Educating a happy man as the fundamental aim of education
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Wrocławski, Instytut Pedagogiki, Dawida 1 , 50-527 Wrocław, Polska
 
 
Submission date: 2012-07-01
 
 
Final revision date: 2012-12-31
 
 
Acceptance date: 2012-12-31
 
 
Publication date: 2012-12-31
 
 
Corresponding author
Ewelina Piecuch   

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Pedagogiki, Dawida 1 50-527 Wrocław, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2012;6(2):63-81
 
KEYWORDS
ABSTRACT
There are numerous definitions of education. They are dependent on the concept of who human beings are and what their place in the world is as well as on the conditions of their existence, on what the communities expect of their members, and on what the society expects of an individual. The educational act carried out as part of the process of education can be defined as the actions aimed at altering the behavior of an individual at a particular point in time and in a particular situation. Within the family, bringing up a happy child is the purpose of all educational acts. Contemporary studies on childhood suggest that a happy childhood constitutes a stable foundation allowing for a positive functioning in society. It also increases the chances of adults to maintain the balance in which they were brought up.
 
REFERENCES (49)
1.
Bruner J., Kultura edukacji, wyd. II, Universitas, Kraków 2010.
 
2.
Dąbrowski Z., Pedagogika opiekuńcza w zarysie, t. 1–2, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2006.
 
3.
Denek K., Wartości jako źródło edukacji, [w:] B. Dymara (red.), Dziecko w świecie wartości, Aksjologiczne barwy dziecięcego świata, cz. I, t. XIV, Seria: Nauczyciele – Nauczycielom, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2003.
 
4.
Dykcik W., Odpowiedzialność człowieka w kontekście indywidualnym i społecznym, Wydawnictwo NPTP, Poznań 2010.
 
5.
Dykcik W., System wspomagania społecznego rodzin niewydolnych wychowawczo, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1988.
 
6.
Ferenz K., Komunikacja niewerbalna jako wyraz więzi w rodzinie, [w:] E. Jurczyk-Romanowska, L. Albański (red.), Rodzina a wychowanie. Współczesna rodzina w sytuacji zmiany, Wydawnictwo Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, Jelenia Góra 2011.
 
7.
Ferenz K., Konteksty edukacji kulturalnej. Społeczne interesy i indywidualne wybory, Oficyna Wydawnictwo UZ, Zielona Góra 2003.
 
8.
Ferenz K., Wprowadzanie dzieci w kulturę, „Prace Pedagogiczne XCIV”, Wydawnictwo UWr, Wrocław 1995.
 
9.
Furmanek W., Człowiek, człowieczeństwo, wychowanie, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 1995.
 
10.
Gaarder J., Świat Zofii, wyd. IV, Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnictwo Warszawa 1995.
 
11.
Gawin M., Wymyślanie dzieciństwa, „Wiedza i Życie” 2009, nr 12, s. 42–48.
 
12.
Gurycka A., Struktura i dynamika procesu wychowawczego, PWN, Warszawa 1979.
 
13.
Homplewicz J., Etyka pedagogiczna, Wydawnictwo WSP, Rzeszów 1996.
 
14.
Izdebska H., Szczęście dziecka, wyd. II popr., Instytut Wydawnictwo CRZZ, Warszawa 1988.
 
15.
Kawula S., Brągiel J., Janke A.W., Pedagogika rodziny, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000.
 
16.
Key E., Stulecie dziecka, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2005.
 
17.
Klim-Klimaszewska A., Pedagogika przedszkolna. Nowa Podstawa Programowa, wyd. II, Instytut Wydawnictwo Erica, Warszawa 2012.
 
18.
Kongregacja Nauki Wiary, Katechizm Kościoła Katolickiego, Wydawnictwo Pallotinum, Poznań 1994.
 
19.
Leo S., Nagle wszystko rozumiem! Jak pomóc dziecku, aby się mogło lepiej uczyć. Poradnik dla rodziców, Wyd. Jedność, Kielce 2002.
 
20.
Łobocki M., ABC wychowania, WSiP, Warszawa 1999.
 
21.
Matyjas B., Dzieciństwo w kryzysie. Etiologia zjawiska, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2008.
 
22.
Michałowski S.Cz., Życie w rodzinie a budowanie świata wartości, [w:] B. Dymara (red.), Dziecko w świecie wartości, Aksjologiczne barwy dziecięcego świata, cz. I, t. XIV, Seria: Nauczyciele – Nauczycielom, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2003.
 
