Health-promoting behaviours of middle and high school students during the COVID-19 pandemic
 
More details
Hide details
1
Wroclaw Medical University [Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu], Bartla 5, 51-618 Wroclaw, Poland
 
 
Submission date: 2021-11-14
 
 
Final revision date: 2021-12-20
 
 
Acceptance date: 2021-12-20
 
 
Publication date: 2021-12-22
 
 
Corresponding author
Barbara Grabowska   

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Bartla 5, 51-618 Wrocław, Polska
 
 
Luba Ślósarz   

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Bartla 5, 51-618 Wrocław, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2021;24(1):177-186
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction. Nutrition is one of the key elements of shaping health-promoting behaviours. One of the most important health-promoting behaviours is physical activity, which brings numerous health benefi ts. Family plays a crucial role in forming health behaviours: the more health-promoting behaviours young people learn at home, the higher the chance is of them continuing these behaviours in their adult lives. Aim. Researching the presence of health-promoting behaviours among middle and high school students. Materials and method. 551 students participated in the research. The research was conducted with the use of an online questionnaire in Google Forms. It was conducted in February and March 2021. A questionnaire developed by the author was employed, as well as the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ – short version). Results. Nearly half of the research participants ate sweets a few times a week. Research has shown signifi cant differences in health behaviours between genders. Signifi cantly more boys (7.9%) than girls (3.1%) ate fast food a few times a week. Boys ate fi sh signifi cantly more often. Signifi cantly more boys than girls consumed fi zzy drinks a few times a week or every day. Conclusions. Over half (51%) of the students were moderately physically active. 34.1% were highly physically active, and the physical activity of 14.9% is low. Girls showed more health-promoting behaviours than boys. Girls went on a diet signifi cantly more often than boys. Boys consumed signifi cantly less fruit than girls. The COVID-19 pandemic led to decrease in physical activity among students.
 
REFERENCES (10)
1.
Bochenek, A., Grabowiec, A. (2013). Odżywianie i aktywność fizyczna jako elementy stylu życia młodzieży licealnej. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 32, 202-213. DOI: 10.17951/lrp.2013.32.0.202.
 
2.
Ciborowska, H., Rudnicka, A. (2014). Dietetyka: Żywienie zdrowego i chorego człowieka. Warszawa: PZWL.
 
3.
Chęcińska, Z., Krauss, H., Hajduk, M., Białecka-Grabarz, K. (2013). Ocena sposobu żywienia młodzieży wielkomiejskiej i obszarów wiejskich. Problemy Higieny i Epidemiologii, 94 (4),780-785.
 
4.
Inchley, J., Currie, D., Budisavljevic, S., Torsheim, T., Jåstad, A., Cosma, A. (red.). (2020). Spotlight on adolescent health and well-being findings from the 2017/2018 health behaviour in school-aged children (HBSC) survey in Europe and Canada. International report: T. 1. Key findings. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe. Pobrane 22.02.2024 z: https://hbsc.org/publications/....
 
5.
Komorowska-Szczepańska, W., Kaczmarska, I. (2017). Znajomość symptomów zaburzeń odżywiania wśród młodzieży gimnazjalnej a ich środowisko wychowawcze. Forum Medycyny Rodzinnej, 11, 32-37.
 
6.
Korpak F. (2017). Aktywność fizyczna uczniów jako element zachowań zdrowotnych. Autoreferat rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk o zdrowiu. Lublin: Uniwersytet Medyczny w Lublinie.
 
7.
Piątkowska, M. (2012). Wiek jako czynnik różnicujący poziom aktywności fizycznej polskiej populacji. Antropomotoryka, 59, 17-29. Pobrane 22.02.2024 z: https://e-antropomotoryka.pl/a....
 
8.
Sosińska, A.L., Kowalik, J., Kopański, Z., Brukwicka, I., Wojciechowska, M., Furmanik, F. (2012). Wiedza i zachowania prozdrowotne w zakresie prawidłowego odżywiania na podstawie badań młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Journal Of Public Health: Nursing And Medical Rescue, 1, 27-32.
 
9.
Wencławek K., Wojnowski K. (2019). Świadomość zdrowotna i zachowania prozdrowotne młodzieży licealnej – przyczynek diagnostyczno-poznawczy. Zeszyty Naukowe WSG, 35 (4), 349-380.
 
10.
World Health Organization (2020). WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour. Geneva: WHO.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top