Contemporary family as a space for developing entrepreneurship competences of preschool and early school age children – research report
 
More details
Hide details
1
Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski, ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław, Polska
 
 
Submission date: 2018-11-29
 
 
Final revision date: 2019-01-19
 
 
Acceptance date: 2019-01-19
 
 
Publication date: 2019-02-01
 
 
Corresponding author
Marta Kondracka-Szala   

Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski, ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2018;19(3):157-170
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article concerns the issue of entrepreneurship as a key competence and the role of the family in its formation in preschool and early school age children. The aim: The aim of the study was the preliminary diagnosis of the family as a space for developing children’s entrepreneurship competence. Research questions were posed: what is the awareness of parents of pre-school and early-school children regarding the development of entrepreneurship competences of their children, and whether and what actions aimed at developing this competence are undertaken by parents. Method: The research was carried out based on the diagnostic survey method using the online survey technique. Results: Based on the analysis of the results, it was concluded that the parents surveyed were aware of the development of entrepreneurship competences of their children, as well as about the activities they undertake in this area in their families. The respondents do not limit the essence of entrepreneurial to the narrow economic and financial approach, they are aware that an entrepreneurship person should be characterized by soft competences, they are also convinced that the family is an important space for developing this competence and create for their own children situations that favor its development, although there are noticeable differences in the level of this awareness.
 
REFERENCES (21)
1.
Batorski D., Olcoń-Kubicka M., Prowadzenie badań przez Internet. Podstawowe zagadnienia metodologiczne „Studia Socjologiczne” 2006, nr 3, https://depot.ceon.pl/handle/1... [dostęp: 23.12.2019].
 
2.
Brzezińska A., Schmidt J., Przedsiębiorczość jako warunek udanego startu w dorosłość, [w:] A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2008.
 
3.
Carlson R., Dzieci, rodzice i szczęście, Ravi, Łódź 1995.
 
4.
Dillman D. A., Mail and Internet surveys. The tailored design method. Update with new Internet, visual, and mixed-mode guide, John Wiley & Sons, Nowy Jork 2011.
 
5.
Górecki J., 5 rzeczy, które musi poznać Twoje dziecko, aby stać się przedsiębiorczym dorosłym, Dzieci i Pieniądze, 24.06.2017, https://www.dzieci-i-pieniadze... [dostęp: 23.12.2019].
 
6.
Jak wychować przedsiębiorcze dziecko? Oto 6 sposobów, Forbes, 4.10.2016, https: //www.forbes.pl/kariera/jak-wychowac-przedsiebiorcze-dziecko-oto-6-sposobow/3c6j8kr [dostęp: 23.12.2019].
 
7.
Jak wychować przedsiębiorcze dziecko i rozwijać jego inteligencję finansową, Uniwersytet II Wieku, https://u2w.up.krakow.pl/jak-w... [dostęp: 23.12.2019].
 
8.
Jak wychować zaradne dziecko, Parenting.pl, https://parenting.pl/jak-wycho... [dostęp: 23.12.2019].
 
9.
Kondracka-Szala M., Malinowska J., Entrepreneurship as the key competence of early education teachers in the context of employers’ expectations – research report, „The New Educational Review” 2017, vol 49, nr 3, https://doi.org/10.15804/tner.... [dostęp: 23.12.2019].
 
10.
Kondracka-Szala M., Malinowska J., Studiowanie – czas na rozwijanie postawy przedsiębiorczej nauczycieli dziecka młodszego? Analiza porównawcza programów kształcenia w zakresie przedsiębiorczości na polskim i fińskim uniwersytecie, „E-mentor” 2016, nr 3, http://dx.doi.org/10.15219/em6... [dostęp: 23.12.2019].
 
11.
Lauryn A., Jak wychować dziecko na przedsiębiorcę?, Towarzystwa Biznesowe, 5.10.2019, https://towarzystwabiznesowe.p... [dostęp: 23.12.2019].
 
12.
Monbourquette J., ABC... komunikacji w rodzinie. Książka dla rodziców, którzy nie mają czasu na czytanie, tłum. E. Koczwańska-Miłek, Wydawnictwo M, Kraków 1997.
 
13.
Nickels W. G., Zrozumieć biznes. Uniwersalny podręcznik, tłum. P. Cap [i in.], Bellona, Rytm, Warszawa 2000.
 
14.
Olechnicki K., Załęski P., Słownik socjologiczny, Graffiti BC, Toruń 1997.
 
15.
Sadowska M., Edukacja w zakresie przedsiębiorczości w polskim systemie kształcenia oraz w państwach europejskich, [w:] M. Kosała, M. Urbaniec, A. Żur (red.), Współczesne dylematy badań nad przedsiębiorczością, „Przedsiębiorczość Międzynarodowa” 2016, vol. 2, nr 1, https://ier.uek.krakow.pl/inde.... [dostęp: 23.12.2019].
 
16.
Smith Ch. B., Casting the net. Surveying an Internet population, „Journal of Computer Mediated Communication” 1997, vol 3, nr 1, https://doi.org/10.1111/j.1083... [dostęp: 23.12.2019].
 
17.
Sto Monet. Edukacja finansowa dzieci i młodzieży, https://stomonet.pl/ [dostęp: 23.12.2019].
 
18.
Wychowanie przedszkolne w roku szkolnym 2017/2018 – raport GUS, Polskie Prawo, 4.12.2018, https://polskieprawo.prawo.lin... [dostęp: 23.12.2019].
 
19.
Z czym wiąże się wychowanie „przedsiębiorczego” dziecka?, Godmother, 27.02.2015, http://www.godmother.pl/z-czym... [dostęp: 23.12.2019].
 
20.
Zalecenie Rady z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2018/C 189/01), https://eur-lex.europa.eu/lega... [dostęp: 23.12.2019].
 
21.
Żmijewska-Jędrzejczyk T., Badania internetowe, [w:] P. B. Sztabiński, F. Sztabiński, Z. Sawiński (red.), Nowe metody, podejścia badawcze w naukach społecznych, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2004.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top