The cooperation of parents and teachers is a factor conditioning the effectiveness of schoolwork (with particular emphasis on early education) – theoretical perspective
 
 
More details
Hide details
1
Zakład Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski, J.W. Dawida 1, 50-527 Wrocław, Polska
 
 
Publication date: 2019-12-31
 
 
Corresponding author
Ewa Musiał   

Zakład Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski, J.W. Dawida 1, 50-527 Wrocław, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2019;21(2):257-271
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aim. The family is a very important indicator of children’s educational opportunities, often even a decisive factor. The school, in order to be a friendly, modern, and safe place, conducive to the full development of students, in order to successfully carry out its tasks, must somehow “convince” parents who will contribute to the atmosphere of the facility, cooperate with the management, educators, teachers, will follow the same pattern, and always keep in mind the good of the child. The cooperation of teachers and parents is generally understood as the performance of joint actions by them, serving the selection and well-being of individual students and the class in general. The cooperation of the school and the family is conducive to a better knowledge and understanding of students by teachers and parents, re-evaluation of attitudes of teachers and parents, taking into account the correct educational approach, providing mutual assistance, and creating a mutual educational atmosphere at school and at home. Method. Analysis of the subject literature. Results. The family is the basic educational environment for every child. The school’s activities are an important support and help for her. The tasks of the school do not only relate to support in problem situations, but also take into account the opinions of parents in the organization of their own work. The cooperation between family and school is two-way, as both entities complement each other and benefit from jointly undertaken actions
 
REFERENCES (23)
1.
Babiuch, M. (2002). Jak współpracować z rodzicami trudnych uczniów. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 
2.
Barkauskaite, M., Tijuneliene, O. (2012). Meilutė Lukšienė – inicjatorka pookupacyjnej reformy oświatowej na Litwie i twórca tej koncepcji. W: A. Szerląg, S. Walasek (red.), Obrazy rodziny w ujęciu pedagogicznym i historycznym. Wychowanie w Rodzinie, 5, 215-226. DOI: 10.61905/wwr/171176.
 
3.
Bąbel, P., Trusz, S. (2004). Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej. Nauczanie Początkowe, 2.
 
4.
Berger, P.L., Luckmann, T. (1983). Społeczne tworzenie rzeczywistości. Warszawa: Książka i Wiedza.
 
5.
Bębenek, B., Maunduk, B. (2001). Formy współpracy nauczycieli i rodziców. W: I. Nowosad (red.), Nauczyciele i rodzice: Współpraca w wychowaniu. Zielona Góra: Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 
6.
Biaduń-Korulczyk, E., Sochocka, K., Van Laere, V. (2017). Integracja poza schematami: Poradnik dla nauczyciela nauczania początkowego. Warszawa: Fundacja Poza Schematami.
 
7.
Christopher, C. (2004). Nauczyciel – rodzic: Skuteczne porozumiewanie się, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
8.
Dąbrowska, A. (2006). Współpraca nauczycieli i rodziców, a dobro dziecka. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce: Kwartalnik dla Nauczycieli, 2.
 
9.
Gajewska, G. (2002). Edukacja środowiskowa w przestrzeni życiowej dzieci i młodzieży. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”.
 
10.
Szkoła Podstawowa im. Teodora Goździkiewicza w Dąbrowie Wielkiej [strona domowa]. Pobrane 28.11.2019 z: https://spdabrowawielka.edupag....
 
11.
Kozubska, A. (2004). Rodzice w zreformowanej szkole: Mity czy rzeczywistość?. W: A. Janke (red.), Pedagogika rodzinna na progu XXI wieku: Rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań: praca zbiorowa. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”.
 
12.
Łobocki, M. (1985). Współdziałanie nauczycieli i rodziców procesie wychowania. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 
13.
Łobocki, M. (2007). W trosce o wychowanie w szkole. Kraków: Impuls.
 
14.
Marynowicz-Hetka, E., Piekarski, J. (1991). Rodzina i instytucje socjalno-wychowawcze. Łódź: CPBP.
 
15.
Mendel, M. (2007). Rodzice i nauczyciele jako sprzymierzeńcy. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
 
16.
Miłkowska-Olejniczak, G. (1999). Podmiotowość rodziców w procesie kształcenia dziecka – złudzenia i nadzieje. W: E. Kubiak-Szymborska (red.), Podmiotowość w wychowaniu między ideą a realnością. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 
17.
Potręć, A. (2000). Pomagajmy sobie nawzajem. Wychowanie Przedszkolne, 3.
 
18.
Rogala, S. (1989). Partnerstwo rodziców i nauczycieli. Warszawa – Wrocław: PWN.
 
19.
Szkolny Program Współpracy z Rodzicami Zespołu Szkół nr 10 w Toruniu. Pobrane 28.11.2019 z: http://www.xlo.torun.pl/images....
 
20.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (2016). Dz. U. 2019.1148, 1078, 1287, 1680, 1681,1818, 2197, 2248.
 
21.
Waloszek, D. (2014). Między przedszkolem a szkołą: Rozważania o gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 
22.
Winiarski, M. (2002). Dialog i współpraca nauczycieli i rodziców. Nowa Szkoła, 10.
 
23.
Zyzik, E. (2001). Sposoby realizacji współpracy szkoły z rodzicami dzieci w młodszym wieku szkolnym. Pedagogika Rodziny, 1/3/4.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top