Competences of younger school children necessary for reading the “Book of Nature”
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Pedagogy, University of Technology and Humanities [Instytut Pedagogiki, Akademia Techniczno-Humanistyczna], Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biala, Poland
 
 
Submission date: 2022-12-07
 
 
Final revision date: 2022-12-28
 
 
Acceptance date: 2022-12-28
 
 
Publication date: 2022-12-31
 
 
Corresponding author
Zbigniew Nowak   

Instytut Pedagogiki, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Willowa 2, 43-309 Bielsko- Biała, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2022;29(4):209-221
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aim. Modern science and technology are founded on the belief in the rationality and mathematical structure of the world. Learning about it, progress and the quality of our lives are directly related to the dissemination of thinking about mathematical education as providing students with the competencies necessary to read Galileo’s “Book of Nature”. The article introduce the idea of the mathematical understanding of reality together with presentation of the leading emotional-volitional tools and competences that elementary education students should be equipped with in order to shape their beliefs regarding the effectiveness of this way of cognition, including supporting them in acquiring relevant knowledge and skills. The goal of the article is to draw attention to the necessity of shifting the mathematical education of children towards applied mathematics and to provide them with appropriate competences that will allow them to better understand reality to utilize it more effectively. Materials and methods. The article is theoretical and methodical in nature and is based on the analysis of the literature on the subject. Conclusion. One of the essential conditions for the personal and professional well-being of modern man and progress in social life is widespread and effective education in the fi eld of applied mathematics, which allows to better understand the world and act successfully in it. Like everything, this process also has its beginnings in elementary education, which, in cooperation with parents and guardians, should shape the foundations of a positive attitude towards this way of learning about the world.
 
REFERENCES (26)
1.
Birch, B. (1992). Aleksander Fleming, bakteriolog, odkrywca penicyliny - cudownego leku, który uratował życie milionom. Warszawa: Wydawnictwo Czytelnik.
 
2.
Bocheński, J. (1994). Sto zabobonów: Krótki słownik filozoficzny zabobonów. Kraków: Wydawnictwo Philed.
 
3.
Bruner, J. S. (1978). Poza dostarczone informacje: Studia z psychologii poznawania. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
4.
Cackowski, Z. (1964). Problemy i pseudoproblemy. Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza.
 
5.
Dąbrowski, M. (2011). Umiejętności matematyczne uczniów kończących klasę trzecią: Rozwiązywanie zadań tekstowych. W: M. Dąbrowski (red.), Badanie umiejętności podstawowych uczniów trzecich klas szkoły podstawowej. [Cz. 5], Trzecioklasiści 2010: Raport z badań ilościowych (ss. 124-147). Warszawa: Wydawnictwo Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
 
6.
Diogenes Laertios. (1982). Żywoty i poglądy słynnych filozofów. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
7.
Dirac, P. A. (1963). The evolution of the physicist’s picture of nature [Ewolucja obrazu natury u fi zyka]. Scientific American, 208(5), 45-53.
 
8.
Duda, H. (1977). Zajęcia pozalekcyjne z matematyki w szkole podstawowej: Cz. 1, Zbiory i relacje. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 
9.
Fernández-Armesto, F. (1999). Historia prawdy. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 
10.
Gribbin, J. (2019). Naukowcy i ich odkrycia: XVI-XX wiek. Kraków: Wydawnictwo SEL.
 
11.
Hardy, G. H. (1997). Apologia matematyka. Poznań: Wydawnictwo Prószyński i S-ka.
 
12.
Hejný, M. (1997). Rozwój wiedzy matematycznej. Dydaktyka matematyki, 19, 15-28.
 
13.
Horgan, J. (1999). Koniec nauki czyli o granicach wiedzy u schyłku ery naukowej. Warszawa: Wydawnictwo Prószyński i S-ka.
 
14.
Klus-Stańska, D., Nowicka, M. (2005). Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej. Warszawa: WSiP.
 
15.
Kulawik, T., Francuz-Ornat, G. (1992). W polu elektromagnetycznym: Zeszyt ćwiczeń z fizyki. Kraków: Wydawnictwo Nowa Era.
 
16.
Nęcka, E. (1994). TroP...: Twórcze rozwiązywanie problemów. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
17.
Nowak, Z. (2009). Homo mensura. Jak dziecko uczy się mierzyć świat. W: J. Coufalova (red.), Matematika z pohl’adu primarnecho vzdelavania [Matematyka z punktu widzenia szkoły podstawowej] (ss.157-163). Banska Bystrica: Univerzita Mateja Bela.
 
18.
Nowak, Z. (2016). „Bariera oczywistości” w teorii i praktyce edukacji wczesnoszkolnej. Bielsko--Biała: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej.
 
19.
Podsiad, A. (2001). Słownik terminów i pojęć filozoficznych. Warszawa: Wydawnictwo Pax.
 
20.
Polya, G. (1975). Odkrycie matematyczne: O rozumieniu, uczeniu się i nauczaniu rozwiązywania zadań. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.
 
21.
Schwab, K. (2018). Czwarta rewolucja przemysłowa. Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.
 
22.
Sierotowicz, T. (2011). Galileuszowe ćwiczenia z retoryki i dialektyki: ćwiczenie drugie: Swada o księdze. Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 48, 46-76.
 
23.
Taylor, R. B. (2008). White coat tales: Medicine’s heroes, heritage, and misadventures [O białym kitlu. Bohaterowie medycyny, jej dziedzictwo i nieszczęścia]. New York: Springer. DOI: 10.1007/978-0-387-73080-6.
 
24.
Siuta, J. (red.) (2009). Słownik psychologii. Kraków: Krakowskie Wydawnictwo Naukowe.
 
25.
Trelińska, U., Treliński, G. (1996). Kształtowanie pojęć geometrycznych na etapie przeddefinicyjnym. Kielce: Wydawnictwo "Mat & Met".
 
26.
Wolniewicz, B. (1993). Filozofia i wartości: Rozprawy i wypowiedzi: Z fragmentami pism Tadeusza Kotarbińskiego. Warszawa: Wydział Filozofii i Socjologii UW.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top