Family and School Cooperation as Exemplified by Schools in Lublin During the Period of the Second Polish Republic
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Instytut Pedagogiki Głęboka 43 20-612 Lublin
 
 
Submission date: 2013-01-01
 
 
Final revision date: 2013-06-30
 
 
Acceptance date: 2013-06-30
 
 
Publication date: 2013-06-30
 
 
Corresponding author
Marzena Okrasa   

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Instytut Pedagogiki Głęboka 43 20-612 Lublin
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2013;7(1):217-234
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The changes that schools experienced after regaining independence generated the need to seek new ways of working with parents. It was stressed that the work should be collective, be of social character, and recruit whole groups of people related to the organizational network. Stimulating a stable cooperation of students’ parents with the school gave rise to the creation of permanent parental organizations, such as parents’ circles, class or school patronages, and the groups of parents and parents’ circles. Regulation on parents’ circles was passed in 1920, and the nationwide Parental Associations panel was established in Warsaw on November 27, 1924. The main body of the Association were school circles, bringing together parents of students from one school that formed circles in the area. Parent circles, interchangeably referred to as „Circles of Parents”, also known as School patronage care or parental care circles (PCW) operated in almost all high schools. They focused class patronages representing the basic units of a direct cooperation of schools and the family. They were created by parents of students of one class who collaborated with the teacher and co-teachers. These types of organizations operated at schools in Lublin. One of the circles of parents was founded in 1921 at the Private Female Middle School and High School of Waclawa Arciszowa. Another activity was started by parental care at the Private Men’s Gymnasium of Stefan Batory (School of Lublin), and Gymnasium of Jan Zamoyski , Gymnazium of Staszic, Gymnasium of The Union of Lublin, School of H. Czarnecka. One of the fundamental objectives contained in the statutes was to collect material and financial resources for the organization. Basic income came from membership fees, but it was small relative to the scale of needs and expenses. Therefore, events and unstable income sections, designed to strengthen the funding of circles, operated in some of them. During their operation, circles of parental care carried out many projects. The basic task was to provide food for the young. Others organised summer camps, special events for students, renovating classrooms, purchase of teaching materials, and financial assistance for people living in the dormitory. Working with the school parents could have put pressure on schools to equip children with the necessary knowledge, to take into account the principles of upbringing instilled in the family home, and to ascertain that children felt well at school.
 
REFERENCES (29)
1.
Adamski J., Koło Rodzicielskie i Patronaty Klasowe, Lwów 1932.
 
2.
Araszkiewicz F.H., Ideały wychowawcze w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1978.
 
3.
Bereźnicki F, Innowacje pedagogiczne w Polsce (1918–1939), Szczecin 1984.
 
4.
Bzowski J.J., Szkoła i rodzina ich wzajemny stosunek i ich formy współżycia, Lwów 1930.
 
5.
Chmielewski K., Juszczakowski K., Dulewicz S., Współpraca domu i szkoły, [w:] Z. Kukulski (oprac.), Prywatne Męskie Gimnazjum Stefana Batorego „Szkoła Lubelska” w XXX-lecie. 1906–1936, Lublin 1936.
 
6.
Chyczewska S., Wychowawcze postulaty rodziców w stosunku do szkoły, „Głos Rodziców” 1927, nr 3–4.
 
7.
„Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego” 1934, nr 3, poz. 4.
 
8.
Hecht G., Szkolne konferencje rodzicielskie, „Miesięcznik Pedagogiczny” 1930, nr 12.
 
9.
Hecht G., Szkoły pedagogiczne dla rodziców, „Miesięcznik Pedagogiczny” 1935, nr 12.
 
10.
Iwaszkiewiczowa Z., Współpraca rodziny i szkoły, Poznań 1936.
 
11.
Jakubiak K., Współdziałanie rodziny i szkoły w pedagogice II Rzeczypospolitej, Bydgoszcz 1997.
 
12.
Jakubiak K., Wychowanie państwowe jako ideologia wychowawcza sanacji. Kształtowanie i upowszechnianie w periodycznych wydawnictwach społeczno-kulturalnych i pedagogicznych, Bydgoszcz 1994.
 
13.
Jasilkowski G.J., Wartość współpracy domu ze szkołą w państwowym wychowaniu młodzieży, Lwów [1934].
 
14.
Kalinowska-Witek B., Kartka z dziejów oświaty. Prywatne Żeńskie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Wacławy Arciszowej w Lublinie (1912–1949), Lublin 2012.
 
15.
Kozaniecki F., Dzisiejsze formy współdziałania domu i szkoły, „Dziennik Urzędowy Kuratorium Okresu Szkolnego Poznańskiego” 1935, nr 4.
 
16.
Kuchta J., Rozwój psychiczny młodzieży a praca szkolna, Warszawa 1933.
 
17.
Lisowski S., Współpraca szkoły z domem. Z doświadczeń przeprowadzonych na terenie Szkoły Ćwiczeń przy Seminarium Nauczycielskim w Wilnie, Wilno 1935.
 
18.
Ługowski B, Araszkiewicz F.H. (wstęp i oprac.), Postępowa myśl oświatowa w Polsce w latach 1918–1939, Wrocław 1972.
 
19.
Ługowski B., Szkolnictwo w Polsce w latach 1929–1939 w opinii publicznej, Warszawa 1961.
 
20.
Pawłowski L., Z zagadnień organizacji pracy wychowawczej w szkole, Zamość 1926.
 
21.
Podoleński S., Podręcznik pedagogiczny. Wskazówki dla rodziców i wychowawców, Kraków 1930.
 
22.
I Sprawozdanie Dyrekcji Gimnazjum Państwowego im. St. Staszica w Lublinie za okres czasu od upaństwowienia do końca 1924/25 roku szkolnego, Lublin 1925.
 
23.
Radziwiłł A., O współdziałaniu między szkołą a domem, Warszawa 1975.
 
24.
Rondthaler A., Czego szkoła oczekuje od rodziców, Lwów – Warszawa 1930.
 
25.
Sokołowski J., Udział rodziców w tworzeniu nowej szkoły powszechnej, „Przyjaciel Szkoły” 1933, nr 13.
 
26.
Szteinbokówna E., Współpraca domu ze szkołą, Lwów – Warszawa 1930.
 
27.
Śliwiński F., Projekt ustawy o ustroju szkolnictwa, Lwów – Warszawa 1932.
 
28.
Ustawa z dnia 11 marca 1932 r. o ustroju szkolnictwa, „Dziennik Ustaw” 1932, nr 38, poz. 389.
 
29.
Ziemnowicz M., Rodzina a wychowanie państwowe, Lwów – Warszawa 1933.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top