Psychological problems of families with children on the autism spectrum
 
More details
Hide details
1
Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Bielsko-Biala [Instytut Pedagogiki, Akademia Techniczno-Humanistyczna], Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biala, Poland
 
2
Faculty of Psychology, Katowice Business University [Instytut Psychologii, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach], Harcerzy Września 3, 40-659 Katowice, Poland
 
 
Submission date: 2020-07-01
 
 
Final revision date: 2020-12-31
 
 
Acceptance date: 2020-12-31
 
 
Publication date: 2020-12-31
 
 
Corresponding author
Agnieszka Roszkowska   

Instytut Pedagogiki, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Willowa 2, 43-309 Bielsko- Biała, Polska
 
 
Justyna Trepka–Starosta   

Instytut Psychologii, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, Harcerzy Września 3, 40-659 Katowice, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2020;23(2):167-177
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction. Autism diagnosis can be an enormous shock for the parents. They have to cope, not only with psychological difficulties, but also with financial and therapeutical issues related to their children. Especially while they are waiting for the diagnosis, they usually do not know or deny the thoughts about what happens with their child and their family. The care and the upbringing of autistic children are related with vast mental and emotional strains, and financial issues. Aim. The research objective was to characterize the specificity of functioning of families with children diagnosed with autism spectrum disorder. The purpose of the research was to determine whether having an autistic child has a significant effect on the parents, especially on their coping mechanisms and assessment of the functioning of the family. Materials and methods. The Flexibility and Cohesion Evaluation Scales (FACES-IV), Coping Inventory for Stressful Situations (CISS) and sociodemographic survey were used in this study. Results. The results of the study show that parents of autistic children differ in general functioning, communication in the family, satisfaction with the family life, levels of flexibility and cohesion, and chosen coping mechanism.
 
REFERENCES (19)
1.
Cudak, S. (2008). Wychowawcze i emocjonalne funkcjonowanie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
 
2.
Duca, D. S. (2015). Family resilience and parental stress: The effects on marital relationship in the context of a child diagnosed with an autism spectrum disorder. Annals of A.I.I. Cuza University: Psychology Series, 24(1), 71-90.
 
3.
Głowacka, B. (2010). Niepełnosprawność dziecka a funkcjonowanie rodziny. W: Regulska A. (red.), Pedagogika rodziny wybrane problemy (ss.163-174). Warszawa: Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej.
 
4.
Goedeke, S., Shepherd, D., Landon, J., Taylor, S. (2019). How perceived support relates to child autism symptoms and care-related stress in parents caring for a child with. Research in Autism Spectrum Disorders, 60, 36-47. DOI: 0.1016/j.rasd.2019.01.005.
 
5.
Grzegorzewska,I., Pisula, E., Borkowska, A. (2016) Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży. W: L. Cierpiałkowska, H. Sęk (red.), Psychologia kliniczna (ss. 473-486). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
6.
Margasiński, A. (2006). Rodzina w Modelu Kołowym i FACES IV Davida H. Olsona. Nowiny Psychologiczne, 4, 69-87.
 
7.
Margasiński, A. (2013). Skala Oceny Rodziny – Polska Adaptacja FACES IV – Flexibility And Cohesion Evaluation Scales Davida H. Olsona. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 
8.
Pisula, E. (1998). Psychologiczne problemy rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 
9.
Pisula, E. (2003). Autyzm i przywiązanie. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
10.
Pisula, E. (2005). Małe dziecko z autyzmem. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
11.
Pisula, E., Mazur, A. (2007a). Jak matki spostrzegają swoje dzieci autyzmem? Jakościowa analiza wypowiedzi matek. W: E. Pisula, D. Danielewicz (red.), Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością (ss. 47-72). Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
 
12.
Pisula, E. (2007b). Rodzice i rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 
13.
Pisula, E. (2012). Rodzice dzieci z autyzmem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
14.
Pisula, E. (2015). Autyzm. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
15.
Pastor-Cerezuela, G., Fernández-Andrés, M-I., Pérez-Molina, D., Tijeras-Iborra, A. (2020). Parental stress and resilience in autism spectrum disorder and Down syndrome. Journal of Family Issues. DOI: 10.1177/0192513X20910192.
 
16.
Randall, P., Parker, J. (2010). Autyzm: Jak pomóc rodzinie. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
17.
Sekułowicz, M. (2000). Matki dzieci niepełnosprawnych wobec problemów życiowych. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
18.
Sekułowicz, M. (2013), Wypalanie się sił rodziców dzieci z niepełnosprawnością. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 
19.
Suchowierska. M., Ostaszewski. P., Bąbel. P. (2012). Terapia behawioralna dzieci z autyzmem. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top