Activity of children’s hospices for the family on the basis of analysis of internet resources available on hospice websites
 
 
More details
Hide details
1
Katedra Pedagogiki Ogólnej, Instytut Nauk o Rodzinie, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Kanonicza 25, 31-002, Kraków, Polska
 
 
Submission date: 2018-06-02
 
 
Final revision date: 2018-11-28
 
 
Acceptance date: 2018-11-28
 
 
Publication date: 2018-12-22
 
 
Corresponding author
Grzegorz Godawa   

Katedra Pedagogiki Ogólnej, Instytut Nauk o Rodzinie, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Kanonicza 25, 31-002, Kraków, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2018;17(1):323-337
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aim: The family of a sick child may use support offered by various institutions and social organisations. One of the forms of boosting an ill child’s family is support offered by children’s hospices. Their aim is to ensure the optimal quality of the child’s life and help other family members. Hospice websites are an important source of information for parents who would like to receive support. The aim of the research was to present what kind of support is offered to ill children and their families. Methods: The research was conducted with the use of qualitative analysis of data available on websites of 31 children’s hospices in Poland. Results: The analysis of websites showed that support offered by the institutions meets palliative care standards. This kind of support satisfies ill children’s needs, improves the quality of their life and boosts other family members. The way of presenting information is specific to each website, which emphasises the variety of approaches. It sometimes raises questions about the determinants of social support. Conclusions: Resources available on hospice websites meet the need to receive simple and useful information which helps parents make important decisions.
 
REFERENCES (37)
1.
Alma Spei Hospicjum dla Dzieci, Hospicjum perinatalne, por. źródło: http://almaspei.pl/hospicjum-p... [dostęp: 16.05.2018].
 
2.
Bauman T., Wstęp, [w:] T. Bauman (red.), Praktyka badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013.
 
3.
Beynon-Davis P., Inżynieria systemów informacyjnych. Wprowadzenie, tłum. M. Szadkowska-Rucińska, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1999.
 
4.
Binnebesel J., Tanatopedagogika w doświadczeniu wielowymiarowości człowieka i śmierci, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.
 
5.
Bursztynowa Przystań, Hospicjum domowe, por. źródło: http://bursztynowaprzystan.pl/... [dostęp: 16.05.2018].
 
6.
Cepuch G., Dębska G., Foryś Z., Rodzina w sytuacji wyznaczonej chorobą zagrażającą życiu dziecka, [w:] G. Dębska, A. Goździalska, J. Jaśkiewicz (red.), Rodzina w zdrowiu i w chorobie. Wybrane aspekty opieki nad przewlekle chorym, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2012.
 
7.
Dangel T., Opieka paliatywna w onkologii dziecięcej, [w:] Opieka paliatywna nad dziećmi, wyd. XIV, Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, Warszawa 2006.
 
8.
Denzin N.K., Lincoln Y.S., Wprowadzenie. Dziedzina i praktyka badań jakościowych, [w:] N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.), K. Podemski (red. nauk. wyd. pol.), Metody badań jakościowych, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 
9.
Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci, por źródło: http://www.hospicjum-podkarpac... [dostęp: 15.05.2018].
 
10.
Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, Przyjęcie dziecka – informacje dla rodziców, por. źródło: http://www.hospicjum.waw.pl/ho... [dostęp: 16.05.2018].
 
11.
Gerc K., Cierpienie dziecka przewlekle chorego – oddziaływania psychologiczne wspierające jego rodzinę, „Psychoterapia” 2016, nr 4.
 
12.
Godawa G., Hospicyjne wsparcie zdrowego rodzeństwa terminalnie chorego dziecka, „Wychowanie w Rodzinie”, t. VIII (2/2013).
 
13.
Godawa G., Rodzina wobec nieuleczalnej choroby dziecka. Aspekty tanatopedagogiczne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2018.
 
14.
Hospicja.pl. Przewodnik dla opiekunów rodzinnych, Szukam hospicjum, por. źródło: http://hospicja.pl/szukam-hosp... [dostęp: 28.05.2018].
 
15.
Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska, por. źródło: https://formuladobra.pl/ [dostęp: 15.05.2018].
 
