Determinants of the sense of marital happiness in the opinion of men and women
 
More details
Hide details
1
Zakład Teorii Wychowania, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ul. Narutowicza 12, 20-004 Lublin, Polska
 
 
Submission date: 2018-09-20
 
 
Final revision date: 2018-11-28
 
 
Acceptance date: 2018-11-28
 
 
Publication date: 2018-12-31
 
 
Corresponding author
Danuta Wosik-Kawala   

Zakład Teorii Wychowania, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ul. Narutowicza 12, 20-004 Lublin, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2018;18(2):243-259
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aim: The aim of the undertaken research was to diagnose the conditions of the sense of marital happiness in the perception of women and men. Methods: The research was conducted among women and men aged from 19 to 65 years. As a research method, a diagnostic survey using a questionnaire as a research technique was used. Results: The obtained research results may contribute to an increase in the awareness of women and men about the conditions necessary for the sense of marital happiness, and consequently have an impact on the sense of marital satisfaction, as well as counteract many marital conflicts. Conclusions: The obtained research results may contribute to an increase in the awareness of women and men about the conditions necessary for the sense of marital happiness, and consequently have an impact on the sense of marital satisfaction, as well as counteract many marital conflicts.
 
REFERENCES (12)
1.
Chmielewska M., Uzależnienie interpersonalne a jakość związku małżeńskiego, „Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio” 2011, t. 8, nr 4.
 
2.
Kaźmierczak M., Znaczenie empatii partnerów i ich zachowań interpersonalnych dla jakości życia małżeńskiego, [w:] T. Rostowska (red.), Jakość życia rodzinnego. Wybrane zagadnienia, Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi, Łódź 2006.
 
3.
Laertios D., Żywoty i poglądy słynnych filozofów, tłum. I. Krońska, K. Leśniak, W. Olszewski, przy współpr. B. Kupisa, oprac. przekł., przypisy i skorowidz I. Krońska, wstęp K. Leśniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 
4.
McGinnis A.L., Sztuka miłości, czyli o sekretach trwałego szczęścia w małżeństwie, tłum. A. Czarnocki, wyd. 3, Vocatio, Warszawa 1998.
 
5.
Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, wyd. 3 popr., Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2001.
 
6.
Plopa M., Psychologia rodziny. Teoria i badania, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005.
 
7.
Plopa M., Więzi w małżeństwie i rodzinie. Metody badań, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005.
 
8.
Rostowski J., Zarys psychologii małżeństwa. Psychologiczne uwarunkowania dobranego związku małżeńskiego, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1987.
 
9.
Ryś M., Psychologia małżeństwa w zarysie, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, Warszawa 1999.
 
10.
Tatarkiewicz W., O szczęściu, wyd. 4, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1965.
 
11.
Wojciszke B., Psychologia miłości, GWP, Gdańsk 2005.
 
12.
Wojciszke B., Psychologia społeczna, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2015.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top