Peer tutoring as an opportunity to develop empathy in children in integration groups
 
More details
Hide details
1
Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski, ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław, Polska
 
 
Submission date: 2018-11-29
 
 
Final revision date: 2019-01-19
 
 
Acceptance date: 2019-01-19
 
 
Publication date: 2019-02-01
 
 
Corresponding author
Agnieszka Jędrzejowska   

Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski, ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2018;19(3):189-198
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The text presents the phenomenon of peer tutoring in integration groups. This issue will be discussed on the example of groups attended by children with Down syndrome. Cooperation between parents of children with this disorder and the government city of the city of Wrocław, resulted in the creation of integration departments with homogeneous disability in 2009. Commonly, various disabilities still prevail in integration groups. The aim: The purpose of the article is to answer the question: why is peer tutoring so important for the development of children? Method: Participatory observation. Results: Peer tutoring provides a sense of security that mainly depends on the relationship between peers. Teachers are mainly responsible for organizing situations conducive to developing sensitivity to the needs of a peer, children who may need help in various areas of their development. At the same time, such a teacher should pay attention that none of people is self-sufficient and that everyone has some gaps in knowledge or skills that require the support of another person. The considerations lead to the conclusion that peer tutoring meets many of the child’s development needs, including the fundamental need for security.
 
REFERENCES (14)
1.
Cudak H., Funkcjonowanie dzieci z małżeństw rozwiedzionych, Adam Marszałek, Toruń 2003.
 
2.
Fromm E., Niech się stanie człowiek. Z psychologii etyki, PWN, Warszawa – Wrocław 1994.
 
3.
Gaweł-Luty E., Pedagogika społeczna, Pedagogium – Wydawnictwo OR TWP, Szczecin 2004.
 
4.
Hoffman M. L., Empatia i rozwój moralny, GWP, Gdańsk 2006.
 
5.
Jędrzejewski W., 10 kroków ku bliskości, Fides, Kraków 2018.
 
6.
Kielin J. (red.), Rozwój daje radość. Terapia dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, GWP, Gdańsk 1999.
 
7.
Maciarz A., Cel i istota społecznej integracji, [w:] A. Maciarz (red.), Z teorii i badań społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych, Kraków 1999.
 
8.
Mellibruda J., Ja – Ty – My. Psychologiczne możliwości ulepszania kontaktów międzyludzkich, Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 2003.
 
9.
Pilch T., Grupa rówieśnicza jako środowisko wychowawcze, [w:] T. Pilch, I. Lepalczyk (red.), Pedagogika społeczna, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1995.
 
10.
Stefańska-Klar R., Późne dzieciństwo. Młodszy wiek szkolny, [w:] B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, t. 1, PWN, Warszawa 2002.
 
11.
Tabin M. (red.), Słownik socjologii i nauk społecznych, PWN, Warszawa 2004.
 
12.
Twardowski A., Rola pełnosprawnych rówieśników w procesie wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych, [w:] W. Dykcik, A. Twardowski (red.), Wspomaganie rozwoju i rehabilitacja dzieci z genetycznie uwarunkowanymi zespołami zaburzeń, Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Poznań 2004.
 
13.
Tylewska-Nowak B., Wiek przedszkolny – pomiędzy wyobcowaniem a grupą rówieśniczą, [w:] H. Kubiak, A. Jakoniuk-Diallo A. (red.), Człowiek niepełnosprawny w otoczeniu społecznym, Difin, Warszawa 2011.
 
14.
Wygotski L.S., Wybrane prace psychologiczne, PWN, Warszawa 1971.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top