The Lie – a threat to the durability of marriage and cohesion of family
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Śląski, ul. Grażyńskiego 53, 40-126 Katowice, Polska
 
 
Submission date: 2016-09-13
 
 
Final revision date: 2017-01-21
 
 
Acceptance date: 2017-01-21
 
 
Publication date: 2017-09-29
 
 
Corresponding author
Alicja Żywczok   

Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Śląski, ul. Grażyńskiego 53, 40-126 Katowice, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2017;16(2):213-226
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The author puts forward and justifies a thesis that the lie, as an infringement on the standard of veracity, poses a threat both to the durability of marriage and to the cohesion of family. In order to address the lie as a subject of pedagogical studies, the author addresses the lie in several different scientific disciplines, including: philosophy, anthropology, linguistics, psychology, sociology, history, ethnology and neurosciences. As a result of interdisciplinary analyses the author identifies several aspects in her study of the lie: semantic, typological, etiological (also communicating the results of her studies), cultural, moral, historical and strategic. The main part of the paper focuses on the following issues: the attitude towards the truth while selecting a partner and the development of an emotional relationship (engagement and marriage) and short-term and long-term effects of the lie on family members. The climax and final part of the paper is the statement that disapproval towards lying to those close to us and the respect towards the truth are the factors that strengthen the familial emotional relationship between representatives of one generation, e.g. between spouses or siblings and between representatives of different generations, e.g. between parents and children or between grandparents and their grandchildren.
 
REFERENCES (22)
1.
Adamski F., Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.
 
2.
Antas J., O kłamstwie i kłamaniu. Studium semantyczno-pragmatyczne, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków 1999.
 
3.
Chudy W., Filozofia kłamstwa. Kłamstwo jako fenomen zła w świecie osób i społeczeństw, Oficyna Wydawnicza „Volumen”, Warszawa 2003.
 
4.
d’Almeida F., Manipulacja w polityce, w reklamie, w miłości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
 
5.
DePaulo B.M., Bell K.L., Truth and investment: lies retold to those who care, „Journal of Personality and Social Psychology” 1996, nr 70.
 
6.
Derrida J., Historia kłamstwa. Prolegomena. Wykład warszawski, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2005.
 
7.
Dietzsch S., Krótka historia kłamstwa, przekorne eseje filozoficzne, Warszawskie Wydawnictwo Literackie „Muza” SA, Warszawa 2000.
 
8.
Ekman P., Kłamstwo i jego wykrywanie w biznesie, polityce, małżeństwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 
9.
Ekman P., Mason Ekman M., Ekman T., Dlaczego dzieci kłamią? Jak rodzice mogą wspierać prawdomówność swoich dzieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.
 
10.
Ekman P., Tellinglies: clues to deceit in the marketplace, politics and marriage, W.W. Norton, New York 1992.
 
11.
Kant I., Metafizyczne podstawy nauki o cnocie, Wydawnictwo „Antyk”, Kęty 2005. Kołakowski L., O kłamstwie, [w:] Tenże, Miniwykłady o maxisprawach, Wydawnictwo „Znak”, Kraków 2004.
 
12.
Krauss R.M., Impression formation, impression management, and nonverbal behaviors, [w:] E.T. Higgins, C.P. Herman, M.P. Zanna (red.), Social cognition: the Ontario Symposium, t. 1, NJ: Erlbaum, Hillsdale 1981.
 
13.
Łosiak W., Psychologia emocji, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
 
14.
Mitchell R.W., A framework for discussing deception, [w:] R.W. Mitchell, N.S. Thompson (red.), Deception: perspectives on human and nonhuman deceity State University of New York Press, Albany 1986.
 
15.
Smołka E., Filozofia kształtowania charakteru. Fryderyka Wilhelma Foerstera teoria wychowania w świetle założeń personalizmu chrześcijańskiego, Wydawnictwo „Maternus Media”, Tychy 2005.
 
16.
Tatarkiewiczowie Z.W., Wspomnienia, Wydawnictwo „Makmed”, Gdańsk 1998.
 
17.
Voltaire F.M., Listy o Anglikach albo listy filozoficzne, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1952.
 
18.
Vrij A., Wykrywanie kłamstw i oszukiwania. Psychologia kłamania i konsekwencje dla praktyki zawodowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
 
19.
Witkowski T., Psychologia kłamstwa. Motywy – strategie – narzędzia, Oficyna Wydawnicza „Unus”, Wałbrzych 2002.
 
20.
Wolniewicz B., O pojęciu kłamstwa i zasadzie prawdomówności, „Edukacja Filozoficzna” 2012, nr 54.
 
21.
Żywczok A., Ku afirmacji życia. Pedagogiczne podstawy pomyślnej egzystencji, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011.
 
22.
Żywczok A., Wychować człowieka prawdomównego. Koncepcje, badania naukowe, wdrożenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top