Family – its value and meaning in the perspective of adult children of divorced parents
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski, Dawida 1, 50-527 Wrocław, Polska
 
 
Submission date: 2012-07-01
 
 
Final revision date: 2012-12-31
 
 
Acceptance date: 2012-12-31
 
 
Publication date: 2012-12-31
 
 
Corresponding author
Maja Piotrowska   

Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski, Dawida 1, 50-527 Wrocław, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2012;6(2):43-61
 
KEYWORDS
ABSTRACT
We live in a world where our values and beliefs passed from one generation to another are being redefined. The notions of marriage and family also receive different meanings. Persons involved in my research often stressed the great value they associate with this smallest social group. I think that their opinions and beliefs are the consequence of the fact that my interlocutors – as they admitted – did not experience things they were talking about themselves. On the other hand, their opinions about marriage and family are full of uncertainty and fear of impermanence. Such anxieties related to these crucial forms of relationships are typical of adult people. They do not seem to believe that their relationships can last forever. It is especially marriage that they see as impermanent, weak, and unstable, and as something likely to decay. They believe that the memories concerning their parents' divorce are proofs of their theories.
 
REFERENCES (23)
1.
Bauman Z., Życie na przemiał, Wyd. Literackie, Kraków 2007.
 
2.
Czaczkowska E.K., Młodzi nie chcą rozwodów, „Rzeczpospolita”, 19.10.2012.
 
3.
Gębuś D., Rodzina? Tak, ale jaka?, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2005.
 
4.
http://www.prawnik-online.eu/p..., [dostęp: otwarcie wielokrotne, marzec – kwiecień 2012].
 
5.
Izdebska H., Więź rodzinna, Wydawnictwo PZWS, Warszawa 1973.
 
6.
Kawula S., Kształty rodziny współczesnej. Szkice familologiczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
 
7.
Kvale S., Inter Views. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego, Trans Humana, Białystok 2004.
 
8.
Kwak A., Dziecko i rodzina we współczesnym świecie, „Studia nad Rodziną”, t. 1: 2003.
 
9.
Kwak A., Kierunki przemian rodziny – alternatywy dla małżeństwa, „Roczniki Socjologii Rodziny”, t. XIII: 2001.
 
10.
Melosik Z., Teoria i społeczne konstruowanie rzeczywistości, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2001 [numer specjalny].
 
11.
Nowak-Dziemianowicz M., Doświadczenia rodzinne w narracjach. Interpretacja sensów i znaczeń, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.
 
12.
Nowak-Dziemianowicz M., Święta rodzina?, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2000 [numer specjalny].
 
13.
Ryś M., Wpływ dzieciństwa na życie dorosłe, [w:] T. Rzepecki (red.), Studium rodziny, Oficyna Współczesna, Warszawa 1999.
 
14.
Slany K., Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, „NOMOS”, Kraków 2002.
 
15.
Sokal U., Wartości preferowane przez osoby dorosłe pochodzące z rodzin pełnych i rozwiedzionych, „Roczniki Socjologii Rodziny” 2001, t. XVII.
 
16.
Tyszka Z., Relacja „rodzina – społeczeństwo globalne” w okresie transformacji, [w:] M. Ziemska (red.), Rodzina współczesna, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
 
17.
Tyszka Z., Rodzina w krajach cywilizacji postindustrialnej, „Problemy Rodziny” 1995, nr 4.
 
18.
Tyszka Z., Rodzina w świecie współczesnym – jej znaczenie dla jednostki i społeczeństwa, [w:] T. Pilch, I.
 
19.
Lepalczyk (red.), Pedagogika społeczna, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2003.
 
20.
Tyszka Z., Rodzina współczesna – jej geneza i kierunki przemian, [w:] M. Ziemska (red.), Rodzina współczesna, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
 
21.
Tyszka Z., Wachowiak A., Podstawowe pojęcia i zagadnienia socjologii rodziny, Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Poznań 1997.
 
22.
Wallerstein J.S., Blakeslee S., Druga szansa. Mężczyźni, kobiety i dzieci dziesięć lat po rozwodzie, Wydawnictwo „Charaktery”, Kielce 2005.
 
23.
Żurek A., Orientacje na mikrostrukturę a rodzina, [w:] M. Ziemska (red.), Rodzina współczesna, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top