23.
Miller R., Socjalizacja, wychowanie i psychoterapia, PWN, Warszawa 1981.
 
24.
Mitręga A., Od rodziny posttradycyjnej do postmodernistycznej – współczesne modele relacji rodzinnych, [w:] E. Jurczyk-Romanowska, L. Albański (red.), Rodzina a wychowanie. Współczesna rodzina w sytuacji zmiany, t. III, Wyd. Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, Jelenia Góra 2011.
 
25.
Muszyński H., Zarys teorii wychowania, PWN, Warszawa 1981.
 
26.
Neckar-Ilnicka T., Perspektyw dorosłości i obraz pracy ludzkiej w swobodnych wypowiedziach dzieci w wieku przedszkolnym, wyd. I, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007.
 
27.
Okoń W., Słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa 1984.
 
28.
Palka K., Rodzina wiejska jako środowisko kształtowania aspiracji dzieci i młodzieży, [w:] S. Walasek, L. Albański (red.), Wychowanie w rodzinie. Przekaz tradycji i kultury na przestrzeni wieków, t. I, Wyd. Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, Jelenia Góra 2011.
 
29.
Piecuch E., Dzieciństwo jako wartość, [w:] E. Jurczyk-Romanowska, L. Albański, Rodzina a wychowanie. Współczesna rodzina w sytuacji zmiany, t. III, Wydawnictwo Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, Jelenia Góra 2011.
 
30.
Piecuch E., Pedagodzy o szczęśliwym dzieciństwie i młodości, [w:] K. Kokot, A. Ładyżyński Dom. Perspektywy i znaczenia, Wydawnictwo Atut, Wrocław 2011.
 
31.
Pielkowa J., Dom i rodzina. Moje dziecko jest niegrzeczne, Instytut Wyd. CRZZ, Warszawa 1980.
 
32.
Postman N., W stronę XVIII stulecia. Jak przeszłość może doskonalić naszą przyszłość, Wyd. PIW, Warszawa 2001.
 
33.
Prokosz M., Rola rodziny w samorozwoju młodzieży, [w:] E. Jurczyk-Romanowska, L. Albański, Rodzina a wychowanie. Współczesna rodzina w sytuacji zmiany, t. III, Wyd. Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, Jelenia Góra 2011.
 
34.
Schaffer H.R., Psychologia dziecka, PWN, Warszawa 2009.
 
35.
Schiller P., Bryant T., Wychowuj mądrze. Naucz dziecko podstawowych 16 wartości, Wydawnictwo Lieber, Warszawa 2004.
 
36.
Schulz R., Nauka a wartości wychowawcze, „Monografie Pedagogiczne”, Wydawnictwo PAN, Wrocław, t. XLI: 1974.
 
37.
Smolińska B., Szczęśliwe dzieciństwo dojrzałe rodzicielstwo, Drogi proste i bezdroża, wyd. I, Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnictwo, Warszawa 2006.
 
38.
Smolińska-Theiss B., Dzieciństwo, [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wiek, t. I, Wyd. Akademickie Żak Warszawa 2003.
 
39.
Smołalski A., Tezy i hipotezy pedagogiki, wyd. II, Wyd. Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław 2003.
 
40.
Sośnicki K., Istota i cele wychowania, Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa 1964.
 
41.
Spock B., Rothenberg M.B., Pielęgnowanie i wychowywanie, wyd. III, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 1994.
 
42.
Tyszka Z., Socjologia rodziny, PWN, Warszawa 1974.
 
43.
Waloszek D., Pedagogika przedszkolna. Metamorfoza statusu i przedmiotu badań, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków 2006.
 
44.
Weil G., Marden D., Wychowaj szczęśliwe dziecko. Praktyczne rady dla rodziców, wyd. I, Wydawnictwo Edgard, Warszawa 2010.
 
45.
Woźniak R.B., Socjologia edukacji i zachowań społecznych, Wydawnictwo Uczelniane BWSH, Koszalin 1998.
 
46.
Wroczyński R., Pedagogika społeczna, PWN, Warszawa 1976.
 
47.
Wujek T., Pilch T., Pedagogika jako nauka o wychowaniu człowieka, [w:] M. Godlewski, S. Krawcewicz S., Wujek T. (red.), Pedagogika. Podręcznik Akademicki, PWN, Warszawa 1974.
 
48.
Ziemska M., Rodzina i dziecko, PWN, Warszawa 1979.
 
49.
Żywczok A., Wychowanie do radości życia, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2004.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top