The Peter Hess Method. Study of sound perception in prophylaxis and family therapy
 
More details
Hide details
1
Institute of Pedagogy, Faculty of Social Sciences, University of Zielona Gora [Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Zielonogórski], Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Gora, Poland
 
 
Submission date: 2020-07-01
 
 
Final revision date: 2020-12-31
 
 
Acceptance date: 2020-12-31
 
 
Publication date: 2020-12-31
 
 
Corresponding author
Lidia Kataryńczuk-Mania   

Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Zielonogórski, Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2020;23(2):157-166
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction. The method of relaxation by Peter Hess, not particularly popular in Poland, is used by doctors, therapists, psychotherapists, and teacher-therapists working with people with disabilities in occupational therapy workshops, social welfare centres, hospices, and hospitals. Objective. The aim of the article is to present selected assumptions of the Peter Hess method and the possibilities of its use in prophylaxis and family therapy. Materials and methods. The work uses a description of individual cases of people benefiting from family therapy at the “Arka” Social Welfare Centre in Zielona Góra. Results. The observations show that the Peter Hess method creates wide preventive and therapeutic possibilities in working with adults and family members.
 
REFERENCES (17)
1.
Baron, P. (2020). Studium przypadku 7: Wykorzystanie mis dźwiękowych oraz głosu ludzkiego w terapii indywidualnej. W: B. Łoza, A. Chmielnicka-Plaskota (red.), Arteterapia indywidualna (cz. 4, ss. 246-249). Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 
2.
Borzęcka, A. (2014). Terapia dźwiękiem według metody Petera Hessa w pracy z dzieckiem niedosłyszącym – teoria i praktyka. W: J. Skibska (red.), Dziecko z wadą słuchu oraz Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego (CAPO) wybrane problemy (ss. 151-164). Kraków: LIBRON.
 
3.
Chodkowski, A. (red.) (2001). Encyklopedia muzyki. Warszawa: PWN.
 
4.
Drobner, M. (1993). Akustyka muzyczna. Kraków: PWM.
 
5.
Hamel, P.M. (1995). Przez muzykę do samego siebie. Wrocław: SARTORIUS.
 
6.
Hess, P. (2010). Ausbildung in der Peter-Hess-Klangmassage: Klangmassage I. Uenzen: Peter Hess Institut.
 
7.
Kataryńczuk-Mania, L. (2013). Terapia dźwiękiem – metoda Petera Hessa w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Konteksty Pedagogiczne, 1, 113-121. DOI: 10.19265/kp.2013.1.1.44.
 
8.
Kataryńczuk-Mania, L. (2010). Nauczyciel edukacji muzycznej we współczesnej rzeczywistości kulturalnej. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 
9.
Kataryńczuk-Mania, L. (red.) (2006). Terapia dźwiękiem. Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski.
 
10.
Koller, Ch., Hess, P. (2005). Klangmassage nach Peter Hess in der Praxis. Uenzen: Verlag Peter Hess.
 
11.
Kronenberger, M., Musioł, M. (2014). Dźwięk w pedagogice – KLIK – Stymulowanie rozwoju sensoryczno-emocjonalnego u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W: L. Matuszak (red.), Dźwięk w pedagogice i terapii (ss. 113-124). Włocławek: PWSZ.
 
12.
Majkowski, J. (1991). Atlas elektroencefalografii. Warszawa: PZWL.
 
13.
Maman, F. (1999). Rola muzyki XXI wieku. Lublin: Wydawnictwo Morpol.
 
14.
Matuszak, L. (red.) (2014). Dźwięk w pedagogice i terapii. Płock: Wydawnictwo PWSZ.
 
15.
Portalska, H., Portalski, M. (2008). Klangschalen: Klang Unterstützung der Diagnose, der Therapie und...: Monografie. Poznań: Prodruk.
 
16.
Pułka, P. (2010). Dźwiękoterapia misami dźwiękowymi i gongami. Sztuka leczenia, 21(3-4). Pobrane 23.02.2024 z: http://www.sztukaleczenia.pl/p....
 
17.
Zwoleńska, J. (2006). Ciało jest muzyką. W: L. Kataryńczuk-Mania (red.), Terapia dźwiękiem (ss. 201-208). Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top