The child’s identity as an ideological obligatory construct. Educational dilemma and challenge
 
More details
Hide details
1
Department of Intercultural and Elementary Education, University of Bialystok [Katedra Edukacji Międzykulturowej i Elementarnej, Uniwersytet w Białymstoku], Swierkowa 20, 15-328 Bialystok, Poland
 
 
Submission date: 2022-03-06
 
 
Final revision date: 2022-05-28
 
 
Acceptance date: 2022-05-28
 
 
Publication date: 2022-07-25
 
 
Corresponding author
Jerzy Nikitorowicz   

Katedra Edukacji Międzykulturowej i Elementarnej, Uniwersytet w Białymstoku, Świerkowa 20, 15-328 Białystok, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2022;27(2):31-43
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aim. The article aims to make people aware of the importance and the scope of an individually shaped identity in the complex process of shaping a child’s multi-range and multi- -dimensional identity. Materials and methods. Review and analysis of the literature on the subject. Results and conclusions. The text presents and points to the importance of the sense of freedom, subjectivity, creativity, the need to trigger the child’s activity, awareness and vigilance in this process, the need for continuous mediation and dialogue through the scope of identity individually shaped with the scope inherited in the family and socially conditioned outside the family. Numerous examples of the formation of a child’s identity as an ideological obligatory construct in the context of family values, expectations, and institutional norms were presented and analyzed, emphasizing in particular the problem of individual needs and aspirations. Attention was paid to the effect of mediation and dialogue between the scopes of identity and the related dilemmas and educational challenges, the need to support the identity potential of the child, implementation to reflectivity, and triggering interrogative thinking.
 
REFERENCES (14)
1.
Andersen, H.Ch. (2006). Nowe szaty cesarza. Warszawa: Agora.
 
2.
Berlin, I. (1994). Cztery eseje o wolności. Warszawa: PWN.
 
3.
Czyńska, M. (2021). Nie opuszczam rąk: Rozmowa z Leonem Tarasewiczem. Wołowiec: Wydawnictwo „Czarne”.
 
4.
Dołowy, P. (2019). Wrócę, gdy będziesz spała: Rozmowy z dziećmi Holocaustu. Wołowiec: Wydawnictwo „Czarne”.
 
5.
Harari, Y.N. (2018). 21 lekcji na XXI wiek. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 
6.
Nikitorowicz, J. (2020). Edukacja międzykulturowa w perspektywie paradygmatu współistnienia kultur. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 
7.
Nikitorowicz, J. (2017). Etnopedagogika w kontekście wielokulturowości i ustawicznie kształtującej się tożsamości. Kraków: Wydawnictwo „Impuls”.
 
8.
Rembierz, M. (2021). Bezgraniczność głupoty i granice mądrości: Na rozdrożach sokratejskiej pedagogii niewiedzy. Ethos, 34 (1), 243-273. DOI: 10.12887/34-2021-1-133-15.
 
9.
Rousseau, J.J. (1955). Emil, czyli o wychowaniu. T. 1, 2. Wrocław: Zakład im. Ossolińskich.
 
10.
Rousseau, J.J. (1927). O umowie społecznej. Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza.
 
11.
Schreber, D.P. (2006). Pamiętniki nerwowo chorego wraz z suplementami i aneksem dotyczącym kwestii w jakich warunkach osobę uznaną za psychicznie chorą można trzymać w zakładzie leczniczym wbrew jej zadeklarowanej woli. Kraków: Wydawnictwo „Libron”.
 
12.
Skarga, B. (2009). Tożsamość i różnica: Eseje metafizyczne. Kraków: Wydawnictwo „ZNAK”.
 
13.
Twardecki, A. (1978). Szkoła Janczarów: Listy do niemieckiego przyjaciela. Olsztyn: Wydawnictwo „Pojezierze”.
 
14.
Zaremba Bielawski, M. (2018). Dom z dwiema wieżami. Kraków: Wydawnictwo „Karakter”.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top