The relationship of family relations and interpersonal skills with communication technology
 
More details
Hide details
1
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze
 
 
Submission date: 2013-07-01
 
 
Final revision date: 2013-12-31
 
 
Acceptance date: 2013-12-31
 
 
Publication date: 2013-12-31
 
 
Corresponding author
Jolanta Jaworska   

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2013;8(2):185-203
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the role of proper relations within the family environment in a child’s social development and its influence on the quality of future relations with other people. Emphasis is put on the importance of a child’s first relations in its emotional development and the necessity to support a young person on their way to independence as a means of protection against loneliness and desperate attempts to seek social relations through communication technology. The function of affection is fundamental to a person’s development. The theory of affection explains the different forms of human emotional functioning. The author defines four patterns of affection: a trustful, an anxious and avoidant, an anxious and ambivalent, and a disorganised relation. Improper models cause developmental disorders. They influence a person’s entire life, their social skills and interpersonal relations. They result in problems with coming into one’s own, finding one’s identity, establishing proper relationships with one’s peers which constitute a great value for a young person. Improper attitudes of adults frequently block the development of autonomy and proper relationships of teenagers. The lack of relations with peers leads to anxiety and fear of loneliness, incapability of fulfilling the need to belong to a group initiates defensive mechanisms. For some they may lead to looking for contacts on the internet. The computer screen serves as a shield, it relieves one of the feeling of loneliness, leads to feeling of well-being. With its role as a substitute of peer relations in the real world, the internet may be a form of spending leisure time, a source of topics for discussion and games, a facilitator of identification with a peer group and its values, and even a plain for the development of individual identity. Media not only create social and educational chances, but they are also a source of dangers and addictions. The effects of internet addiction may take on various forms. The so-called paradox of the internet needs to be mentioned. Although the internet is used to communicate with others, its use leads to a weakening of the relations with one’s environment and increasing the feeling of loneliness. In order to support young people in establishing responsible and satisfying relations they should be provided with help in acquiring social skills which are the basic source of relations of affection and proper upbringing styles.
 
REFERENCES (26)
1.
Ainsworth M., Blehar M.C. Waters M.C. Wall S., Patterns of attachment: A psychological study of the Strange Situation, Lawrence Erlbaum, Hillsdale 1978.
 
2.
Andrzejewska A., Bednarek J. (red.), Cyberświat. Możliwości i zagrożenia, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2009, s. 225.
 
3.
Aronson E., Człowiek istota społeczna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 
4.
Bowlby J., Attachment and loss, t .1: Attachment, Basic Books, New York 1969.
 
5.
Caron A.F., Matki i córki. Nie przestawaj mnie kochać, GWP, Gdańsk 2007.
 
6.
Fitzgerald H.E., Mann T., Barratt M., Fathers and infants, „Infant Mental Health Journal” 1999, nr 3.
 
7.
Hanausek T., Mikrut G., Psychomanipulacja a ochrona zdrowia psychicznego, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2000.
 
8.
 
9.
Juszczyk J., Komunikacja interakcyjna człowieka z komputerem, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2000.
 
10.
Kraut R., Internet Paradox Revisited, „Journal of Social Issues” 2002, vol. 58, no 1.
 
11.
Luxmoore L., Złość u młodzieży. Jak sobie z nią radzić, Wyd. Bellona S.A., Warszawa 2009.
 
12.
Nie N. Erbring L., Internet and Society. A Preliminary Raport, Stanford Institute for the Quantitative Study of Society, Stanford University 2000.
 
13.
Noga H., Wychowawcze i antywychowawcze aspekty gier komputerowych, [w:] B. Idzikowski, E. Narkiewicz-Niedbalec (red.), Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, Regionalne Centrum Animacji Kultury, Zielona Góra 2000.
 
14.
Ozminkowski V., Bunt zamkniętego pokoju, „Newsweek” 2011, nr 11.
 
15.
Radochoński M., Przywara B. (red.), Jednostka, grupa, cybersieć. Psychologiczne, społeczno-kulturowe i edukacyjne aspekty społeczeństwa informatycznego, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2004.
 
16.
Schaefer E.S., A Circumplex Model for Maternal Behaviour, „Journal of Abnormal and Social Psychology” 1959, vol. 59 (2).
 
17.
Senator D., Teoria więzi Johna Bowlby’ego, [w:] B. Tryjarska (red.), Bliskość w rodzinie. Więzi w dzieciństwie a zaburzenia w dorosłości, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2012.
 
18.
Senator D., Więź emocjonalna – poszukiwanie siebie w relacji z drugą osobą, [w:] G. Kmita, T. Kaczmarek (red.), Wczesna interwencja – miejsce psychologa w opiece nad małym dzieckiem i rodziną, Wyd. Emu, Warszawa 2004.
 
19.
Sokal U., Więzi uczuciowe dorosłych dzieci z rodzicami w rodzinach rozwiedzionych, Wyd. Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej EUH-E, Elbląg 2005.
 
20.
Solomon J., George C., The measurement of attachment security in infant and childhood, [w:] J. Cassidy, P.R. Shaver (red.), Handbook of attachment, The Guilford Press, New York, London.
 
21.
Sroufe L.A., Attachment and development: A prospective, longitudinal study from birth to adulthood, „Attachment and Human Development” 2005, nr 4.
 
22.
Weinfield N.S., Sroufe L.A., England B., Carlson E.A., The nature of individual differences is infant – caregiver attachment, [w:] J. Cassidy, P.R. Shaver (red.), Handbook of attachment, The Guilford Press, New York, London 1999.
 
23.
Woydyłło E., Bo jesteś człowiekiem, Wyd. Literackie, Opole 2012.
 
24.
Ziegler Ch., Dusek J.B., Perceptions of Child Rearing and Adolescent Sex Role Development, „Journal of Early Adolescence” 1999, nr 5.
 
25.
Zimbardo P., Leippe M., Psychologia zmiany postaw i wpływu społecznego, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2004.
 
26.
Zimbardo P.G., Ruch F.L., Psychologia i życie, Wyd. PWN, Warszawa 1996.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top