Social aspect of the functioning of family and women in rural environment
 
More details
Hide details
1
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, Lwówecka 18, 58-503 Jelenia Góra, Polska
 
 
Submission date: 2011-07-01
 
 
Final revision date: 2011-09-30
 
 
Acceptance date: 2011-09-30
 
 
Publication date: 2011-09-30
 
 
Corresponding author
Krzysztof Zajdel
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, Lwówecka 18, 58-503 Jelenia Góra, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2011;3(3):135-150
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The woman's part is subject of my study and the country family in Poland in period of alternatively. Yet to recent, country family more considerably often than municipal she was numerous, and so with many children and many generations. She was perceived as more durable, less subject on divorces and separations. Beyond this nation in the country more seldom than they in city live in informal relationships, extramarital. It was can so – peaceably with social picture – at least in this field recognise the occupants of village not only za more tradycjonalnych, but and more moral. First of all however living in the country men be perceived by Poles' totality as more religious than occupants cities and it turns out, that they are tray really. Village – as educational environment; differentiation as place to life shows considerable, work and education in dependence from regional arrangement, national, continental. Despite many the times the affirmed strong standardizing in frames of processes of urbanization influences ( the municipal examples of life) many country environments kept its specific of educational influences still. The guilds of social distinction, economic the and cultural village the children are the essential determinants of conditions of education and the youth.
 
REFERENCES (12)
1.
Bańko D., Psychologiczne uwarunkowania perspektyw zawodowych młodzieży, Kielce 1983.
 
2.
Chromińska M., Postawy prokreacyjne rodzin rolniczych, „Problemy Rodziny” 1993, nr 4.
 
3.
Chromińska M., Dzietność rodzin rolniczych w Polsce, „Problemy Rodziny” 1995, nr 1.
 
4.
Frąckiewicz L., Społeczno-demograficzne problemy ludności wiejskiej w minionym dziesięcioleciu, [w:] Gorlach K., Pyrć A. (red.), Kwestie społeczne wsi polskiej u progu XXI wieku, Kraków 2000.
 
5.
Gospodarstwa domowe i rodziny, GUS 2003.
 
6.
Gutowska K., Pauperyzacja rodzin wiejskich i jej wpływ na sytuację dzieci, [w:] Balcerzak-Paradowska B., Komitet Nauk o Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 1999.
 
7.
Lalak D., Pilch T., Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, Warszawa 1998.
 
8.
Mieszkańcy wsi i miast o sobie i swoich gospodarstwach domowych, raport z badań CBOS (2006).
 
9.
Stola W., Ludność wiejska Polski. Przemiany struktury demograficznej i społeczno-zawodowej, Warszawa 1998.
 
10.
Wesołowski A., Socjologia wsi. Wprowadzenie. „Skrypty uczelniane”, Poznań 1990, skrypt 379.
 
11.
Wierzchosławski S., Rodzina w okresie transformacji demograficznej i społeczno-ekonomicznej, [w:] Kryczka P. (red.), Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie, Lublin 1997.
 
12.
Zajdel K., Społeczne konteksty wyborów edukacyjnych gimnazjalistów szkół wiejskich, Toruń 2009.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top