Character traits or competences and skills - a parental dilemma of the 20th century
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Wrocławski, Instytut Pedagogiki, Dawida 1, 50-527 Wrocław, Polska
 
 
Submission date: 2012-07-01
 
 
Final revision date: 2012-12-31
 
 
Acceptance date: 2012-12-31
 
 
Publication date: 2012-12-31
 
 
Corresponding author
Elżbieta Jezierska-Wiejak   

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Pedagogiki, Dawida 1, 50-527 Wrocław, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2012;6(2):85-97
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Who do we want to educate? Happy, kind and trustworthy people or perhaps individuals equipped with many competences and skills – this is a dilemma of contemporary parents, teachers, and educators. From the analysis of interviews with parents whose children start their first year in nursery school there emerges a disturbing vision of the characteristics of the contemporary man. Globalisation questions the process of forming such traits as kindness, authenticity, and beauty, which shape morality. Instead of this triad that determines the relations between people as well as between people and the world, some specific competences and skills are preferred in the education of children.
 
REFERENCES (22)
1.
Brzezińska A., Czym może być aktywne uczestnictwo ucznia i nauczyciela?, [w:] G. Lutomski (red.), Uczyć inaczej, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1994.
 
2.
Ferenz K., Przedmiotowość i podmiotowość dziecka we wczesnej edukacji kulturalnej, [w:] D. Jankowski (red.), Edukacja kulturalna w życiu człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Instytut Pedagogiczno-Artystyczny, Kalisz – Poznań 1999.
 
3.
Ferenz K., Wprowadzanie dzieci w kulturę, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1995.
 
4.
Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, PWN, Warszawa 2001.
 
5.
Goźlińska E., Słowniczek nowych terminów w praktyce szkolnej, CODN, Warszawa 1998.
 
6.
http://pl.wikipedia.org/wiki/ [dostęp: 21.10.2012].
 
7.
 
8.
Karpowicz L., Kompetencja kulturowa jako problem badawczy, „Kultura i Społeczeństwo”, t. XXVII: 1983, nr 1.
 
9.
Kim R., Iwanicka K. (współprac.), wywiad z Carlem Honoré, Tygodnik „Wprost” 2011, nr 13 (1468), s. 50–54 por. źródło: http://www.wprost.pl/ar/237544... [dostęp: 21.10.2012].
 
10.
Kowalski S., Socjologia wychowania w zarysie, PWN, Warszawa 1974.
 
11.
Łapińska R., Żebrowska M., Wiek dorastania, [w:] M. Żebrowska (red.), Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, PWN, Warszawa 1976.
 
12.
Milerski B., Śliwerski B., Leksykon PWN. Pedagogika, PWN, Warszawa 2000.
 
13.
Okoń W., Słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa 2001.
 
14.
Olbrycht K., Prawda, dobro, piękno w wychowaniu człowieka jako osoby, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1994.
 
15.
Projektowanie: Program „Nowa Szkoła”, CODN, Warszawa 1999.
 
16.
Ruciński S., Wychowanie pozbawione aksjologicznego odniesienia, [w:] F. Adamski, A.M. de Tchorzewski (red.), Edukacja wobec dylematów moralnych współczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999.
 
17.
Sieradzki M., Życie bez chorób, Wydawnictwo Różdżkarz, Poznań 1990.
 
18.
Sobol E. (red.), Słownik języka polskiego PWN, PWN, Warszawa 1995.
 
19.
Strelau J., Jurkowski A.Z. Putkiewicz, Podstawy psychologii dla nauczycieli, PWN, Warszawa 1976.
 
20.
Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa 1970.
 
21.
Wojda E., Przygotowanie dziecka do podjęcia nauki szkolnej, „Życie Szkoły” 2001, nr 3.
 
22.
Ziemska M., Postawy rodzicielskie, Wiedza Powszechna, Warszawa 1973.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top