New media in the educational space of preschool children – opportunities and threats
 
More details
Hide details
1
Zakład Pedagogiki Mediów, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski, J.W. Dawida 1, 50-527 Wrocław, Polska
 
 
Publication date: 2019-12-31
 
 
Corresponding author
Jolanta Kędzior   

Zakład Pedagogiki Mediów, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski, J.W. Dawida 1, 50-527 Wrocław, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2019;21(2):273-299
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aim. The aim of this study is to present the presence of new media in the educational space of preschool children, taking into account the opportunities and threats to their development. ICT (Information and Communications Technology) is present not only in children’s family environments. Its use is recommended in preschool work programs in many countries, including Poland. These issues require reflection on pedagogical theory and practice, they also determine the directions of educational activities. Methods. Analysis of literature on the subject (scientific publications, research reports), selected ICT analysis. Results. Currently, the use of ICT by Polish preschool children is widespread. Two-thirds of the population do this, one in four every day, as they often already have their own mobile devices. New media is most often used for entertainment (watching movies, games, and activities). According to the surveyed parents, educational purposes are achieved through the use of applications such as: puzzle, memory, or applications that develop creativity. Two-thirds of parents declare that their children use mobile devices in their presence. Worryingly, however, just as often adults make them available to their offspring when they have to go about their own business, and some use it as a kind of reward for their daughter or son. In this context, it has become important to present the opportunities and threats to the development of children in educational cyberspace. The spheres of cognitive, physical, and motor development as well as social, and emotional development of a small person were taken into account. Conclusions. Knowledge about the conditions, possibilities, and effects of using new media by/with children aged 3-6 can be the basis for constructing appropriate solutions in the preschool education practice, as well as guidelines for parents. Based on the results of the selected ICTs analysis, the article presents the tools recommended by the author (including communication tools), websites, educational portals, and applications to be used in the educational space of such children.
 
REFERENCES (34)
1.
Aftab, P. (2003). Internet a dzieci: Uzależnienia i inne niebezpieczeństwa. Warszawa: Prószyński i S-ka.
 
2.
Batorski, D. (2017). Dzieci z sieci – dostęp i korzystanie z internetu przez dzieci w wieku przedszkolnym. W: J. Pyżalski (red.), Małe dzieci w świecie technologii informacyjno-komunikacyjnych: Pomiędzy utopijnymi szansami a przesadzonymi zagrożeniami. Łódź: Wydawnictwo „Eter”.
 
3.
Bąk, A. (2015). Korzystanie z urządzeń mobilnych przez małe dzieci w Polsce: Wyniki badania ilościowego. Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje.
 
4.
Brazelton, T.B., Sparrow, J.D. (2013). Rozwój dziecka od 0 do 3 lat. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
5.
Brzezińska, A. (2000). Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.
 
6.
Co dzieci robią w internecie? [autor: „pp”]. Pobrane 15.06.2021 z: https://www.wirtualnemedia.pl/....
 
7.
Fijałkowska, A. Dzieci i rodzice w sieci, czyli sharenting: Kto bywa większym zagrożeniem – dziecko dla siebie i innych czy rodzic dla dziecka?. W: M. Nykiel (red.), Cyfrowe dzieciństwo: Jak chronić dziecko w sieci?. SOCIALPRESS [portal]. Pobrane 12.07.2021 z: https://socialpress.pl/cyfrowe....
 
8.
Gajda, J. (2007). Media wytworem i kreatorem współczesnej kultury – kulturowe uwarunkowania mediów. W: B. Siemieniecki (red.), Pedagogika medialna: Podręcznik akademicki: T. 1. Warszawa: PWN.
 
9.
Jegier, A. (2016). Nie ma rzeczy doskonałych, czyli o korzystaniu z komputera w czasie wolnym. W: A. Jegier (red.), Czas wolny małych dzieci w świecie realnym i wirtualnym. Warszawa: Difin.
 
10.
Juszczyk, S. (2006). Dydaktyka informatyki i technologii informacyjnej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
11.
Klichowski, M., Pyżalski, J., Kuszak, K., Klichowska, A. (2017). Jak technologie informacyjno-komunikacyjne mogą wspierać rozwój dziecka w wieku przedszkolnym?: Studium teoretyczne. W: J. Pyżalski (red.), Małe dzieci w świecie technologii informacyjno-komunikacyjnych: pomiędzy utopijnymi szansami a przesadzonymi zagrożeniami. Łódź: Wydawnictwo „Eter”.
 
12.
Mama, tata, tablet [portal]. Pobrane 15.06.2021 z: http://mamatatatablet.pl.
 
13.
Manovich, L. (2011). Język nowych mediów. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 
14.
McQuail, D. (2010). McQuail’s Mass Communication Theory. London: Sage Publications.
 
