The importance of music in the family homes of pre-school and early childhood students
 
More details
Hide details
 
Submission date: 2021-12-09
 
 
Final revision date: 2021-12-23
 
 
Acceptance date: 2021-12-23
 
 
Publication date: 2021-12-31
 
 
Corresponding author
Joanna Szczyrba-Poroszewska   

Katedra Projektów Edukacyjnych i Artystycznych, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, R. Ingardena 4, 30-060 Kraków, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2021;25(2):321-330
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aim. The importance of a musically rich environment has been displayed in many studies concerning children and outstanding musicians. Future teachers of pre-school and early childhood education have been omitted. This research is therefore an attempt to answer the research question: what is the meaning of music for the families of preschool and early childhood students? Materials and methods. The study group consisted of 91 pre-school and early childhood students. The main research method was a diagnostic survey. The students were asked to complete the open sentence in writing: „In my family home, a music ...”. The narratives were analyzed qualitatively. Conclusion. Research has shown, among other things. that most families do not provide a rich musical experience, either in performing music or in attending music concerts. The functioning of music in the respondents’ family homes was mostly negatively assessed by adult children. For this reason, in my opinion, the mission of universities in educating teachers should be to make students aware of the importance of parents in the musical development of a child.
 
REFERENCES (32)
1.
Babby, E. (2013). Podstawy badań społecznych. Warszawa: PWN.
 
2.
Bonna, B. (2016). Zdolność i kompetencje muzyczne uczniów w młodszym wieku szkolnym. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 
3.
Burowska, Z., Kurcz, J., Wilk, A. (1994). Krakowska koncepcja wychowania muzycznego w świetle przeprowadzonych badań. Kraków: Akademia Muzyczna.
 
4.
Dyląg, J. (1994). Kształcenie umiejętności dydaktycznych studentów do nauczania muzyki w klasach I–III szkoły podstawowej. W: Z. Burowska, J. Kurcz i A. Wilk (red.), Krakowska koncepcja wychowania muzycznego w świetle przeprowadzonych badań (ss. 67–71). Kraków: Akademia Muzyczna.
 
5.
Dyląg, J. (1992). Kształtowanie umiejętności dydaktycznych do nauczania muzyki w klasach I–III. Niepublikowana praca doktorska. Katowice: Uniwersytet Śląski.
 
6.
Frołowicz, E. (2012). Aktywność muzyczna a zmiany rozwojowe dziecka: Studium z obszaru wczesnoszkolnej edukacji muzycznej. Gdańsk: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki.
 
7.
Gibbs, G. (2011). Analizowanie danych jakościowych. Warszawa: PWN.
 
8.
Głowiński, M. (1993). Pytania zadawane muzyce. Ruch Muzyczny, 3, 6.
 
9.
Gordon, E.E. (1997). Umuzykalnianie niemowląt i małych dzieci: Teoria i wskazówki praktyczne. Kraków: Wydawnictwo „Zamiast Korepetycji”.
 
10.
Gordon, E.E. (2016). Teoria uczenia się muzyki: Niemowlęta i małe dzieci. Gdańsk: Harmonia Universalis.
 
11.
Kamińska, B. (1997). Kompetencje wokalne dzieci i młodzieży – ich poziom rozwój i uwarunkowania. Warszawa: Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina.
 
12.
Kataryńczuk-Mania, L. (2010). Nauczyciel edukacji muzycznej we współczesnej rzeczywistości kulturalnej. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 
13.
Kofin, E. (2012). Muzyka wokół nas: Studium przeobrażeń recepcji muzyki w dobie elektronicznych środków jej przekazywania. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
14.
Kołodziejski, M. (2011). Koncepcja Edwina E. Gordona w powszechnej edukacji muzycznej. Płock: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.
 
15.
Lehmann, A.C, Sloboda, J.A., Woody, R.H. (2007). Psychology for musicians. Oxford: Oxford Univeristy Press.
 
16.
Lewandowska, K. (1991). Środowisko rodzinne jako czynnik rozwój muzykalności dzieci w wieku przedszkolnym. W: K. Miklaszewski, M. Meyer-Borysewicz (red.), Psychologia muzyki: problemy, zadania, perspektywy: materiały Międzynarodowego Seminarium Psychologów Muzyki, Radziejowice, 24–29 września 1990 roku (ss. 324–335). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Muzycznej.
 
17.
Ładyżyński, A., Piotrowska, M., Kasprzak, M. (2017). Dom rodzinny w doświadczeniu (auto)biograficznym. Wrocław: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
18.
Ławrowska, R. (2003). Uczeń i nauczyciel w edukacji muzycznej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
 
19.
Manturzewska M. (1990). Przebieg życia muzyka w świetle badań biograficznych. W: M. Manturzewska, H. Kotarska (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii muzyki (ss. 305–327). Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 
20.
Manturzewska, M. (1974). Psychologiczne wyznaczniki powodzenia w studiach muzycznych. Warszawa: Centralny Ośrodek Pedagogiczny Szkolnictwa Artystycznego.
 
21.
Sierszeńska-Leraczyk, M. (2012). Od czego zależy sukces w muzyce? W: E. Czerniawska (red.), Muzyka i my: O różnych przejawach wpływu muzyki na człowieka (ss. 161–183). Warszawa: Difin.
 
22.
Sloboda, J. (2002). Umysł muzyczny. Warszawa: Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina.
 
23.
Shuter, R. (1968), The psychology of musical ability. London: Methuen.
 
24.
Szczyrba-Poroszewska, J. (2021). Kompetencje muzyczne studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Niepublikowana praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. B. Muchackiej i dr A. Lasoty. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny.
 
25.
Szubertowska, E. (2002). Muzyczna aktywność własna a świadoma percepcja muzyki młodzieży szkół średnich. Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej.
 
26.
Szulc, W. (2017). Dom rodzinny jako miejsce enkulturacji w wypowiedziach studentów różnych kierunków studiów i wybranych autobiografiach, łącznie z własną pt. „Kajros i arteterapia”. W: A. Ładyżyński, M. Piotrowska, M. Kasprzak (red.), Dom rodzinny w doświadczeniu (auto)biograficznym (ss. 53-74). Wrocław: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
27.
Trzos, P. A. (2018). Umiejętności audiacyjne uczniów na etapie edukacji wczesnoszkolnej. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 
28.
Uchyła-Zroski, J. (2015). Śpiew jako wartość osobowa dziecka: T. 1, Stałość i zmienność rozwoju myśli naukowej przełomu XX i XXI wieku. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
29.
Weiner, A. (2010). Kompetencje muzyczne dzieci w młodszym wieku szkolnym: Determinanty, zależności, perspektywy rozwoju. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 
30.
Wilk, A. (2004). Problemat kompetencji muzyczno-pedagogicznych studentów pedagogiki wczesnoszkolnej i nauczycieli klas początkowych szkoły podstawowej w świetle prowadzonych badań w latach 1992–1999. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
 
31.
Wilk, K. (2018). Postulowane a rzeczywiste kompetencje muzyczne nauczycieli przedszkola: (Na przykładzie województwa śląskiego). Niepublikowana praca doktorska. Katowice: Uniwersytet Śląski.
 
32.
Wojciechowska, K. (2009). Muzyka w edukacji wczesnoszkolnej a kompetencje nauczyciela. Żary: Wydawnictwo Naukowe Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. J. B. Solfy: Wydawnictwo Monogram.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top