Child and youth health as a media product? (considerations and reflections)
 
More details
Hide details
1
Faculty of Social Sciences, Institute of Pedagogy, University of Zielona Gora [Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Zielonogórski], Licealna 9, 65-417 Zielona Gora, Poland
 
 
Submission date: 2021-11-20
 
 
Final revision date: 2021-12-21
 
 
Acceptance date: 2021-12-21
 
 
Publication date: 2021-12-22
 
 
Corresponding author
Mirosław Kowalski   

Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Zielonogórski, Licealna 9, 65-417 Zielona Góra, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2021;24(1):187-197
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction. Among many pedagogical rules and principles concerning health norms, it is diffi cult to see how much health education will break with ties between different generations, teachers and pupils, vision of health created by media and real perspective of pro-health future. It seems that neither education nor socialization create an “ideal health value,” being fully responsible for a message for the safety of a young generation. Is the lack of the message result from the fall of humanistic refl exivity about health and for health in future? Aim. A lot has been written about teachers. Unlike any other professional group, they are constantly subject to work effi ciency assessment which is done by headmasters, pupils, and society. This paper sets out to fi nd whether teachers – promoters of health – ought to be a guide or an interpreter (or, perhaps, both), so that they can meet pupils’ expectations – not just those of pedagogists. Materials and methods. The study is purely theoretical. However, ideas presented in the article will lead to the development of a theory of health education in relation to phenomenology and practice theory of action. Results. A consciously created critical attitude will work against superfi ciality, spreading health consumerism and health culture degradation. A critical analyzing of TV health images will help an audience to become more aware of an advantage of health values over a chase for health recognized as a commodity. It will lead to both selfunderstanding and awareness of another person through the question: Which areas (whose? to whom?) of health reality are presented in particular TV texts and images concerning health issues? Conclusion. It is important that teachers cooperate with pedagogues/psychologists, because the school curriculum is designated to shape pupil personality and identity. The recognition of health factors should be included in the school curriculum and education (health education, health teaching, and socialization).
 
REFERENCES (14)
1.
Kaliszewska, M., Kowalski, M. (2011). Myśleć o zdrowiu: Między wolnością a zniewoleniem. Kielce - Zielona Góra: UKiP J&D Gębka.
 
2.
Komar, W. (2000). Współczesność i nauczyciel – perspektywy edukacji bez dogmatów?. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 
3.
Kowalski, M. (2018). Ideologia – edukacja – zdrowie: Rozważania o dyskursach zakazanych?. Horyzonty Wychowania, 41, 155-167. DOI: 10.17399/HW.2018.174110 .
 
4.
Kowalski, M., Drożdż, M. (2008). Przemoc i zdrowie w obrazach telewizyjnych (Edukacja przez „codzienność” telewizyjną). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 
5.
Kowalski, M., Falcman, D. (2012). Ideologie nauk społecznych – warianty interpretacyjne. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 
6.
Leksy, K. (2015). Ciało w kulturze wizualnej: Wybrane konteksty. Chowanna, 2, 185-198.
 
7.
Lem, S. (1968). Filozofia przypadku. Warszawa: Wydawnictwo Literackie.
 
8.
Lisiecka, A. (2004). Pytania o sekty. Nowe Życie, 12. Pobrane 22.02.2024 z: http://www.nowezycie.archidiec....
 
9.
Pancewicz-Puchalska, M. (2011). Praktykowanie kultury przez ciało: O pewnych wątkach fenomenologicznych socjologii Pierre’a Bourdieugo. Prace Kulturoznawcze, 12, 127-145.
 
10.
Postman, N. (1995). Technopol: Triumf techniki nad kulturą. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 
11.
Ritzer, G. (2003). Makdonaldyzacja społeczeństwa: Wydanie na nowy wiek. Warszawa: Muza.
 
12.
Siegel, D.J. (2016). Burza w mózgu nastolatka: Potencjał okresu dorastania. Podkowa Leśna: Wydawnictwo MiND.
 
13.
Spietzer, M. (2013). Cyfrowa demencja: W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci. Słupsk-Warszawa: Wydawnictwo Dobra Literatura.
 
14.
Spietzer, M. (2021). Epidemia smartfonów: Czy jest zagrożeniem dla zdrowia, edukacji i społeczeństwa. Słupsk-Warszawa: Wydawnictwo Dobra Literatura.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top