Adapting immigrants’ children to the new socio-cultural reality
 
 
More details
Hide details
1
The Academy of Management and Administration in Opole [Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu], Niedziałkowskiego 18, 45-058 Opole, Poland
 
2
Hephata Children‘s Residential Group in Diez, Unter dem Hain 3, 65582 Diez, Germany
 
 
Submission date: 2022-06-03
 
 
Final revision date: 2022-07-15
 
 
Acceptance date: 2022-07-15
 
 
Publication date: 2022-07-25
 
 
Corresponding author
Zenon Jasiński   

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Niedziałkowskiego 18, 45-058 Opole, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2022;27(2):45-61
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction. Adapting immigrants and their children to the socio-cultural reality is related to the relocation of individuals and groups who settle in another country. The ability to function in new conditions requires adapting to them and integrating with the host community. States are interested in including new citizens in the mainstream of their societies. However, this requires a lot of thoughtful actions and the establishment of institutions and organizations that will be focused on the integration of immigrants with society in the country of settlement. Objective. The aim of the article is to analyse the process of adapting immigrant children to the new socio-cultural reality. Materials and methods. The study uses the method of analysing and comparing models of the functioning of adaptation processes in three countries (Poland, Germany, and Sweden). Results. In the studied countries, the adaptation of immigrant children to new living conditions is organized on the basis of intercultural education. It is conducted mainly in schools, foster care institutions, and non-governmental organizations. Conclusions. Adaptation of immigrant children and its effectivity depends on the tradition of admitting immigrants, expectations connected with it, and the amount of immigration in the given country.
 
REFERENCES (23)
1.
Adamski, J.K. (2020). Adaptacja i postrzeganie imigrantów w państwach europejskich: Studium porównawcze. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
2.
Adaptacja (2012). W: A. Markowski (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN (s. 4). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
3.
Adaptacja (2010). W: M. Smaza (red.), Słownik wyrazów obcych (s. 15). Warszawa: Wydawnictwo Buchmann.
 
4.
Adaptacja społeczna. W: Encyklopedia PWN. Pobrane z: https://encyklopedia.pwn.pl/ha... [Pobrano 20.11.2023].
 
5.
Banaś, M. (2011). Szwedzka polityka integracyjna wobec imigrantów. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
6.
Białek, K., Paluszek, A. (2011). Migracje na świecie. Warszawa: Centrum Edukacji Obywatelskiej. Pobrane z https://globalna.ceo.org.pl/wp... [Pobrano 20.11.2023].
 
7.
Drechsler, A. (opr.) (2017). Chrześcijańscy uchodźcy z Syrii w Opolu. Pobrane z: https://caritas.pl/blog/2017/0... [Pobrano 20.11.2023].
 
8.
Fakten statt Stimmungslage: Malteser Migrationsbericht [Fakty zamiast sentymentu: Maltański Raport Migracyjny] (2021). Köln: Herausgeber Stiftung Malteser Migrationsbericht. Pobrane z: https://www.malteser.de/migrat... [Pobrano 20.11.2023].
 
9.
Grzymała-Kazłowska, A. (2013a). Ku socjologii mobilnego społeczeństwa: Rozwój nowych koncepcji migracji i integracji a socjologia. Studia Socjologiczne, 201 (3), 34-44.
 
10.
Grzymała-Kazłowska, A. (2013b). Zarys koncepcji społecznego zakotwiczenia: Inne spojrzenie na tożsamość, adaptację i integrację imigrantów. Kultura i Społeczeństwo, 57 (3), 45-60.
 
11.
Imigranci w Szwecji: Ich liczba wzrosła dwukrotnie w ciągu 19 lat (2019). Pobrane z: https://skandynawiainfo.pl/imi... [Pobrano 20.11.2023].
 
12.
Iram, Y. (2001). Oświata mniejszości narodowych – problemy, obietnice i perspektywy. W: Z. Jasiński, T. Lewowicki (red.), Oświata etniczna w Europie Środkowej (ss. 57-63). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 
13.
Jakie są fakty na temat migracji i przestępczości w Szwecji? Pobrane z: https://www.swedenabroad.se/pl... [Pobrano 10.10.2021].
 
14.
Jasiński, Z., Nowak, Z. (2020). Jakość i styl życia oraz plany życiowe i tożsamość kulturowa mieszkańców polsko-czeskiego pogranicza po przyjęciu Polski i Czech do Unii Europejskiej. Kraków: Wydawnictwo Petrus.
 
15.
Jelonek, W. (1996). Kryzys szwedzkiej polityki wielokulturowości a adaptacja drugiego pokolenia imigrantów. Przegląd Polonijny, 4, 65-88.
 
16.
Kinderwohngruppe Diez [Ośrodek dla dzieci w Diez]. Pobrane z: https://www.hephata.de/standor... [Pobrano 10.10.2021].
 
17.
Ligus, S. (2001). System oświatowy Północnej Nadrenii-Westfalii (RFN) wobec mniejszości narodowych. W: Z. Jasiński, T. Lewowicki (red.), Oświata etniczna w Europie Środkowej (ss. 65-72). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 
18.
Muciek, E. (2009). Wielokulturowość w Szwecji: Projekt polityczny i praktyka społeczna. Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych, 4, 52–62.
 
19.
Organisation & unternehmen [Organizacja i funkcjonowanie]. Pobrane z: https://www.hephata.de/organis... [Pobrano 10.10.2021].
 
20.
Raport Migracyjny: 280 milionów migrantów na całym świecie (2021). Pobrane z: https://dorzeczy.pl/swiat/2128... [Pobrano 20.11.2023].
 
21.
Syryjscy uchodźcy przylecą do Polski: „Nie stanowią zagrożenia” (2015). Pobrane z: https://tvn24.pl/polska/syryjs... [Pobrano 20.11.2023].
 
22.
Złotorowicz, S. (2017). Szwedzka polityka integracyjna wobec imigrantów w kontekście poszukiwania dobrych praktyk. W: Z. Jasiński, K. Neisch, M. Pogorzelska (red.), Oświata i kultura w wielokulturowym świecie. Wielość perspektyw i doświadczeń (ss. 43-55). Opole: Uniwersytet Opolski.
 
23.
Zmiana kulturowa. W: Encyklopedia PWN. Pobrane z: https://encyklopedia.pwn.pl/ha... [Pobrano 10.10.2022].
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top