszyńska-Bogucka V., Psychorysunek tematyczny „Mój nauczyciel” jako metoda diagnozy sytuacji szkolnej dziecka, [w:] Z. Gaś (red.), Szkoła i nauczyciel w percepcji uczniów, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 1999.
 
13.
Hart B., Risley T.R., Meaningful differences in the everyday experiences of young American children, Baltimore, Maryland 1995.
 
14.
Hoff E., How social contexts support and shape language development, „Developmental Review” 2006, nr 26.
 
15.
Jaworowska A., Rodzina a przystosowanie społeczne dziecka, [w:] L. Wołoszynowa (red.), Materiały do nauczania psychologii, Seria II, t. 9, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1982.
 
16.
Jurkowski A., Pilkiewicz M., Dojrzałość szkolna. Rozwój problematyki, [w:] L. Wołoszynowa (red.), Materiały do nauczania psychologii. Seria II, t. 5, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1970.
 
17.
Koźniewska E. (red.), Doradca nauczyciela sześciolatków, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa 2006.
 
18.
Kulas H., Samoocena młodzieży, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1986.
 
19.
Kurczyńska M., Buczak B., Poziom gotowości szkolnej dzieci kończących edukację przedszkolną, [w:] Z. Ratajek, M. Kwaśniewska (red.), Edukacja elementarna w zreformowanym systemie szkolnym. Z doświadczeń nauczycieli, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2004.
 
20.
Leseman P.P.M., Wpływ wysokiej jakości edukacji i opieki na rozwój małych dzieci: przegląd literatury, [w:] EURYDICE: Wczesna Edukacja i opieka nad dzieckiem w Europie: zmniejszanie nierówności społecznych i kulturalnych, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2009.
 
21.
Lesemen P.P.M., van Tuijl, Home support for bilingual development of Turkish 4-6 – year-old immigrant children in the Netherlands: Efficacy of a home-based educational program, „Journal of Multilingual and Multicultural Development” 2001, nr 21(4).
 
22.
Mądrzycki T., Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1970.
 
23.
Mika S., Psychologia społeczna, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top