Family in the views of the activists and theorists of social democracy in Galicia
 
More details
Hide details
1
Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Jana Benedykta Solfy, Pszenna 2b, 68-200 Żary, Polska
 
 
Submission date: 2011-01-01
 
 
Final revision date: 2011-03-31
 
 
Acceptance date: 2011-03-31
 
 
Publication date: 2011-03-31
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2011;1(1):221-233
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the times of Galician autonomy the socialist movement, with its birth dating back to the 1860's and 1870's, played a major role in the political and social life under Austrian occupation. Socialism was a source of concern, dislike and outward hostility for many social circles in Galicia (as well as other regions of Poland), especially those of conservative social and political views. In those circles o certain negative stereotype of a socialist was formed. „A dark view of future revolutionary model of family and marriage” was an important element of the stereotype of the socialist as popularised by groups sceptical of socialism.
 
REFERENCES (20)
1.
Archiwum Akt Nowych, Odezwy, ulotki i plakaty Komitetu Wykonawczego PPSD1891 --1919, Zespół PPSD, syg. 23/3.
 
2.
„Ateneum” 1895, t. II.
 
3.
Buszko J., Dzieje ruchu robotniczego w Galicji Zachodniej 1848-1018, Kraków 1986.
 
4.
Chwalba A., Sacrum i rewolucja. Socjaliści polscy wobec praktyk i symboli religijnych (1870-1918), Kraków 1992.
 
5.
Daszyński, Pogadanka o socjalizmie, Kraków 1900.
 
6.
„Głos Robotniczy” 1904,1907,1908.
 
7.
„GłosKobiet” 1912,1913.
 
8.
Haecker E., Historia socjalizmu w Galicji i na Śląsku Cieszyńskim, 1.1, Kraków 1933.
 
9.
„Kalendarz Robotniczy” 1902,1905,1908,1913,1914.
 
10.
Klonowski R., Helena Landau-Bauer, Pedagog, społecznik, ekonomista 1871-1942, Siedlce 1988.
 
11.
„Metalowiec” 1908,1909,1911.
 
12.
Najdus W., Galicja, [w:] Kalabiński S. (red.), Polska klasa robotnicza. Zarys dziejów, t I, cz. 3. Lata 1870-1918, Warszawa 1978.
 
13.
Najdus W., Ignacy Daszyński 1866-1936, Warszawa 1988.
 
14.
„Na Posterunku” 1917,1918.
 
15.
„Naprzód” 1915,1916.
 
16.
Pierwszy maj we Lwowie, Lwów 1890.
 
17.
Polskie programy socjalistyczne 1878-1918, oprać. F. Tych, Warszawa 1975.
 
18.
„Praca” 1890.
 
19.
„Prawo Ludu” 1905,1909,1910.
 
20.
„Zawodowiec” 1908.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top