15.
McQuail, D. (2021). Teoria komunikowania masowego. Warszawa: PWN.
 
16.
Ministerstwo Edukacji Narodowej, ORE (2017). Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem: Szkoła podstawowa, informatyka. Pobrane 13.03.2024 z: https://www.ore.edu.pl/wp-cont....
 
17.
Ministerstwo Edukacji Narodowej, ORE (2017). Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej z komentarzem: wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. Pobrane 13.03.2024 z: https://www.ore.edu.pl/nowa-po....
 
18.
Morbitzer, J. (2011). W poszukiwaniu nowej przestrzeni edukacyjnej. W: J. Migdałek, A. Stolińska (red.), Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela: nowe wyzwania edukacyjne. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
 
19.
Nykiel, M. (red.). Cyfrowe dzieciństwo: Jak chronić dziecko w sieci?. SOCIALPRESS [portal]. Pobrane 12.07.2021 z: https://socialpress.pl/cyfrowe....
 
20.
Okuniewska, J. (2013). Technologie są dla dzieci: Poradnik dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Warszawa: Think Global sp. z o.o.
 
21.
Ostrowska, M., Sterna, D. (2015). Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach: Przykładowe konspekty i polecane praktyki. Warszawa: Centrum Edukacji Obywatelskiej.
 
22.
Pielas, T. Ciemne strony social media – zagrożenia i zdrowie psychiczne dzieci. W: M. Nykiel (red.), Cyfrowe dzieciństwo: Jak chronić dziecko w sieci?. SOCIALPRESS [portal]. Pobrane 12.07.2021 z: https://socialpress.pl/cyfrowe....
 
23.
Pitler, H., Hubbell, E.R., Kuhn, M. (2015). Efektywne wykorzystanie nowych technologii na lekcjach. Warszawa: Centrum Edukacji Obywatelskiej.
 
24.
Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants: Part 1. On the Horizon, 9(5), 1-6. DOI: 10.1108/10748120110424816.
 
25.
Pyżalski, J. (2017). Dzieci w wieku przedszkolnym w świecie technologii informacyjno-komunikacyjnych – w stronę zagrożeń. W: J. Pyżalski (red.), Małe dzieci w świecie technologii informacyjno-komunikacyjnych: Pomiędzy utopijnymi szansami a przesadzonymi zagrożeniami, Łódź: Wydawnictwo „Eter”.
 
26.
Seweryn, R. (2017). Technologie informacyjne i komunikacyjne – wprowadzenie w problematykę. W: J. Berbeka, K. Borodako (red.), Technologie informacyjne i komunikacyjne na rynku turystycznym. Wraszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 
27.
Stasiuk-Krajewska, K. (2015). Co ludzie robią z mediami?: O nieoczywistości wpływu mediów. W: B. Jarosz, M. Karwatowska (red.), (Nowe) media: Implikacje kulturowe, językowe i edukacyjne. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 
28.
Tomaszek, M. (2008). Aktywność w internecie podejmowana przez dzieci w wieku przedszkolnym. W: B. Szmigielska (red.), Całe życie w sieci. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
29.
Tomaszewska, A.W. (2013). Dostęp do technologii informacyjno-komunikacyjnych w społeczeństwie informacyjnym: Przykład polskich regionów. Acta Universitatis Lodziensis: Folia Oeconomica, 290: Oblicza innowacyjności w regionie.
 
30.
Wojtasik, Ł. (opr.) (2015). Mama, tata, tablet: O tym, kiedy i jak udostępniać dzieciom tablet i smartfon. Fundacja Dzieci Niczyje. Pobrane 13.03.2024 z: http://www.mamatatatablet.pl/p....
 
31.
Wojtasik, Ł., Dziemidowicz, E. (2019). Urządzenia ekranowe w rękach dzieci w wieku 0-6 lat – zagrożenia, szanse, postulaty profilaktyczne. Dziecko Krzywdzone: Teoria, Badania, Praktyka, 18(2).
 
32.
World Health Organization (2019). WHO Guidelines on Physical Activity, Sedentary Behaviour and Sleep for Children Under 5 Years of Age. Pobrane 13.03.2024 z: https://apps.who.int/iris/bits....
 
33.
Wójcik, G.P., Rybicka, M. (2013). Rola technologii informacyjno-komunikacyjnych w rozwoju współpracy transgranicznej. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 32.
 
34.
Żyłowska, K. Młodzi użytkownicy w internecie i social mediach. W: M. Nykiel (red.), Cyfrowe dzieciństwo: Jak chronić dziecko w sieci?. SOCIALPRESS [portal]. Pobrane 12.07.2021 z: https://socialpress.pl/cyfrowe....
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top