Immigrant families in historical perspective: the experiences of Polish pioneers in Winnipeg, 1896-1919
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Podchorążych 2, 30-084 Kraków, Polska
 
 
Submission date: 2011-01-01
 
 
Final revision date: 2011-03-31
 
 
Acceptance date: 2011-03-31
 
 
Publication date: 2011-03-31
 
 
Corresponding author
Łukasz Albański   

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Podchorążych 2, 30-084 Kraków, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2011;1(1):205-218
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This paper focuses on an early Polish family life in Winnipeg. The family often served as a mechanism to reduce a sense of dislocation and to facilitate immigrants' adaptation. The family was also the primary economic unit. The family relations were affected by gender. Both immigrant men and women found themselves reconsidering traditional roles. Somehow immigration tested their family roles in new ways.
 
REFERENCES (19)
1.
Albański Ł., Rodzina polonijna: mobilizacja i integracja zasobów, [w:] Rodzina i jej wartości w wielokulturowym społeczeństwie Europy, Majchrzak-Mikuła J., Saran J. (red.), Ryki 2006, s. 162-169.
 
2.
Backhouse C., Colour- Coded: ALegalHistory ofRacism in Canada, Toronto 1999.
 
3.
Bumet J. R., Palmer H., Corning Canadians: An Introduction to a History of Canada's Peoples, Toronto 1988.
 
4.
Garapich M. P., Chłopi i żołnierze, budowlańcy i pijacy. Dominujący dyskurs migracyjny, jego kontestacje oraz konsekwencje dla konstruowania polskiej grupy etnicznej w wielokulturowym Londynie, [w:] Grzymala-Moszczyńska H., Kwiatkowska A., Roszak J. (red.), Drogi i rozdroża. Migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku. Analiza psychologiczno- socjologiczna, Kraków 2010, s. 35-54.
 
5.
Hoerder D. CreatingSocieties: ImmigrantLives in Canada, Montreal 2000.
 
6.
Hurd B. W., „Is There a Canadian Race? Queen's Quarterly”, 1928, nr 35.
 
7.
Loewen R. K., Friesen G., Immigrants in Prairies Cities: Ethnic Diversity in Twentieth Century Canada, Toronto 2009.
 
8.
Lukasiewicz K., Family and Work: Polish Interwar Immigrant Women in Alberta, 1920- 1950, nieopublikowana rozprawa magisterska, University of Alberta 1993.
 
9.
Marlyn J., Under the Ribs of Death, Toronto 1971.
 
10.
Matejko J. (red.), Polish Settlers in Alberta, Toronto 1979.
 
11.
Palmer T., Ethnic Responses to the Canadian Prairies, 1900-1950: A Literary Perspective of the Physical and Social Environment „Prairie Forum ”nr 12,1987, s. 49-74.
 
12.
Parr J., The Gender ofBreadwinners: Women, Men and Change in Two Industrial Towns, 1880-1950, Toronto1990.
 
13.
Siany K, Co to znaczy być imigrantką? [w:] Siany K. (red.), Migracje kobiet: perspektywa wielowymiarowa, Kraków 2008, s. 7-28.
 
14.
Szlendak T., Socjologia rodziny: Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa 2010.
 
15.
Thomas W. I, Znaniecki F., Chłop polski w Ameryce i Europie, Warszawa 1976.
 
16.
WisemanA., The Sacrifice, Toronto 1956.
 
17.
Woodsworth J. S. [1909] Strangers within Our Gates or Corning Canadians, Toronto 1972.
 
18.
Urbańska S., Matka migrantka. Perspektywa transnarodowości w badaniu przemian ról rodzicielskich, „Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny” nr 1,2009, s. 61-84.
 
19.
Znaniecki F., Łopata H. The Polish American Family [w:] Mindel Ch. H., Habenstein R. W., Right R. fithnic Families in America: Pattems and Variation, New York 1976, s. 128-152.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top