The Actions of the Women Citizens’ Work Association Aimed at Helping the Family
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Wrocławski Instytut Pedagogiki ul. Dawida 1 50-527 Wrocław
 
 
Submission date: 2013-01-01
 
 
Final revision date: 2013-06-30
 
 
Acceptance date: 2013-06-30
 
 
Publication date: 2013-06-30
 
 
Corresponding author
Mirosław Piwowarczyk   

Uniwersytet Wrocławski Instytut Pedagogiki ul. Dawida 1 50-527 Wrocław
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2013;7(1):259-291
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The Women Citizens’ Work Association (Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet – ZPOK) (1928–1939) was one of the most influential women’s organisations related to the Sanation movement in the Interwar Period in Poland. At the time of its greatest development it included nearly 50,000 members. Its work was carried out by Agencies located all over the country. The Association had ideological and political ties to the Sanation movement, which is why its main aim was the development of the political state-forming thought of Józef Piłsudski. In the political aspect it would attempt to implement the rules of real democracy by disseminating and developing the idea of Polish statehood and by making it possible for women to have direct influence on political, social, economic, and cultural life of Poland. In the social aspect, the Association would establish and develop a number of social services agencies, educational institutions, and cooperative manufactories, which were intended to, among others, support and empower the family, thus strengthening the new state. The main aim of the ZPOK was to help the family, especially mothers and children from the families of the unemployed, the poor, the ill, and alcoholics. The help would take on many forms. The Association established and ran i.a. Houses of Mother and Child, mother and child care centres, nurseries, kindergartens and Jordan gardens, day rooms, summer camps and day camps. It provided food for children of unemployed parents and organised legal, medical, psychological, and pedagogical advice centres. The Association would address issues crucial to the family, including upbringing, legal, economic, moral, and ethical problems. The broad scope of the Association’s work allowed for the strengthening of the family’s position in social, political, and moral life and for the improvement of the quality of life of numerous families in the Interwar Period.
 
REFERENCES (17)
1.
Almanach Kalendarz Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet. Rok 1932, Warszawa 1932.
 
2.
Bełcikowski J., Polskie Kobiece Stowarzyszenia i Związki Współpracy Międzynarodowej Kobiet, Warszawa 1939.
 
3.
Bogdanowiczowa Z., Czerwińska Z., Jaroszewiczowa H., Skwarczyńska A., Żukiewiczowa Z., (red.), Instrukcja w sprawie zakładania przedszkoli, Warszawa 1930.
 
4.
Chojnowski A., Moralność i polityka. Kobiece lobby w Bezpartyjnym Bloku Współpracy z Rządem, [w:] A. Żarnowska i A. Szwarc (red.), Kobieta i świat polityki w niepodległej Polsce 1918–1939, Warszawa 1996.
 
5.
Державний Архів Львівcькоі Області (Państwowe Archiwum Obwodowe we Lwowie), Starostwo Grodzkie we Lwowie, (Sprawozdanie z działalności Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet na terenie woj. lwowskiego za okres od 1928 do 1938).
 
6.
Dufrat J., Stanowisko Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet wobec „Wyborów brzeskich” w 1930 roku. Przyczynek do dziejów kobiecego stowarzyszenia, „Studia z Dziejów XIX i XX wieku”, T. Kulak (red.), Wrocław 2005.
 
7.
Dufrat J., W służbie obozu marszałka Józefa Piłsudskiego. Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet (1928–1939), Kraków – Wrocław 2013.
 
8.
Lietuvos Centrinis Valstybes Archyvas (Litewskie Centralne Państwowe Archiwum), Zarząd Zrzeszenia Wojewódzkiego Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet w Wilnie. Rzeczpospolita Polska 1927–1939, (Sprawozdanie Referatu Opieki nad Matką i Dzieckiem ZPOK w Wilnie 1934).
 
9.
Moraczewska Z., Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet, [w:] Almanach Kalendarz Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet. Rok 1932, Warszawa 1932.
 
10.
Moraczewska Z., Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet, Wydanie II, Warszawa 1933.
 
11.
Paruch W., Myśl polityczna obozu piłsudczykowskiego 1926–1939, Lublin 2005.
 
12.
Pohoska H., Wychowanie obywatelskie, [w:] Almanach Kalendarz Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet. Rok 1932, Warszawa 1932.
 
13.
Praca świetlicowa. Instrukcja dla świetlic Z.P.O.K., Warszawa 1934.
 
14.
Roszkowska M., Kolonje letnie, [w:] Almanach Spraw Kobiecych, Warszawa 1933.
 
15.
Witkiewicz Mokrzycka H., Dziecko a służba społeczna, Warszawa 1934.
 
16.
Wolska L., Wychowanie państwowo-obywatelskie w organizacjach społecznych, Warszawa 1934.
 
17.
Z Kongresu Pracy Obywatelskiej Kobiet, „Kobiety w Pracy” 1938, nr 9.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top