Performing the professional role by teachers with experiences of reversing roles in the family
 
More details
Hide details
1
Zakład Pedagogiki Ogólnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski, J. W. Dawida 1, 50-527 Wrocław, Polska
 
 
Publication date: 2019-12-31
 
 
Corresponding author
Wiktor Żłobicki   

Zakład Pedagogiki Ogólnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski, J. W. Dawida 1, 50-527 Wrocław, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2019;21(2):301-314
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aim. It is indicated that there is a relationship between the experience of parentification, i.e., the reversal of roles in the family, and the effects of relational trauma resulting from parentification, and the nature of professional work related to broadly understood helping. Research confirms that people choosing, for example, the profession of a teacher, doctor, psychologist, psychotherapist, or nurse – have often experienced parentification in their family of origin. The aim of the article is to draw attention to possible disruptions in fulfilling the professional role by teachers who experienced role reversal in the family in their childhood. Methods. Analysis of Polish and foreign scientific texts. Results. The experience of parentification may be a predictor of disturbances in fulfilling the teacher’s professional role. Taking into account the social importance of the education system, it seems necessary to undertake representative empirical analyzes on the effects of parentification in fulfilling the professional role of teachers and, consequently, undertaking psychoeducational activities.
 
REFERENCES (14)
1.
Błażek, M. (2016). Parental Attitudes and Parentification of Children in Families with Limited Parental Care Competencies. Polish Journal of Applied Psychology, 14(3), 93-108. DOI: 10.1515/pjap-2015-0064.
 
2.
Chojnacka, B. (2012). Doświadczenie parentyfikacji: Perspektywa biograficzna. Kraków: Impuls.
 
3.
Gąsior, K. (2012). Funkcjonowanie noo-psychospołeczne i problemy psychiczne dorosłych dzieci alkoholików. Warszawa: Difin.
 
4.
Kwiatkowska, H. (2008). Pedeutologia. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 
5.
Kwiatkowska, H., Kotusiewicz, A., (red.) (1992). Nauczyciele nauczycieli: Z teorii i praktyki kształcenia nauczycieli. Warszawa – Łódź: PWN.
 
6.
Konarzewski, K. (red.) (1998). Sztuka nauczania: [T.2] Szkoła. Warszawa: PWN.
 
7.
Kościelska, M. (2011). Odpowiedzialni rodzice: Z doświadczeń psychologa. Kraków: Impuls.
 
8.
Kubacka-Jasiecka, D., Kuleta, M. (red.) (2012). Reflection on Psychological Mechanism of Trauma and Posttraumatic Development. Kraków: Krakowska Oficyna Naukowa Tekst.
 
9.
Langford, J., Clance, P.R. (1993). The Impostor Phenomenon: Recent Research Findings Regarding Dynamics, Personality and Family Patterns and Their Implications for Treatment. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 3(30), 495-501. DOI: 10.1037/0033-3204.30.3.495.
 
10.
Milewska, E., Szymanowska, A. (red.) (2000). Rodzice i dzieci: Psychologiczny obraz sytuacji problemowych. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 
11.
Schier, K. (2018). Dorosłe dzieci: Psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
12.
Schier, K. (red.) (2009). Zapisane w ciele: Związek ciało-psychika u dzieci i rodziców. Warszawa: Wydawnictwo Emu, Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
 
13.
Rostowska, T., Borchet, J. (2016). Proces parentyfikacji w kontekście teorii systemowej. Roczniki Pedagogiczne, 8(44), 3, 5-21. DOI: 10.18290/rped.2016.8(44).3-1.
 
14.
Żarczyńska-Hyla, J., Zdaniuk, B., Piechnik-Borusowska, J., Karcz-Taranowicz, E., Kromolicka, B. (2016). Uwarunkowania parentyfikacji doświadczanej w dzieciństwie i okresie dorastania z perspektywy młodych dorosłych. Rocznik Andragogiczny, 23, 199. DOI: 10.12775/RA.2016.010.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top