The importance of the absence of the father in the narrations of Adult Children of Divorce
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski, J.W. Dawida 1,50-527 Wrocław, Polska
 
 
Submission date: 2011-07-01
 
 
Final revision date: 2011-09-30
 
 
Acceptance date: 2011-09-30
 
 
Publication date: 2011-09-30
 
 
Corresponding author
Maja Piotrowska   

Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski, J.W. Dawida 1,50-527 Wrocław, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2011;3(3):115-134
 
KEYWORDS
ABSTRACT
For the years our thinking about parenthood was dominated for the scheme of relation mother – child. Contemporary the role the father plays in the family and during bring up the child is more preciours. The role of father in the family is of Vital importance, but many fathers cannot play it. Beside good ones, there are also the absent, weak and “poisonous” fathers. “Poisonous” fathers are the worst ones - destroying the childs' personality by using physical or psychological violence. A good father is a real gift in the childs' life. This article presents the narrations of the Adult Children of Parents' Divorce regarding their fathers from their childhood. The article shows huge fathers' influence on the life and social development their children. That is proved, that divorce breakes off the emontional and spiritual bonds between parents (expecialy fathers) and their children after divorce.
 
REFERENCES (21)
1.
Arcimowicz K., Wizerunek ojca w polskich mediach na przełomie XX i XXI wieku, [w:] Fuszara M. (red.), Nowi mężczyźni? Zmieniające się modele męskości we współczesnej Polsce, Warszawa 2008.
 
2.
Bly R., Żelazny Jan, Poznań 2004.
 
3.
Braun-Gałkowska M., Mieć dziecko czy być matką, [w:] Kornas-Biela D. (red.), Oblicza macierzyństwa, Lublin 1999.
 
4.
Buber M., Wychowanie, Kraków 1968.
 
5.
Chmura-Rutkowska I., Ostrouch J., Mężczyźni na przełęczy życia. Studium socjopedagogiczne, Kraków 2007.
 
6.
Conway J., Dorosłe dzieci rozwiedzionych rodziców, Warszawa 1997.
 
7.
Eichelberger W., Zdradzony przez ojca, Warszawa 1998.
 
8.
Fromm E., O sztuce miłości, Poznań 2006.
 
9.
Kornas-Biela D., Współczesny kryzys ojcostwa, [w:] Kornas-Biela D. (red.), Oblicza ojcostwa, Lublin 2001.
 
10.
Kosiarz B., Przeżywanie nieobecności ojca – w narracjach dzieci, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2007, nr 1 (37).
 
11.
Kwaśniewski T., Dziennik taty, Warszawa 2010.
 
12.
Kvale S., Inter Views. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego, Białystok 2004.
 
13.
Matuszewska M., Funkcjonowanie w rolach rodzicielskich jako źródło rozwoju młodych dorosłych, [w:] Rodzina a rozwój człowieka dorosłego, Poznań 2003.
 
14.
Obuchowski K., Galaktyka potrzeb. Psychologia dążeń ludzkich, Poznań 2000.
 
15.
Ratus A., Rodzina – pierwsze ogniwo w społecznym rozwoju dziecka, „Problemy rodziny” 1978, nr 3.
 
16.
Sikorska M., Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko. O nowym układzie sił w polskich rodzinach, Warszawa 2009.
 
17.
Sokal U., Więzi uczuciowe dorosłych dzieci z rodzicami w rodzinach rozwiedzionych, Elbląg 2005.
 
18.
Walewska L., Znaczenie ojca w kształtowaniu tożsamości płciowej córki, [w:] Opozda D.
 
19.
(red.), Rodzicielstwo. Wybrane zagadnienia kontekstów edukacyjnych, Lublin 2007.
 
20.
Witczak J., Ojcostwo bez tajemnic, Warszawa 1987.
 
21.
Wright H. N., Tatusiowa córeczka. O niezwykłym wpływie ojca na osobowość córki, Warszawa 1997.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top