The Realisation of the descriptive and iconographic plains in the „Viva!” biweekly
 
More details
Hide details
1
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ul. Lwówecka 18 58-506 Jelenia Góra
 
 
Submission date: 2013-07-01
 
 
Final revision date: 2013-12-31
 
 
Acceptance date: 2013-12-31
 
 
Publication date: 2013-12-31
 
 
Corresponding author
Mariola Szybalska-Taraszkiewicz   

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ul. Lwówecka 18 58-506 Jelenia Góra
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2013;8(2):169-184
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article discusses the problems of the family presented in the „Viva!” biweekly. Due to the character of the magazine, the families of Polish and international celebrities from the worlds of culture, media, and politics are the main focus of attention. The internal and public lives of these families are presented, along with their values and their internalisation through action.
 
REFERENCES (8)
1.
Arcimowicz K., Obraz mężczyzny w polskich mediach. Prawda. Fałsz. Stereotyp, GWP, Gdańsk 2003.
 
2.
Bauman T., O możliwości zastosowania metod jakościowych w badaniach pedagogicznych, [w:] T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych, Wyd. Akademickie „Żak” Warszawa 1995, s. 57.
 
3.
Dubiel P., Metoda analizy zawartości prasy i jej praktyczne zastosowanie, [w:] J. Mądry (red.), Wstęp do prasoznawstwa, Wyd. Uniwer. Śląskiego, Katowice 1982, s. 174.
 
4.
Komorowska H., Metody ilościowe a metody jakościowe w badaniach pedagogicznych, „Edukacja” 1989, nr 3, s. 15.
 
5.
Pankowska D., Wychowanie a role płciowe, Wyd. GWP, Gdańsk 2005.
 
6.
Pisarek W., Analiza zawartości prasy, Ośrodek Badań Prasoznawczych, Kraków 1983, s. 72–82.
 
7.
„Viva!”. Dwutygodnik, pełne roczniki z lat 2010–2011 (od nr. 1 z 2010 r. do nr. 25 z 2011 r.).
 
8.
Zierkiewicz E. i Kowalczyk I., Konsumentka czy konsumowana? kobieta do zjedzenia w prasie kobiecej, [w:] E. Zierkiewicz i I. Kowalczyk (red.), Kobiety, feminizm i media, Wyd. Konsola, Poznań – Wrocław 2005.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top