Work – family life – society – education. Everyday life from the perspective of the concepts of Erich Frommand Theodore Brameld
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski, ul. J.W. Dawida 1, 50-527 Wrocław, Polska
 
 
Submission date: 2016-01-01
 
 
Final revision date: 2016-12-31
 
 
Acceptance date: 2016-12-31
 
 
Publication date: 2016-12-31
 
 
Corresponding author
Iwona Paszenda   

Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski, ul. J.W. Dawida 1, 50-527 Wrocław, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2016;14(2):71-84
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this paper is to portray the influences of cultural processes on the professional and family life of the modern, Western societies. The text contains the review of the literature on the subject depicting the symptoms of reconciling career with familylife. With reference to the analyses conducted by Erich Fromm and Theodore Brameld,a diagnosis of social conditions contributing to disorders of the work – family life balanceis put forward. The summary embraces number of conclusions that should be addressed to the overall sphere of education. Consequently, the purpose of the teachers’work should not exclusively concern relaying specialist knowledge to pupils whom which they teach, nor preparing young people to the work, as the key task is rather to „teach human beings how to be a man, how to reach the level of a complete, coherentpersonality at peace with others”. Thus, in order to support a well-balanced functioning of the society, education must have an effective influence on the process of establishing standards of the „art of being” in world of the daily life
 
REFERENCES (16)
1.
Brameld T., Edukacja jako siła, tłum. P. Kostyło, Wstęp H. Kostyło i P. Kostyło, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2014.
 
2.
Delsol Ch., Esej o człowieku późnej nowoczesności, przekł. M. Kowalska, Wydawnictwo Znak, Kraków 2003.
 
3.
Fromm E., Disobedience as a Psychological and Moral Problem, [w:] E. Fromm, On Disobedience and Other Essays, Seabury Press, New York 1981.
 
4.
Fromm E., Mieć czy być?, przekł. J. Karłowski, wyd. V zm., Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2015.
 
5.
Fromm E., Zdrowe społeczeństwo, tłum. A. Tanalska-Dulęba, Wydawnictwo „Vis-a--vis/Etiuda”, Kraków 2012.
 
6.
Fromm E., Zerwać okowy iluzji. Moje spotkanie z myślą Marksa i Freuda, przekł. J. Karłowski, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2000. Fundacja Badania Centrum Opinii Społecznej, Czas wolny Polaków, BS/133/2010, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL... [dostęp: 22.04.2016].
 
7.
Furmanek W., Humanistyczna Pedagogika Pracy. Sytuacje trudne w pracy człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015.
 
8.
Patterson J., Suzanne’s Diary for Nicholas, Worner Books, New York 2002, http://www.amazon.com/Suzannes... Patterson/dp/0446679593 [dostęp:15.04.2016].
 
9.
Pluta A., Uwarunkowania kształtowania relacji praca – życie pozazawodowe współczesnych pracowników, [w:] R. Tomaszewska-Lipiec (red.), Relacje praca – życie pozazawodowe. Droga do zrównoważonego rozwoju jednostki, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2014.
 
10.
Rutkowiak J., Społeczno-edukacyjne warunki dialogowania a neoliberalna kultura indywidualizmu, [w:] E. Dąbrowa, D. Jankowska, Pedagogika dialogu. Doświadczanie dialogu w rzeczywistości XXI wieku, Wydawnictwo APS, Warszawa 2010.
 
11.
Sadowska-Snarska C., Koncepcja równowagi praca – życie w kontekście zmian zachodzących w sferze ekonomicznej i społecznej, [w:] R. Tomaszewska-Lipiec (red.) Relacje praca – życie pozazawodowe. Droga do zrównoważonego rozwoju jednostki, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2014.
 
12.
Sennett R., Kultura nowego kapitalizmu, przekł. G. Brzozowski, K. Osłowski, Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa 2010.
 
13.
Szlendak T., Co się dzieje z czasem wolnym? Od codziennego znoju i odpoczynku do codzienności, w której czas eksplodował, [w:] M. Bogunia-Borowska (red. nauk.), Barwy codzienności. Analiza socjologiczna, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2009.
 
14.
Tomaszewska-Lipiec R., Przedmowa, [w:] R. Tomaszewska-Lipiec, (red.), Relacje praca – życie pozazawodowe. Droga do zrównoważonego rozwoju jednostki, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2014.
 
15.
Zielińska Kostyło H., Zdrowie – społeczeństwo – edukacja. Koncepcje Ericha Fromma i Theodore’a Bramelda, „Rocznik Andragogiczny” 2014, nr 21, http://dx.doi.org/ 10.12775/RA.2014.011 [dostęp: 06.03.2016].
 
16.
Zielińska-Kostyło H., Rekonstrukcjonistyczne koncepcje zmiany społecznej poprzez edukację. Antropologia pedagogiczna Theodore’a Bramelda, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2005.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top