Marital satisfaction of the spouses coming from from broken and incomplete families
 
More details
Hide details
1
Zakład Psychologii, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Rzeszowski, ul. ks. J. Jałowego 24, 35-959 Rzeszów, Polska.
 
 
Submission date: 2016-10-04
 
 
Final revision date: 2017-01-21
 
 
Acceptance date: 2017-01-21
 
 
Publication date: 2017-09-29
 
 
Corresponding author
Anna Wańczyk-Welc   

Zakład Psychologii, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Rzeszowski, ul. ks. J. Jałowego 24, 35-959 Rzeszów, Polska.
 
 
Małgorzata Marmola   

Zakład Psychologii, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Rzeszowski, ul. ks. J. Jałowego 24, 35-959 Rzeszów, Polska.
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2017;16(2):227-240
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents the research concerning marital satisfaction of the spouses coming from from broken and incomplete families. Marital satisfaction depends on many factors; one of these can be family predispositions, especially “experience gained from the family of origin”. In this context, the process of intergenerational transmission reinforces the family or weakens it and using the resource of the family of origin can be a threat to younger generations. The foregoing assumption became a central subject of discussion and it is a starting point to this research. Marital satisfaction was ascertained using the Questionnaire of the Attuned Marriage developed by M. Plopa and J. Rostowski. The questionnaire describes the quality of the marriage as perceived by each spouse. A general measurement of the bounds and the measurement of the factors such as closeness, self-realization, similarity and disappointment can be achieved.
 
REFERENCES (31)
1.
Adamski F., Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.
 
2.
Anderson S.A., Sabatelli R.M., Family Interaction. A Multigenerational Devepmental Perspective, Pearson Education Inc., Boston 2011.
 
3.
Barbaro B. de (red.), Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Wstęp, Wydawnictwo Collegium Medicum UJ, Kraków 1999.
 
4.
Braun-Gałkowska M., Psychologiczna analiza systemów rodzinnych osób zadowolonych i niezadowolonych z małżeństwa, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1992.
 
5.
Braun-Gałkowska M., Metody badania systemu rodzinnego, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1991.
 
6.
Braun-Gałkowska M., Psychologia domowa, Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn 1990.
 
7.
Braun-Gałkowska M., Miłość aktywna: psychiczne uwarunkowania powodzenia małżeństwa, Wydawnictwo PAX, Warszawa 1985.
 
8.
Brągiel J., Wychowanie w rodzinie niepełnej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Opole 1990.
 
9.
Cudak H., Zagrożenia emocjonalne i społeczne dzieci z rodzin rozwiedzionych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.
 
10.
Davidoff L.L., Introduction to Psychology, Wydawnictwo McGraw-Hill Inc., USA 1987.
 
11.
Drożdżowicz L., Ogólna teoria systemów, [w:] B. de Barbaro (red.), Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, Wydawnictwo Collegium Medicum UJ, Kraków 1999.
 
12.
Farnicka M., Liberska H., Transmisja międzypokoleniowa – procesy zachodzące na styku pokoleń, [w:] I. Janicka, H. Liberska (red.), Psychologia rodziny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.
 
13.
Janicka I., Liberska H., Wstęp, [w:] I. Janicka, H. Liberska (red.), Psychologia rodziny, Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2014.
 
14.
Janicka I., Niebrzydowski L., Psychologia małżeństwa. Zafascynowanie partnerem, otwartość, empatia, miłość, seks, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1994.
 
15.
Kaja B.M., Bliskie związki emocjonalne dorosłych dzieci rozwiedzionych rodziców. Przemijający syndrom rozwodowy?, [w:] B.M. Kaja (red.), Małżeństwo. Rodzina. Rozwód, Wydawnictwo Uniwersyetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2013.
 
16.
Kaja B.M., Wróblewska A.W., Psychospołeczne funkcjonowanie dorosłych dzieci rozwiedzionych rodziców, [w:] B.M. Kaja (red.), Małżeństwo. Rodzina. Rozwód, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2013.
 
17.
Ochojska D., Transmisja pokoleniowa oddziaływań wychowawczych w rodzinie, [w:] I. Ulfik-Jaworska, A. Gała, Dalej w tę samą stronę, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2012.
 
18.
Opozda D., Integracja rodziny a wiedza o małżeństwie u młodzieży, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2001.
 
19.
Plopa M., Psychologia rodziny. Teoria i badania, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011.
 
20.
Plopa M., Połomski P., Kwestionariusz Relacji Rodzinnych. Wersje dla młodzieży. Podręcznik, Wydawnictwo VIZJA PRESS & IT, Warszawa 2010.
 
21.
Plopa M., Rostowski J., Kwestionariusz Dobranego Małżeństwa (KDM-2), [w:] M. Plopa, Więzi w małżeństwie i rodzinie. Metody badań, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008.
 
22.
Radochoński M., Rodzina jako system psychospołeczny, „Problemy Rodziny” 1986, nr 4(25).
 
23.
Rostowska T., Żylińska P., Stopień zaangażowania religijnego a poziom jakości małżeńskiej u partnerów, [w:] T. Rostowska (red.), Psychologia rodziny. Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009.
 
24.
Rostowski J., Zarys psychologii małżeństwa. Psychologiczne uwarunkowania dobranego związku małżeńskiego, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1987.
 
25.
Ryś M., Systemy rodzinne. Metody badań struktury rodziny pochodzenia i rodziny własnej, Wydawnictwo CMPP-P, Warszawa 2009.
 
26.
Satir V., Rodzina. Tu powstaje człowiek, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000.
 
27.
Sokal U., Więzi uczuciowe dorosłych dzieci z rodzicami w rodzinach rozwiedzionych, Wydawnictwo EU H-E, Elbląg 2005.
 
28.
Spanier G.B., Lewis, R.A., Marital quality: A review of the seventies, „Journal of Marriage and Family” 1980, nr 42.
 
29.
Świętochowski W., Rodzina w ujęciu systemowym, [w:] I. Janicka, H. Liberska (red.), Psychologia rodziny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.
 
30.
Wojciechowska L., Oddziaływanie wychowawcze rozwiedzionych matek a przystosowanie społeczne ich dzieci, [w:] L. Wołoszynowa (red.), Materiały do nauczania psychologii, seria II, t. 11, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1984.
 
31.
Ziemska M., Integracja małżeństwa i rodziny, jej podstawy i konsekwencje, Wydawnictwo CPBP, Warszawa 1990.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top