The role of parents and the school in the education of child-expatriates following the example of The Tadeusz Kościuszko Polish School of Native Subjects
 
More details
Hide details
1
Instytut Nauk Pedagogicznych, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego 114/118, 97-300 Piotrków Trybunalski, Polska
 
 
Submission date: 2018-10-10
 
 
Final revision date: 2018-12-03
 
 
Acceptance date: 2018-12-03
 
 
Publication date: 2018-12-31
 
 
Corresponding author
Olga Zamecka-Zalas   

Instytut Nauk Pedagogicznych, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego 114/118, 97-300 Piotrków Trybunalski, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2018;18(2):203-223
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aim: The aim of the article is to present the history of the Polish Tadeusz Kosciuszko School of Homeland subjects in London and to draw attention to the roles of teachers and parents in upholding Polish tradition and culture in the education of Polish children and young persons in exile. Methods: In order to implement the research, a monographic method, criticism of the analysis of documents and previous literature in this area was applied. The techniques used included internal and external analysis of documents, qualitative and quantitative analysis and formal analysis of documents. Results: Presentation of various forms of cooperation between the teaching staff and parents in the process of national education and children’s education, the aim of which is to maintain Polishness, provide children and young persons with the basics of the Polish language, transfer knowledge about the history and geography of Poland and instil love for the homeland, its culture, traditions and the raising of the younger generation. Conclusions: The great merit of the school is the fact that several generations of young Poles, born and educated in England, enriched in English society, but aware of their roots, their ties with Polishness and proud of their origin, have been brought up. The school broadens the horizons of its pupils and cultivates Polish traditions, communicates cultural heritage, history, language and religion, takes part in celebrations on the occasion of national holidays, patriotic celebrations, lectures and historical lectures. A highly qualified teaching staff teaches the Polish language, history and geography of Poland and religion, and educates students in the spirit of the Catholic faith. Dedicated parents who are members of the Board of the Parental Association support the work of teachers and the management of the institution. The school continues to develop and provides the best possible conditions for students and teachers to achieve further successes.
 
REFERENCES (25)
1.
Adamiak-Pawelec E., Leksykon nauczycieli polskich szkół przedmiotów ojczystych w Londynie w latach 1950–2010, Wydawnictwo Norbertinum, Lublin 2012.
 
2.
Archiwum Biblioteki Polskiej POSK w Londynie – Dokumenty Życia Społecznego, Szkoły Przedmiotów Ojczystych (sobotnie) Teczka VII 26, Jednodniówka jubileuszowa – 50 lat minęło... i co z Was wyrosło? Uroczystość 50-lecia istnienia Polskiej Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. T. Kościuszki na Ealingu.
 
3.
Bielatowicz I., Pojęcie ojczyzny u dziecka polskiego na emigracji, „Wychowanie Ojczyste” 1970, nr 1/82.
 
4.
Goławski M., Wychowanie ojczyste na emigracji, „Wychowanie Ojczyste” 1956, z. 3.
 
5.
Harasimow A., Szkoła im. T. Kościuszko – Ealing, [w:] A. Podhorodecka (red.), W służbie oświacie. 50 lat Polskiej Macierzy Szkolnej 1953–2003, Polska Macierz Szkolna, Londyn 2003.
 
6.
Howe B., Edukacja za granicą – szkoły polskie i angielskie, [w:] K. Zachenter (red.), Po polsku na Wyspach. Poradnik dla rodziców dzieci dwujęzycznych, PUNO, Londyn 2016.
 
7.
http:// www.szkola.org [dostęp: 28.05.2018].
 
8.
Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie. Archiwum, Zespół: Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Tadeusza Kościuszki Ealing, Kol. 721/14. Apel.
 
9.
Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie. Archiwum, Zespół: Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Tadeusza Kościuszki Ealing, Kol. 721/14. Broszura „Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Tadeusza Kościuszki Ealing”.
 
10.
Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie. Archiwum, Zespół: Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Tadeusza Kościuszki Ealing, Kol. 721/14. Piosenki na obchód 25-lecia Szkoły im. T. Kościuszki Ealing.
 
11.
Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie. Archiwum, Zespół: Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Tadeusza Kościuszki Ealing, Kol. 721/14. Regulamin szkoły.
 
12.
Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie. Archiwum, Zespół: Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Tadeusza Kościuszki Ealing, Kol. 721/14. Sprawozdanie z działalności Komisji Organizacyjnej Komitetu Rodzicielskiego Parafii Ealing.
 
13.
Jasieńczyk-Krajewski L.R., Bezdroża rozdźwięku pokoleń, „Wychowanie Ojczyste” 1975, nr 2/102.
 
14.
Mękarska J., Walka o środowisko wychowawcze, „Orzeł Biały” 1948, nr 18(304).
 
15.
Podhorodecka A., Ostatnie dziesięciolecie – Historia Polskiej Macierzy Szkolnej – 2003–2013, Polska Macierz Szkolna, Londyn 2013.
 
16.
Podhorodecka A., W służbie oświacie. 50 lat Polskiej Macierzy Szkolnej 1953–2003, Polska Macierz Szkolna, Londyn 2003.
 
17.
Program nauki w szkołach przedmiotów ojczystych na szczeblu szkoły powszechnej. Wydanie trzecie zmienione, Wydział Oświaty i Wychowania, Londyn 1955.
 
18.
Radzik T., Szkolnictwo polonijne w Wielkiej Brytanii po drugiej wojnie światowej, [w:] A. Koprukowniak (red.), Szkolnictwo polonijne w XX w., Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1986.
 
19.
Radzik T., Szkolnictwo polskie w Wielkiej Brytanii po drugiej wojnie światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1991.
 
20.
Staniaszek N., Bniński M., Rumun A., Ryland A. (red.), 60 lat Polskiej Sobotniej Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. T. Kościuszki. Ealing, London, UK, Londyn 2010.
 
21.
Stoliński K., Zarys działalności szkoły w latach 1951–1976, [w:] Jakie korzyści daje polska szkoła Twojemu dziecku. Polska Szkoła im. T. Kościuszki w Londynie na Ealingu utrzymywana przez Komitet Rodzicielski Polskiej Macierzy Szkolnej, Londyn 1976.
 
22.
Tangl L.K., Program szkoły, [w:] Jakie korzyści daje polska szkoła Twojemu dziecku, Polska Szkoła im. T. Kościuszki w Londynie utrzymywana przez Komitet Rodzicielski Polskiej Macierzy Szkolnej, Londyn 1976.
 
23.
Zamecka-Zalas O., Pedagodzy – zasłużeni dla zachowania tożsamości narodowej Polaków na uchodźstwie po II wojnie światowej (na przykładzie organizacji Polska Macierz Szkolna), [w:] A. Ładyżyński, M. Piotrowska, M. Kasprzak (red.), Dom rodzinny w doświadczeniu (auto)biograficznym, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017.
 
24.
Zamecka-Zalas O., Rola rodziny w wychowaniu ojczystym dziecka na obczyźnie na przykładzie Wielkiej Brytanii (w latach 194–1989), „Wychowanie w Rodzinie”, t. XIV (2/2016).
 
25.
Zamecka-Zalas O., Współpraca rodziny i szkoły w zakresie wychowania ojczystego dziecka w szkołach sobotnich w Wielkiej Brytanii, [w:] O. Zamecka-Zalas, I. Kiełtyk-Zaborowska (red.), Obraz rodziny i szkoły w ujęciu interdyscyplinarnym, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2016.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top