Reflections on family in the writings of Józef Beck. Research results
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Wrocławski, Plac Uniwersytecki 1. 50-137 Wrocław, Polska
 
 
Submission date: 2011-01-01
 
 
Final revision date: 2011-03-31
 
 
Acceptance date: 2011-03-31
 
 
Publication date: 2011-03-31
 
 
Corresponding author
Agnieszka Suska   

Uniwersytet Wrocławski, Plac Uniwersytecki 1. 50-137 Wrocław, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2011;1(1):235-245
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Issues connected with the families of the Second Republic are discussed in the article. The problem is addressed form the perspective of the writings of Józef Beck, a prominent politician and respected local official. There is a rich legacy of the opinions and aspirations of Józef Beck contained in newspapers, brochures and books. Issues concerning family are often addressed in these writings on diverse subjects. The views can be divided into two groups, with those in the first one directly addressing family issues and those in the second one implying indirect relation to family issues. The picture of the family to be found in the publications of Józef Alojzy Beck is a collection of issues and problems crucial to the family which may be greatly influenced by local goverment. Initiative in the areas of public healthcare, school education and combating illiteracy are but a few of the problems that need to be solved in order to improve the quality of life of village families.
 
REFERENCES (15)
1.
Bek J., Metody i wzory działalności samorządu powiatowego na polu humanitamo-kulturalnym, Wydawnictwo Biura Zjazdów Samorządu Ziemskiego, Warszawa, 1930 r.
 
2.
Bek J., Nauczyciel szkoły powszechnej, jako pionier higieny społecznej, „Samorząd”, nr 24, Warszawa 1928 r.
 
3.
BekJ., O czynnik obywatelski w samorządzie, „Samorząd”, nr 2, Warszawa 1926.
 
4.
BekJ., O czynnik obywatelski w samorządzie, „Samorząd”, nr 6, Warszawa 1926.
 
5.
Bek J., Pomoc poszukującym pracy, Lwów 1912.
 
6.
BekJ., Tydzień dziecka, „Samorząd”, nr 39, Warszawa 1928.
 
7.
BekJ., Walka o zdrowie, „Samorząd” nr47, Warszawa 1925.
 
8.
Bogusławski A., Le-Brun H., Dalbor W., Gajewski W., Korsak W. (red.), Ś. P. Józef Bek, „Samorząd”, nr 52, Warszawa, 27 grudnia 1931.
 
9.
Bujak F., Garść wspomnień, „Samorząd”, nr 52, Warszawa 1931.
 
10.
Grabski W., Ćwierć wieku temu, „Samorząd” nr 52, Warszawa 1931.
 
11.
Jaroszyński M., Józef Bek, „Samorząd”, nr 52, Warszawa 1931.
 
12.
„Józef Bek”, „Samorząd Terytorialny”, zeszyt 3 i 4, Warszawa 193 lr.
 
13.
Konopczyński W. (red.), Polski Słownik Biograficzny, Tom 1, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 1935.
 
14.
Krzeczkowski K., Józef Beck jako profesor Wyższej Szkoły Handlowej, „Samorząd” nr 52, Warszawa 1931.
 
15.
Pacanowska Regina, Józef Alojzy Bek (1867-1931), „Samorząd Terytorialny”, nr 7-8, 2007.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top