Cracow Families' Legacies and Endowments for Children and Adults Welfare in the Second Half of the19 Century
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Podchorążych 2, 30-084 Kraków, Polska
 
 
Submission date: 2011-04-01
 
 
Final revision date: 2011-06-30
 
 
Acceptance date: 2011-06-30
 
 
Publication date: 2011-06-30
 
 
Corresponding author
Ryszard Ślęczka   

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Podchorążych 2, 30-084 Kraków, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2011;2(2):261-271
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the second half of the 19 century in the Polish territory appearred a numerous of foundations and institutions for children and adults welfare. It is worth to mention operation of August Józef Iliński in Równe (Wołyń) and clergyman Jakub Falkowski, which in 1917 contributed to the establisment of Institute for Deaf People in Warsaw. Since 1917 in Cracow was functioning Benevolent Society which was managing numerous endowments received by Cracow hospitals. The Society was running an extensive charitable activity, a school, shelters for the orphans and old people. It organized also purchase of food, clothing, combustible and medicins for the poor. Siemaszko's Institution for Boys in Długa Street and Prądnicka Street owns its existence to generosity of the benefactors. A 4-class-school, workshops and accomodation for 400 boys were run by this institution. It is worth to mention St. Joseph's Institution for the orphaned boys, which existed owing to Piotr Michałowski's endowment, and the initiatives of Henryk Jordan having aimed to an establisment of Society for Catholic Workers' Cheap Accomodation as well as Jordan's public garden eagerly visited by Cracow dwellers until now. Among the most significant individual endowments of the most remarkable is a 2 million franc legacy of Aleksander Lubomirski for an establisment of an educational institution for the neglected boys in Rakowiecka Street, and House of the Poor initiated owing to benevolence of Anna and Ludwik Helcel
 
REFERENCES (17)
1.
Adamczewski J., Mała Encyklopedia Krakowa, Kraków 1996.
 
2.
Bartosiewicz J., Opieka nad ubogimi w Galicji, Lwow 1901.
 
3.
Bieniarzówna J., Lubomirski Aleksander Ignacy(1802-1893), [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XVIII, Wrocław-Warszawa-Kraków 1973.
 
4.
Bąk J., Opieka społeczna nad sierotami w Krakowskim Towarzystwie Dobroczynności wlatach1816-1916, „Rocznik Krakowski”, 1975, t. XLVI.
 
5.
Długosz J., Lubomirscy, [w:] Encyklopedia Krakowa, Kraków-Warszawa 2000.
 
6.
Encyklopedia Krakowa, Kraków-Warszawa 2000.
 
7.
Głębocki T., Dawniejsze Zakłady Dobroczynne tak zwane szpitale krakowskie, opisał Teodor Głębocki, Kraków 1868.
 
8.
 
9.
Kubik-Horodyński G., Zakłady sierot i wychowanie opuszczonych dzieci, „Szkoła”, 1898, nr 38.
 
10.
Lubomirski Sebastian h. Szreniawa (ok. 1546-1613), [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XVIII, Wrocław-Warszawa-Kraków 1973.
 
11.
Małecki J. (red.), Z przeszłości Krakowa, Warszawa 1989.
 
12.
Mauersberg S. (red.), Dzieje szkolnictwa i pedagogiki specjalnej, Warszawa 1990.
 
13.
Nurowski E., Surdopedagogika polska. Zarys historii, Warszawa 1983.
 
14.
Polski Słownik Biograficzny, t. XVIII, Wrocław-Warszawa-Kraków 1973.
 
15.
Przymełka J., Zakład im. ks. Siemaszki w Krakowie, „Przegląd Oświatowy”, 1912, Nr 1.
 
16.
Purchla J., Rola fundacji w rozwoju Krakowa na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Małecki J. (red.), Z przeszłości Krakowa, Warszawa 1989.
 
17.
Rocznik Towarzystwa Dobroczynnego miasta Krakowa, z roku1868, 1868, Nr L. Zakład Św. Józefa, [w:] Encyklopedia Krakowa, Warszawa-Kraków.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top