Emotional Development of Autistic Child in the Family
 
More details
Hide details
1
Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski, Dawida 1, 50-529 Wrocław, Polska
 
 
Submission date: 2011-10-01
 
 
Final revision date: 2011-01-31
 
 
Acceptance date: 2011-01-31
 
 
Publication date: 2011-12-31
 
 
Corresponding author
Barbara Winczura   

Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski, Dawida 1, 50-529 Wrocław, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2011;4(4):63-86
 
KEYWORDS
ABSTRACT
It has been observed in population of children with an autism spectrum a big diversity of emotional disorders symptoms - both as a quality diversity and as substantial diversity in strain. The most important symptoms of the disorder are considered to be: lack of ability of expressing and communicating the emotions, lack of ability of emotional signals perception, not understanding and lack of correct reaction for others emotions, oblivion of emotions and expectances of other people and lack of ability to forge and maintain the interactions. Particular problem is also the lack of empathy. The subject of an article is to emphasize the disorder of an emotional development considering children with autism, with a particular referring to their functional in a family relations.
 
REFERENCES (43)
1.
Asperger H., „Psychopatia autystyczna” okresu dzieciństwa, [w:] U. Frith (red.), Autyzm i zespół Aspergera, Warszawa 2005.
 
2.
Attwood T., ,Zespół Aspergera, Poznań 2006.
 
3.
Baron-Cohen S., Mindblindness: An essay on autism and theoryof mind, London1995.
 
4.
Baron-Cohen S., In there a languageof theeyes? „Visual Cognition” 1997, nr 4:3.
 
5.
Baron-Cohen S., SpitzA., Cross P., Do children with autism recognize surprise? A research note, „Cognition and Emotion” 1993, nr 7.
 
6.
Baron-Cohen S., Nie mają na to wpływu, „Impuls Krakowski” Kwartalnik Informacyjny Krakowskiego Oddziału Krajowego Towarzystwa Autyzmu, Kraków 2006, nr 32(50).
 
7.
Carter R., Tajemniczy świat umysłu, Poznań 1999.
 
8.
Cowley J., Understanding Autism, „Newsweek”, 31.VII.
 
9.
Dawson G., Webb S., Carter L., Panagiotides H., McPartland J., Young children with autism show antypical brain responses to fearful versus neutral facial expressions, „Developmental Science” 2004, nr 7.
 
10.
Diagnosticand statistical Manualof Mental Disorders, DSM-IV, Washington 1994.
 
11.
De Clercq H., Autyzm od wewnątrz – przewodnik, Warszawa2007.
 
12.
Frith U., Autyzm. Wyjaśnienie tajemnicy, Gdańsk 2008.
 
13.
Gallese V., Goldman A. Mirror neurons and the theory of mind-reading, „Trends in Cognitive Science” 1989, nr 2, 12.
 
14.
Gałkowski T., Usprawnianie dziecka autystycznego w rodzinie, Warszawa 1980.
 
15.
Gillberg Ch., The long-term outcome of childchood empathy disorders, „Eur Child Adol Psychiatry” 1996, nr 5.
 
16.
Gruna-Ożarowska A., Umysł nieswpółodczuwający. Neurobiologia autyzmu, [w:] B. Winczura (red.), Autyzm. Na granicy zrozumienia, Kraków 2009.
 
17.
Harris P. L., Children and Emotion, Oxford 1989.
 
18.
Hobson R. P., The autistic childs appraisal of expression of emotion, „Journal of Child Psychology and Psychiatry” 1986, nr 27.
 
19.
Hobson R. P., Beyond cognition: a theory of autism, [w:] G. Dawson (red.), Autism: Nature, Diagnosis and Treatment, New York 1989.
 
20.
Hobson R. P., Autismand the Development of Mind, Hove 1993.
 
21.
International Statistical classification of Diseases and Related Health Problems 10 Revision. T. I-III. Genewa 1994.
 
22.
Jagielska G., Objawy autyzmu dziecięcego, [w:] J. Komender, G. Jagielska, A. Bryńska (red.), Autyzm i Zespół Aspergera, Warszawa 2009.
 
23.
Jakoniuk-Diallo A., Kubiak H. (red.), O co pytają rodzice dzieci z niepełnosprawnością?, Warszawa 2010.
 
24.
Kościelska M., Kliniczne kryteria oceny emocji, [w:] M. Kościelska (red.), Studia z psychologii klinicznej dziecka, Warszawa 1988.
 
25.
Kutscher L.M.,Attwood T., Wolff R.R., Dzieci z zaburzeniami łączonymi, Warszawa 2007.
 
26.
Markiewicz K., Charakterystyka zmian w rozwoju umysłowym dzieci autystycznych, Lublin 2007.
 
27.
Masierak-Baran A., Rola komunikacji w życiu dziecka, „Rewalidacja” 2010, nr 2(28).
 
28.
Maciarz A., Trudne dzieciństwo i rodzicielstwo, Warszawa 2009. Pisula E., Autyzm – fakty, wątpliwości, opinie, Warszawa 1993.
 
29.
Pisula E., Stres rodzicielski związany z wychowaniem dzieci autystycznych i z zespołem Downa, „Psychologia Wychowawcza” 1993, nr 1.
 
30.
Pisula E., Autyzm i przywiązanie Studia nad interakcjami dzieci z autyzmem i ich matek, Gdańsk 2003.
 
31.
Pisula E., Małe dziecko z autyzmem. Diagnoza i Terapia, Gdańsk 2005.
 
32.
Pisula E., Rodzice i rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwoju, Warszawa 2007.
 
33.
Pisula E., Autyzm. Przyczyny, symptomy, terapia, Gdańsk 2010.
 
34.
Piszczek M., Diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2007.
 
35.
Randall P., Parker J., Autyzm. Jak pomóc rodzinie, Sopot 2010.
 
36.
Rybka A, Garncarz A., Stymulowanie rozwoju emocjonalnego u osób z autyzmem, [w:] J. Kossewska (red.), Kompleksowe wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi, Kraków 2009.
 
37.
Rynkiewicz A., Zespół Aspergera Inny mózg. Inny umysł, Gdańsk 2009.
 
38.
Saarni C., Kompetencja emocjonalna i samoregulacja w dzieciństwie, [w:] P. Salovey, D. Sluyter (red.), Rozwój emocjonalny a inteligencja emocjonalna, Poznań 1999.
 
39.
Talarowska M., Florkowski A., Gałaecki P., Zboralski K., Psychologiczne koncepcje rozwoju autyzmu, [w:] T. Pietras, A. Witusik, P. Gałecki (red), Autyzm – epidemiologia, diagnoza i terapia, Wrocław 2010.
 
40.
Tantam D., Zespół Aspergera w wieku dorosłym, [w:] U. Frith (red.), Autyzm i zespół Aspergera, Warszawa 2005.
 
41.
Wing L., Autistic Spectrum Disorders: An Aidto Diagnosis, London 1995.
 
42.
Wing L., Związek między zespołom Aspergera i autyzmem Kannera, [w:] U. Frith (red.), Autyzm i zespół Aspergera, Warszawa 2005.
 
43.
Winkielman P., Niedenthal P. M., Ucieleśniony emocjonalny umysł społeczny, [w:] M. Kossowska, M. Kofta (red.), Psychologia poznania społecznego, Warszawa 2009.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top