Students of secondary schools about Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASD)
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Pracy Socjalnej, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, os. Stalowe 17, 31-922 Kraków, Polska.
 
 
Submission date: 2016-09-13
 
 
Final revision date: 2017-01-21
 
 
Acceptance date: 2017-01-21
 
 
Publication date: 2017-09-29
 
 
Corresponding author
Marek Banach   

Instytut Pracy Socjalnej, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, os. Stalowe 17, 31-922 Kraków, Polska
 
 
Józefa Matejek   

Instytut Pracy Socjalnej, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, os. Stalowe 17, 31-922 Kraków, Polska.
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2017;16(2):173-189
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In recent years, a new entity called Fetal Alcohol Syndrome which is marked Q.86.0 in the nomenclature of the International Health Organization appeared in Polish literature. The disease is a result of alcohol consumption by pregnant women. It seems that due to the large scale of the disease, preventive actions should be taken, for example by providing the necessary knowledge to secondary school students. This is especially important in the period of adolescence when they enter adulthood, often drinking alcohol and taking the first steps related to their sex life. The scale used in research allows us to specify the understanding and knowledge of youth in this regard. In this article we present the results of studies conducted in the years 2008 and 2016 among youth groups from senior years of High School in Krzeszowice.
 
REFERENCES (9)
1.
Banach M., Matejek J., W trosce o zdrowie dziecka i Twoje. Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS) – kompendium wiedzy, Wydawnictwo „Scriptum”, Kraków 2016.
 
2.
Banach M. (red.), Alkoholowy Zespół Płodu. Teoria. Diagnoza. Praktyka, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011.
 
3.
Hryniewicz D., Dziecko, które nigdy nie dorośnie. Co to jest FAS, Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, Warszawa 2008.
 
4.
Jadczak-Szumiło T., Neuropsychologiczny profil dziecka z FASD, Wydawnictwo Parpamedia, Warszawa 2008.
 
5.
Kirenko J., Korczyński M., Niepełnosprawni wobec niepełnosprawności, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia” 2000, vol. LV, Suppl. VII, 18, SECTIO D.
 
6.
Klecka M., FAScynujące dzieci, Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 2007.
 
7.
Klimczak J., Fetal Alcohol Syndrom – czyli skutki oddziaływania alkoholu na płód, [w:] M. Banach (red.), Alkoholowy Zespół Płodu. Teoria. Diagnoza. Praktyka, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011.
 
8.
Liszcz K., Rozpoznaję Alkoholowy Zespół Płodowy – FAS. Materiały informacyjne dla lekarzy, Fundacja „Daj Szansę”, Toruń 2008.
 
9.
Stańczuk M., Ciężarne na rauszu, por. źródło: http://kobieta.onet.pl/zdrowie... [dostęp: 18.03.2016].
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top