16.
Hospicjum Płockie, Zakres działalności, por. źródło: http://www.hospicjum.org.pl/in... [dostęp: 16.05.2018].
 
17.
Kaliskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej. Hospicjum w Rożdżałach, Hospicjum domowe dla dzieci, por. źródło: http://hospicjum.kalisz.pl/hos... [dostęp: 16.05.2018].
 
18.
Kędziora S., Wpływ przewlekłej choroby dziecka na funkcjonowanie rodziny, „Nauczyciel i Szkoła” 2007, nr 3–4.
 
19.
Korzeniewska-Eksterowicz A., Organizacja pediatrycznej opieki paliatywnej w Polsce, [w:] A. Korzeniewska-Eksterowicz, W. Młynarski (red.), Pediatryczna opieka paliatywna, Uniwersytet Medyczny, Łódź 2011.
 
20.
Korzeniewska-Eksterowicz A., Założenia i charakterystyka pediatrycznej opieki paliatywnej, [w:] A. Korzeniewska-Eksterowicz, W. Młynarski (red.), Pediatryczna opieka paliatywna, Uniwersytet Medyczny, Łódź 2011.
 
21.
Kowalczyk M., Opieka paliatywna jako jedna z form opieki nad pacjentem terminalnie chorym, „Państwo i Społeczeństwo” 2012, nr 2.
 
22.
Kozera K., Wojciechowska U., Marciniak W., Tokarska E., Dangel T., Pediatryczna domowa opieka paliatywna w Polsce (2013), „Medycyna Paliatywna” 2015, nr 7.
 
23.
Krakowskie Hospicjum dla Dzieci im. ks. Józefa Tischnera, Czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego – zaproszenie, por. źródło: http://www.hospicjumtischnera.... [dostęp: 16.05.2018].
 
24.
Krakowskie Hospicjum dla Dzieci im. ks. Józefa Tischnera, Pomoc rodzinom, por. źródło: http://www.hospicjumtischnera.... [dostęp: 16.05.2018].
 
25.
Krzesińska-Żach B., Opieka paliatywna nad dzieckiem terminalnie chorym – wybrane zagadnienia, [w:] A. Cugowska (red.), Kierunki rozwoju edukacji w zmieniającej się przestrzeni społecznej. Księga Jubileuszowa dedykowana profesorowi doktorowi habilitowanemu Michałowi Balickiemu, Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, Białystok 2011.
 
26.
Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia, O nas, por. źródło: https://hospicjum.lublin.pl/o-... [dostęp: 16.05.2018].
 
27.
Łukasik R., Woś H., Postawy personelu medycznego wobec pobytu rodziców w szpitalu wraz z chorym dzieckiem, „Problemy Pielęgniarstwa” 2009, nr 17.
 
28.
Małopolskie Hospicjum dla Dzieci, Nasze czasopismo, por. źródło: http://mhd.org.pl/nasze-czasop... [dostęp: 16.05.2018].
 
29.
Napisz Testament, Dlaczego warto uwzględnić organizację w testamencie, por. źródło: http://www.napisztestament.org... [dostęp: 28.05.2018].
 
30.
Nowak S., Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 
31.
Pietruk K., Postrzeganie opieki paliatywnej przez środowisko medyczne w aspekcie higieny psychicznej i epidemiologii. Hospicjum to przede wszystkim życie, „Problemy Higieny i Epidemiologii” 2009, nr 90.
 
32.
Pomorskie Hospicjum dla Dzieci, Informacje dla rodziców, por. źródło: http://pomorskiehd.pl/informac... [dostęp: 15.05.2018].
 
33.
Projekt strony głównej, por. źródło: http://www.html-css-ajax.com/h... [dostęp: 16.05.2018].
 
34.
Stolińska-Pobralska N., Hospicjum dla dzieci jako instytucja wspierająca rodzinę w kryzysie, „Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy” 2012, nr 2.
 
35.
Szczot J., Regulacje prawne opieki hospicyjno-paliatywnej, [w:] J. Daszkowska, M. Rembierz (red.), Pomoc człowiekowi w obliczu cierpienia i śmierci, Katolicki Uniwersytet Lubelski [Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie], Stalowa Wola 2013.
 
36.
World Health Organization, WHO Definition of Palliative Care, por. źródło: http://www.who.int/cancer/pall... [dostęp: 15.05.2018].
 
37.
Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych, por. źródło: http://www.zhdd.pl/ [dostęp: 15.05.2018].
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top