Family media education as a preparation for the functioning of a child in the world of media
 
 
More details
Hide details
1
Department of Media and Information Technology, Institute of Pedagogy, University of Zielona Gora [Zakład Mediów i Technologii Informacyjnych, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Zielonogórski], Aleja Wojska Polskiego 65, Zielona Gora, Poland
 
 
Submission date: 2020-01-01
 
 
Final revision date: 2020-06-30
 
 
Acceptance date: 2020-06-30
 
 
Publication date: 2020-06-30
 
 
Corresponding author
Ewa Nowicka   

Zakład Mediów i Technologii Informacyjnych, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Zielonogórski, Aleja Wojska Polskiego 65, Zielona Góra, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2020;22(1):257-266
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction. Information and communication technologies are a remarkably important element of family life. Parents themself hustle to organize the initial media impressions and experiences for their children. The experiences can have either a positive, or a negative character. Media education started by parents is vitally important. It will be an elementary preparation of the youngest children for the correct and conscious reception of media. Aim. The article aims to emphasize the extremely important role of parents in preparing the youngest children for the correct and safe use of information and communication technologies. Bearing in mind the emerging problems of media threats among children and adolescents, the paper presents the most important assumptions of media education, and describes propositions of parents’ activities in the field of early media education in the family. Resources and methods. An overview of opinions and assumptions emphasizing roles and tasks of family media education, which help in preparing a small child to live in a world dominated by media, were used in this paper. Results. Media education practiced in the family is an extremely important element of modern education that prepares children and adolescents to use information and communication technologies safely.
 
REFERENCES (22)
1.
Bis, D. (2018). Wychowanie człowieka do mediów jako zadanie pedagogiki medialnej, Roczniki Pedagogiczne, 10(46), 100-101. DOI: 10.18290/rped.2018.10.1-7.
 
2.
Drzewiecki, P. (2010). Media Aktywni: Dlaczego i jaku uczyć edukacji medialnej. Warszawa: Otwock.
 
3.
Filipiak, M. (2004). Homo Communicans: Wprowadzenie do teorii masowego komunikowania. Lublin: UMCS.
 
4.
Holtkamp, J. (2010). Co ogłupia nasze dzieci?: Nowe media jako wyzwanie dla rodziców. Kraków: Salwator.
 
5.
Huk, T. (2014). Pedagogika medialna: Aspekty społeczne, kulturowe i edukacyjne. Kraków: Wydawnictwo Impuls.
 
6.
Izdebska, J. (2005), Multimedia zagrażające współczesnemu dziecku. W: J. Izdebska, T. Sosnowski (red.), Dziecko i media elektroniczne – nowy wymiar dzieciństwa (ss. 109-110). Białystok: Trans Humana.
 
7.
Juszczyk-Rygałło, J. (2015). Wczesnoszkolna edukacja medialna jako wprowadzenie do edukacji całożyciowej. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie: Pedagogika, 24, 89-99. DOI: 10.16926/p.2015.24.06.
 
8.
Kaczmarek, A. (2013). Edukacja medialna wobec zagrożeń cyberprzemocy i cyfrowego wykluczenia. Kultura – Media – Teologia, 13, 68-81.
 
9.
Kozak, S. (2014). Patologia cyfrowego dzieciństwa i młodości: Przyczyny, skutki, zapobieganie w rodzinach i w szkołach. Warszawa: Difin SA.
 
10.
Lepa, A. (2002). Media a postawy. Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie.
 
11.
Łuc, I. (2018). Edukacja medialna w szkole podstawowej pomiędzy teorią a koniecznością edukacyjną. Studia z Teorii Wychowania, 9, 3(24), 188-189.
 
12.
Morbitzer, J. (2016). O filarach edukacji medialnej – między starożytnością a współczesnością. W: N. Walter (red.), Zanurzeni w mediach: Konteksty edukacji medialnej (ss. 11-30), Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
13.
Musioł, M. (2013). Pedagogizacja medialna rodziny: Zakres – uwarunkowania – dylematy. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
14.
Nowicka, E. (2017). Warunki prawidłowego wychowania medialnego w rodzinie. Wychowanie w Rodzinie, 16(2), 35-44. DOI: 10.23734/wwr20172.035.044.
 
15.
Nowicka, E. (2019). Edukacja medialna w rodzinie a zapobieganie zagrożeniom medialnym. Dyskursy Młodych Andragogów, 20, 317-327.
 
16.
Ogonowska, A. (2013). Współczesna edukacja medialna: Teoria i rzeczywistość. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.
 
17.
Ogonowska, A., Ptaszek, G. (2016). (Re)edukacja medialna: Nowe spojrzenie na edukację medialną. W: A. Ogonowska, G. Ptaszek (red.), Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych i technologicznych (ss. 7-16). Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.
 
18.
Ogonowska, A. (2018). Uzależnienia medialne: Uwarunkowanie, leczenie, profilaktyka. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.
 
19.
Spitzer, M. (2013). Cyfrowa demencja: W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci. Słupsk: Dobra Literatura.
 
20.
Spitzer, M. (2016). Cyberchoroby: Jak cyfrowe życie rujnuje nasze zdrowie. Słupsk: Dobra Literatura.
 
21.
Sugier-Szerega, A. (2016). Kształtowanie kompetencji medialnej u dzieci w wieku przedszkolnym – szanse, trudności, ograniczenia. W: A. Ogonowska, G. Ptaszek (red.), Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych i technologicznych (ss. 19-30). Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.
 
22.
Tanaś, M. (1993). Medyczne skutki uboczne kształcenia wspomaganego komputerowo. Toruńskie Studia Dydaktyczne, 3, 127-128.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top